Komunikat Polskich Sieci Energetycznych

Udostępnij

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że w związku z realizacją kluczowej dla Wielkopolski inwestycji, do właścicieli nieruchomości leżących w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV, prowadzącej ze stacji Ostrów do stacji Kromolice, zgłoszą się pełnomocnicy PSE SA, z propozycją zawarcia umów cywilnoprawnych stanowiących wstęp do ustanowienia służebności przesyłu na ich nieruchomościach.