Koźminscy strażacy w nowych mundurach

Nowy sprzęt dla koźmińskich strażaków

Udostępnij

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim zakupiła nowe umundurowanie i sprzęt do działań ratowniczo- gaśniczych. Nowoczesne umundurowanie firmy Ballyclare Polska XENON PL pomoże w akcjach, ale co najważniejsze poprawi komfort i bezpieczeństwo podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Umundurowanie trzyczęściowe składające się z kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej i spodni zgodne z wytycznymi dotyczącymi umundurowania strażackiego. Nowe zestawy aparatów nadciśnieniowych MSA Fire z butlami kompozytowymi w zestawie z czujnikami bezruchu i dodatkowo dwie zapasowe butle kompozytowe to kolejny sprzęt który otrzymała koźmińska jednostka. Warto dodać, że to pierwsze zestawy Ochrony Dróg Oddechowych w naszej remizie z butlami kompozytowymi, które znacząco poprawiają komfort pracy naszych strażaków.

Zakupy udało się zrealizować dzięki różnym źródłom dofinansowania w postaci dotacji.

Nowe mundury i sprzęt ratowniczy OSP Koźmin Wielkopolski

W ramach programu ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego’’ zrealizowano zakup dwóch ubrań specjalnych 3-częściowych za łączną kwotę 7598,00. Środki pochodziły z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach KSRG Państwowa Straż Pożarna oraz Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Nowe mundury i sprzęt ratowniczy OSP Koźmin Wielkopolski

W ramach programu ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim w umundurowanie i sprzęt ratowniczy.’’ zrealizowano zakup trzech ubrań specjalnych 3-częściowych, dwóch kompletnych aparatów ochrony dróg oddechowych, dwóch czujników bezruchu i dwóch dodatkowych butli kompozytowych za łączną kwotę 28340,00. Środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

W miarę kolejnych otrzymywanych dotacji, dostępnych środków finansowych i darowizn będziemy chcieli wymieniać kolejne zestawy umundurowania naszych strażaków po to by ich służba była jak najbardziej komfortowa i bezpieczniejsza. Jeśli ktoś chciałby w jakiś sposób pomóc strażakom finansowo w celu szybszego doposażenia naszych strażaków prosimy o kontakt z naszą jednostką.

Koźminscy strażacy w nowych mundurach
Nowe mundury i sprzęt ratowniczy OSP Koźmin Wielkopolski

Tekst i foto: dh Szymon Sikora