Fotografia całego Zarządu Oddizału Miejsko Gminnego ZOSP RP

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP.

Udostępnij

W minioną niedzielę odbył się Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele oraz delegaci wszystkich OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Udział w zebraniu wzięli również burmistrz Maciej Bratborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak. Oprócz przedstawicieli samorządu gminnego uroczystość uświetnili również: dh Grzegorz Marszałek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wlkp. oraz bryg. Tomasz Polak – Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie.

Sprawozdania podsumowujące kończącą się kadencję złożyli: dh Jacek Wybierała – prezes ustępującego Zarządu, dh Zenobiusz Bałoniak – Komendant M-Gm ZOSP oraz dh Kazimierz Banaszak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału M-Gm ZOSP RP, po czym Zjazd udzielił Zarządowi absolutorium.

Nowy skład Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Koźminie Wlkp. ukonstytuował się następująco:

 • Prezes – Jacek Wybierała (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Wicerezes – Marian Burczyk (OSP Gościejew),
 • Wicerezes – Piotr Marszałek (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Wicerezes – Wojciech Naglak (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Skarbnik – Marek Zawodny (OSP Wałków),
 • Sekretarz – Adam Niedziela,
 • Komendant ZOSP RP – Zenobiusz Bałoniak (OSP Kaniew),
 • Członek Prezydium – Stanisław Kaletka (OSP Borzęciczki),
 • Członek Prezydium – Dariusz Szymczak (OSP Czarny Sad),
 • Członek Prezydium – Mariusz Błaszczyk (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Członek Prezydium – Roman Banaszak (OSP Wałków),
 • Członek – Michał Kubiak (OSP Borzęcice),
 • Członek – Wojciech Gola (OSP Borzęcice),
 • Członek – Tomasz Fabisiak (OSP Borzęciczki),
 • Członek – Tomasz Maśliński (OSP Czarny Sad),
 • Członek – Jacek Wiatrak (OSP Gałązki),
 • Członek – Robert Domagała (OSP Gałązki),
 • Członek – Krzysztof Ratajczak (OSP Kaniew),
 • Członek – Szymon Sikora (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Członek – Stanisław Szczotka (OSP Lipowiec),
 • Członek – Mariusz Klarzyński (OSP Mokronos),
 • Członek – Aleksander Namyślak (OSP Orla),
 • Członek – Leszek Bochna (OSP Staniew),
 • Członek – Mirosław Goliński (OSP Staniew),
 • Członek – Kacper Kasałka (OSP Stara Obra),
 • Członek – Wojciech Kaczmarek (OSP Wrotków),
 • Członek – Marcin Krawiec (OSP Wrotków).
 • Członek – Wiesław Głuszek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Dariusz Burczyk (OSP Kaniew),
 • Ryszard Zawodny (OSP Borzęcice),
 • Tomasz Staniewski (OSP Gościejew).

Wybranym gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz lokalnego pożarnictwa i całej gminnej społeczności.

Tekst:UMiG

Foto: Sz Sikora