Zapisy do pierwszej klasy w SP NR 1

Udostępnij

Informujemy, że od 19.02.2021 r. prowadzimy zapisy do klasy 1
na rok szkolny 2021/2022. Zapisów dokonują rodzice/prawni opiekunowie
w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30

Dzieciom zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • pomoc pedagoga, logopedy
    opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej (6.30 – 16.30)
  • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
  • bogato wyposażone sale dydaktyczne
  • smaczne obiady w stołówce szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
tel. 62 7216 854
ul. Glinki 11
www.sekretariat_spl@wp.pl
63-720 Koźmin Wlkp.
www.spl.kozminwlkp.pl

Grafika: Gazeta Lokalna Krotoszyn