AKTUALIZACJA Informacja na temat dodatku osłonowego

Udostępnij

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 2 opublikowany został wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wniosek będzie można pobrać w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej od 10 stycznia 2022 r.  lub wydrukować samemu.  

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000201.pdf

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Jakie są dopłaty w ramach dodatku osłonowego?

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych*)
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych*) miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych*) miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych+) miesięcznie na osobę.

Komu przysługuje podwyższony dodatek osłonowy?

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo, jeśli jego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem
lub paliwami węglopochodnymi.
Jednak w tym przypadku, aby otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków
.

Co w sytuacji, gdy będzie wyższy dochód?

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 16 tel. nr 62 72 16 710 (na piśmie lub elektronicznie opatrując podpisem kwalifikowanym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Kiedy będzie wypłata dodatku osłonowego

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

*) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270)

Tekst Irena Maroszek, UMiG