Konsultacje społeczne “Lokalnego Programu Rewitalizacji MiG na lata 2017-2021. Aktualizacja”

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Przedmiot konsultacji: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023 Aktualizacja”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 4 marca 2021r.

Czas zakończenia konsultacji: 18 marca 2021r.

Forma konsultacji: zgłoszenie uwag na formularzu drogą korespondencyjną, tradycyjną lub elektroniczną. Uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres m.wojtczak@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023 Aktualizacja

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Tekst: Monika Wojtczak