http://kozminwlkp.pl/2020/11/10/wazna-informacja-dla-rolnikow-dotyczaca-powszechnego-spisu-rolnego/

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

Udostępnij

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

  • konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/ , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
  • konkurs Wyścig po piłki https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/, to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.