STOP COVID 19

Udostępnij

Informujemy, iż Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała grant w łącznej kwocie 116 361,54 zł na wsparcie: Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Tekst: ZAZ Koźmin Wielkopolski