2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Rozmawiali o bezpieczeństwie publicznym

Udostępnij

30 czerwca koźmińscy radni spotkali się na komisji poświęconej bezpieczeństwu w mieście i gminie. Na spotkanie przewodniczący komisji Karol Jankowiak zaprosił: Ryszarda Mierzejewskiego, komendanta Posterunku Policji w Koźminie oraz przedstawicieli Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP: Jacka Wybierałę, Piotra Marszałka i Zenobiusza Bałoniaka.

Goście przedstawili informacje na temat działań podejmowanych w 2019 i pierwszej połowie 2020 r.

Ze sprawozdania o stanie bezpieczeństwa w mieście i gminie Koźmin Wlkp. , przedstawionego przez komendanta Posterunku Policji wynika, że od stycznia do końca czerwca tego roku w mieście i gminie policja przeprowadziła w sumie 421 interwencji. Wśród najczęściej występujących wykroczeń w minionym okresie znalazły się: kolizje drogowe, stłuczki parkingowe, naruszenie kwarantanny ( 5 przypadków), kradzieże i przywłaszczenia, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.Do najczęściej występujących przestępstw można zaliczyć: nietrzeźwość kierowców, znęcanie się i uchylanie się od zapłaty alimentów.

NOwy samochód dla OSP Koźmin Wlkp.

Strażacy przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności za 2019 r.
Na terenie miast i gminy Koźmin Wlkp. działa 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają w sumie ponad 700 członków. W 2019 roku koźmińscy strażacy wyjeżdżali do 49 pożarów i 100 innych zdarzeń. Środki wykorzystane na ochronę przeciwpożarową w 2019 r. wyniosły 503.714,33 zł. Z tej puli pieniądze wydatkowano m.in. na : dotację do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu oraz wynagrodzeń, zakupu materiałów, mediów i usług. Ponadto w minionym roku gmina Koźmin Wlkp. przekazała jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, umundurowania i auta dotację w wysokości 229.360,02 zł. Oprócz tych środków strażacy otrzymali dotacje z innych źródeł na łączną kwotę 604.020,00 zł. Pieniądze pochodziły z: Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2019 wszystkie jednostki OSP z naszej gminy przystąpiły do programu MSWiA pod nazwą „5000+”. Wnioski, 14 OSP pozytywnie przyjęto i rozliczono. Większość środków OSP przeznaczyło na zakup umundurowania wyjściowego oraz koszarowego.

Tekst: UMiG

Foto: Szymon Sikora, AFUMIG