Ulica Księdza Stanisława Goja przed remontem.

Inwestycje drogowe w naszej gminie

Udostępnij

W najbliższych tygodniach gmina Koźmin Wielkopolski przystąpi do realizacji dwóch inwestycji drogowych. Jedną z nich będzie budowa odcinka drogi gminnej Dębówiec – Wyrębin. Drugą – modernizacja nawierzchni ul. Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp. wraz z budową chodnika.

112 tys. 500 zł dofinansowania otrzymała gmina Koźmin Wielkopolski od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z puli środków przeznaczonych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa o przekazaniu środków finansowych między samorządami. W tym roku za te pieniądze Koźmin Wielkopolski wybuduje pół kilometra drogi łączącej Dębówiec z Wyrębinem. Budowa drogi będzie rozłożona na dwa lata.

Ulica Księdza Stanisława Goja czeka na remont
Ulica Księdza S.Goja

Do końca października ma być także zmodernizowana ulica Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp. Gmina zakończyła już procedurę przetargową i wyłoniła wykonawcę na remont nawierzchni ul.Ks.Stanisława Goja – firmę Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna. Na ulicy Ks. Goja zostanie wymieniona nawierzchnia na całej długości, czyli około 300 metrach. Wzdłuż drogi, po jednej stronie, zostanie wybudowany chodnik z kostki pol- bruk. Po remoncie Ks. Goja będzie ulicą jednokierunkową. Koszt inwestycji to około 300 tys. zł , zostanie pokryty z budżetu gminy.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG