Z dyrektorami o powrocie uczniów do szkół

Udostępnij

Od 1 września uczniowie wszystkich szkół, prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski rozpoczną tradycyjną naukę w szkolnych klasach. Jak zapewnili burmistrza , dyrektorzy, na spotkaniu 26 sierpnia, szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów i rozpoczęcia nauki w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

W naradzie burmistrza Macieja Bratborskiego z dyrektorami placówek oświatowych uczestniczyli: Andrzej Serek Skarbnik Gminy, Irena Serek kierownik Referatu Oświaty, Karol Jankowiak Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych oraz pracownice Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie.

Na początku spotkania Joanna Kobus-Marczak z krotoszyńskiego sanepidu szczegółowo omówiła zasady współpracy z sanepidem i postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia zachorowania na COVID -19 w konkretnej placówce oświatowej.

Następnie dyrektorzy przedstawili stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. We wszystkich obiektach szkolnych zakończyły się zaplanowane na okres wakacyjny remonty i generalnie szkoły są przygotowane na powrót uczniów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy zadbali o to, aby w miarę możliwości lokalowych, zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy uczniami nauczycielami i pracownikami obsługi oraz wyposażyli placówki w środki do dezynfekcji.

Jeszcze w tym tygodniu szkoły otrzymają dodatkowe środki do dezynfekcji i maseczki z puli rządowej. Do rozdysponowania pomiędzy szkołami jest 3550 maseczek jednorazowych i 1035 litrów płynu do dezynfekcji.

We wszystkich szkołach gminnych nauczanie będzie odbywać się w systemie jednozmianowym.

Podczas narady dyrektorzy podzielili się z przedstawicielami samorządu swoimi obawami, związanymi z funkcjonowaniem szkół w sytuacji pandemicznej. Burmistrz Maciej Bratborski zapewnił o wsparciu samorządu we wszystkich trudnościach, jakie pojawią się w nadchodzącym roku szkolnym.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG