Sadzenie lip przy drodze do BIałego Dworu

100 lip przy drodze do Białego Dworu

Udostępnij

100 lip drobnolistnych posadzono przy drodze w kierunku Białego Dworu, za przejazdem kolejowym. Gmina Koźmin Wielkopolski, już po raz drugi, otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał Gminie Koźmin Wlkp. 18 tys. zł. Drzewka dostarczyła i posadziła firma Ogrody Talarczyk z Poznania.

Dwa lata temu dzięki dotacji ze środków Województwa Wielkopolskiego, podobną aleję lipową gmina utworzyła wzdłuż drogi gminnej Sapieżyn – Polskie Olędry.

Sadzenie lip drobnlistnych przy drodze w kierunku BIałego Dworu

Celem sadzenia drzew miododajnych jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawiają strukturę gleb i ich jakość, a także przyczyniają się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej.

Foto: Stanisław Jurga, UMiG
Tekst: Anna Pawlicka, AF UMiG