Ksiądz Prałat Marek Spychała (1946-2020)

Ostatnie pożegnanie księdza prałata Marka Spychały

Udostępnij

17 czerwca odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza prałata Marka Spychały, wieloletniego proboszcza parafii pw. św.Stanisława BM i dziekana dekanatu koźmińskiego. Niestety, ze względów organizacyjnych, podczas uroczystości, nie było możliwości, wygłoszenia mów pogrzebowych przez świeckich przedstawicieli lokalnego środowiska.

W związku z taką decyzją organizatorów pogrzebu publikujemy niewypowiedziane nad grobem śp. Księdza Prałata Marka Spychały słowa pożegnania i podziękowania za 22-letnią posługę duszpasterską na Ziemi Koźmińskiej, za współpracę z lokalnym środowiskiem, za mądrość, dobro i życzliwość. Publikujemy również kondolencje nadesłane z partnerskiej gminy Bellheim.

Pożegnanie śp. ks. Prałata Marka Spychały przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w imieniu koźmińskiego samorządu

Pożegnanie śp. ks. Prałata Marka Spychały przez Bolesława Kasprzaka, Prezesa Stowarzyszenia ” Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wlkp.-Bellheim”

Kondolencje Thomasa Bucherta, Proboszcza Katolickiej Parafii Św. Mikołaja w Bellheim


Kondolencje Irmy Geißert, Przewodniczącej Koła Przyjaźni Bellheim-Koźmin Wlkp. t.z.