Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski, realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.) przystąpiła do aktualizacji Złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźmin Wielkopolski.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, tj. zapewnienia udziału osób i jednostek organizacyjnych zainteresowanych zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, projekt aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźmin Wielkopolski wykłada się do publicznego wglądu od 7 do 27 września 2020 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji założeń drogą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub przez EPUAP w terminie do dnia 28 września 2020 r.

Załącznik: Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst: Stanisław Jurga, UMiG