Fotografia panoramy koźmina wiejskopolskiego z napisem "Strategia Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035"

Przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021 – 2035 r.

Udostępnij

Nowy rok stawia przed koźmińskim samorządem nowe wyzwanie. Rozpoczynamy pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035. Na sesji, 29 grudnia Rada Miejska określiła tryb i harmonogram opracowania tego ważnego dokumentu, który ma uzyskać ostateczny kształt w pierwszej połowie 2021 roku.

Strategia rozwoju gminy Koźmin Wielkopolski będzie przez wiele lat służyła mieszkańcom, a wskazane w niej kierunki będą determinować przyszłość naszej gminy.

W ramach prac nad dokumentem – już w styczniu – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski powoła Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035. Za pośrednictwem portalu miasta i gminy www.kozminwlkp.pl zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski w celu poznania ich opinii na temat rozwoju gminy. Zaplanowano także warsztaty dla Zespołu z udziałem ekspertów zewnętrznych, a także szerokie konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021 2035 r.

Dokument zostanie opracowany we współpracy z firmą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju.

Tekst: AFUMiG

Foto: Szymon Sikora