Plakat "Spiszmy się, jak na rolników przystało"

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Udostępnij

Informujemy, że od poniedziałku 09.11.2020 został skrócony czas na wypełnienie samospisu internetowego. Obecnie rolnik ma tylko 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (licząc od daty pierwszego skutecznego zalogowania).

Gminne Biuro Spisowe zwraca się do wszystkich rolników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zintensyfikowanie działań zmierzających do zrealizowania obowiązku spisowego.

“Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu. Dla użytkowników gospodarstw rolnych z powiatu krotoszyńskiego – 61 279-83-23, 571-508-035, 571-508-036.