2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

XXI sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 7 września 2020 r., o godz. 15.30 w Gminnym Zespole Instytucji Kultury przy ul. Floriańskiej 18a.

Porządek obrad:

  • Otwarcie.
  • Przyjęcie protokołu z XX sesji.
  • Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 r.,

d) określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski dla spółki wodnej,

e) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koźmin Wielkopolski
w roku szkolnym 2020/2021,

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela.

  • Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  • Wolne głosy i wnioski.
  • Zakończenie obrad XXI sesji.

Tekst: UMiG