Uroczyste podpisanie umowy

Udostępnij

30 listopada w siedzibie Gminnego Zespołu Instytucji Kultury miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, a przedstawicielami Lokalnych Grup Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” i „Wspólnie dla Przyszłości” na realizację projektu współpracy “Razem odkrywamy Wielkopolskę-Edukacja i Rekreacja (ROWER )”. Budżet projektu opiewa na kwotę 110 733,50 zł.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli samorządowcy z powiatów i gmin, objętych działaniem Lokalnych Grup Działania: Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski, Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin, Ewa Wasielewska – Zastępca Burmistrza Dobrzycy, Piotr Cyuryk – Burmistrz Pogorzeli oraz reprezentujący Starostę Krotoszyńskiego Przemysław Wójcik. Gospodarzami spotkania byli: Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Sławomir Szyszka – Prezes LGD “Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Projekt współpracy “Razem odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)” powstał z inicjatywy dwóch sąsiadujących ze sobą LGD “Wspólnie dla Przyszłości” oraz “Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Celem projektu współpracy jest zwiększenie skali turystyki rowerowej na obszarze LGD poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru, promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz budowa małej architektury turystycznej dla rowerzystów i turystów.

W ramach projektu powstanie dziewięć ogólnodostępnych miejsc rekreacji z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski i powiatu pleszewskiego. Zostanie także zorganizowany kurs instruktorów turystyki kwalifikowanej, a także będą opracowane materiały promocyjne: mapy, torby, kamizelki, bidony i odblaski rowerowe. Realizacja projektu jest zaplanowana do kwietnia 2022 roku.

Projekt współpracy jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Foto: AFUMiG