Zmiana sposobu zbierania bioodpadów z workowego na pojemnikowy

Udostępnij

Zgodnie ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski od 1 stycznia 2022 r. ulegnie zmianie sposób gromadzenia bioodpadów. Dotychczas stosowane do gromadzenia bioodpadów brązowe worki zostaną zastąpione brązowym pojemnikiem o pojemności 240 l.

Worki do gromadzenia bioodpadów nie będą już dostarczane mieszkańcom.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, którzy oświadczyli w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że nie posiadają kompostownika przydomowego oraz właściciele w budynkach wielolokalowych, na które została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają od przedsiębiorcy odbierającego odpady w użyczenie 1 pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 l na bioodpady.

Jeśli pojemność dostarczonego pojemnika okaże się niewystarczająca właściciel nieruchomości może zakupić dodatkowy pojemnik na własny koszt o takiej samej pojemności, kolorystyce i wykonaniu jaki otrzymał lub przekazać bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim.

W najbliższych tygodniach firma odbierająca odpady będzie systematycznie dostarczała pojemniki do Państwa nieruchomości, odbiór pojemnika należy potwierdzić podpisem.

Tekst: Agnieszka Radwańska, UMiG