Konkurs “Wesoły Mikołaj w Koźminie “

Udostępnij

2 i 3 grudnia w Ośrodku Kultury odbył się konkurs plastyczny do dzieci sześcioletnich z terenu miasta i gminy. Przedszkolaki przybyły z gminnych oddziałów przedszkolnych.Temat tegorocznego konkursu brzmiał „WESOŁY MIKOŁAJ W KOŹMINIE”.

Z uwagi na pandemię COVID-19 uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy.

2 grudnia do konkursu przystąpiło 15 uczestników.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwały komisje konkursowe.

2 grudnia komisja konkursowa pracowała w składzie:

 • Irena Konarczak – Bojanek – radna Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, emerytowana nauczycielka plastyki, pasjonatka sztuk plastycznych
 • Justyna Kląskała – kierownik Biblioteki Publicznej
 • Maria Malinowska – koordynator konkursu, pracownik sekcji plastycznej GZIK, które to panie wytypowały nagrody .

Dla uczestników zmagań plastycznych swoje nagrody specjalne przyznali również:

 • Jarosław Ratajczak – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
 • Wojciech Dykcik – z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • Leszek Ziętkiewicz – dyrektor GZIK w Koźminie Wielkopolskim .

Ciąg dalszy rywalizacji plastycznej nastąpił w piątek , 3 grudnia dla dzieci z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wielkopolskim. Do konkursu przystąpiło 16 uczestników.

Zmagania plastyczne dzieci oceniała komisja w składzie:

 • Eugenia Chojnacka – aktywna uczestniczka kursów plastycznych dla seniorów, emerytowana nauczycielka I LO w Koźminie Wielkopolskim
 • Irena Konarczak – Bojanek – radna Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, emerytowana nauczycielka plastyki, pasjonatka sztuk plastycznych
 • Maria Malinowska – koordynator konkursu, pracownik sekcji plastycznej GZIK

Spośród wszystkich powstałych prac specjalne nagrody przyznali:

 • Burmistrz M i G Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim – w zastępstwie Pan Wojciech Dykcik,
 • Leszek Ziętkiewicz – dyrektor GZiK.

Powstałe prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w holu Ośrodka Kultury.

Tekst i foto: Maria Malinowska, GZiK