Gmina pozyskała pieniądze na folie rolnicze

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 175 470 zł na realizację przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W dniu 25 czerwca 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Harmonogram i szczegóły akcji zbierania odpadów zostaną podane w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności odpady zostaną odebrane od rolników, którzy w 2019 r. złożyli informacje o prognozowanej ilości tych odpadów.

Tekst: UMiG