Fotografia panoramy koźmina wiejskopolskiego z napisem "Strategia Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035"

Badanie ankietowe mieszkańców

Udostępnij

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021 – 2035, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Powstająca obecnie Strategia będzie podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Gminą i określi strategiczne kierunki jej rozwoju w perspektywie następnych piętnastu lat.

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie i uwagi, wyrażone przy jej pomocy, posłużą do zaplanowania działań niezbędnych do rozwoju naszej Gminy!

Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przy ul. Stary Rynek 11 do dnia 22 stycznia 2021.

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych!

Tekst: UMiG