Logo Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiat krotoszyński nadal w czerwonej strefie

Udostępnij

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że powiat krotoszyński nadal jest zaliczany do czerwonej strefy ryzyka.

Nowe zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 10 października 2020 r.

To oznacza szereg nowych obostrzeń:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – max. 50 osób, nie licząc obsługi; obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca, w którym spożywany będzie posiłek lub napoje;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • inne imprezy, spotkania i zebrania – max 50 osób, nie licząc obsługi, obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna -50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 50% obłożenia budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne-zakaz organizowania;
 • w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 mkw., klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos, lokale czynne w godz. 6:00 – 22:00 – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zgromadzenia – liczba uczestników nie może przekroczyć 150 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, która wynosi co najmniej 100 m;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz ich prowadzenia oraz działalności polegającej na udostępnianiu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych miejscach zamkniętej przestrzeni;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych.
Obowiązujące od 10 października obostrzenia w wersji graficznej