Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż w dniach od 25.01.2021 do 15.02.2021 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Program Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024 z z perspektywą do roku 2028 dla Gminy Koźmin Wielkopolski”.
Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024 z z perspektywą do roku 2028 dla Gminy Koźmin Wielkopolski można zapoznać się:

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 15.02.2021 roku

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst: Maciej Woźny, UMiG