Podsumowanie Strażackiego Pogotowia

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie już po raz czwarty wcielili się w pomocników Św. Mikołaja. Pomimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, udało się im zebrać darów ma przygotowanie 60 paczek, które trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy. Organizatorzy szacują, że wartość jednej paczki wynosiła około 100 zł.

Ofiarodawcy mogli swoje dary dostarczyć do remizy przy ul. Floriańskiej ale strażacy zbierali również dary w marketach Dino i Biedronka.

Rozdysponowanie zebranych darów nastąpiło 23 grudnia.

Koźmińscy druhowie serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Foto i tekst: OSP Koźmin Wlkp.

Ferie bez nudy w szkółce piłkarskiej

W ferie zimowe Szkółka Piłkarska Gminnego Ośrodka Sportu zorganizowała dla swoich zawodników zajęcia sportowo-rekreacyjne w połączeniu z zajęciami profilaktycznymi pod hasłem „Nie piję. Nie biorę. Nie palę.” Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności oraz praktyczne i teoretyczne doszkalanie zawodników w zakresie techniki i taktyki gry, przygotowujące do zbliżającej się rundy wiosennej, a także ukazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy wypoczynku przeprowadzili także zajęcia o tematyce profilaktycznej o szkodliwości alkoholu, narkotyków oraz innych używek. Zawodnicy mogli również zgłębić wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania.

Na zdjęciu zawodnicy ze szkółki oglądają film na temat zdrowego odżywniania.

Zajęcia sportowe przygotowujące do rozgrywek wiosennych, połączone z akcją przeciwdziałania spożywania alkoholu, palenia papierosów, czy zażywania narkotyków to propozycja, jaką złożyliśmy naszym podopiecznym podczas ferii zimowych. W czasach ograniczeń, jakie niesie za sobą pandemia, była to doskonała forma aktywnego wypoczynku. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na zajęcia ruchowe, ale też na promocję akcji “Nie piję. Nie biorę. Nie palę”, aby uwrażliwić dzieci i młodzież na szkodliwość korzystania z używek

– podsumował Sławomir Gruchała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

Zawodnicy bardzo chętnie uczestniczyli w zorganizowanych dla nich zajęciach.

Tekst i foto: Karolina Aleksandrowicz, GOS

Artyści dostaną świadczenie postojowe

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów.
Warunkiem otrzymania świadczenia, jest uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r., m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki oraz usług w zakresie architektury.Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie, nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp. –

informuje Marlena Nowicka– regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

– Oprócz tego, przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021 r. kwoty 15 506,79 zł.


Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Tekst: Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim


Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

 1. Ochrona praw człowieka
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Tekst: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnych mrozach od godz. 20:00 dnia 17.01.2021 do godz. 09:00 dnia 18.01.2021. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. . 1 stopień zagrożenia.

Maluchy mają swój klub

4 stycznia rozpoczął działalność Klub Malucha przy ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim. Obecnie uczęszcza do niego 26 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. Na utworzenie i działalność klubu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 463 449,32 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Klub Malucha sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Kadrę placówki tworzą: kierownik, 5 opiekunek dziecięcych, 2 woźne oddziałowe i woźny.

Pracownice Klubu Malucha

W naszym klubie utworzyliśmy dwa oddziały – Kotki i Myszki. Dzieci zostały przydzielone do tych oddziałów według kryterium wieku. W placówce będziemy realizować program dydaktyczno – wychowawczy, a ponadto dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z arteterapii oraz w zabawach z językiem angielskim.

– mówi kierownik Milena Skowron – Piechowiak.

Ponieważ Klub Malucha jest finansowany z projektu unijnego, do końca realizacji projektu tj. do grudnia 2022 r. rodzice nie będą ponosić kosztów opieki nad dzieckiem. Finansują jedynie koszt wyżywienia dziecka. Na dziś w Klubie Malucha pozostają jeszcze 4 wolne miejsca.

Na utworzenie i działalność gmina uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego”.

Projekt jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 1 606 009,32 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 463 449,32 zł

Foto: Klub Malucha,

Tekst: UMiG, Klub Malucha

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o oblodzeniach od godz. 18:00 dnia 14.01.2021 do godz. 08:00 dnia 15.01.2021. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o oblodzeniach od godz. 22:00 dnia 13.01.2021 do godz. 08:00 dnia 14.01.2021. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna -4°C do -2°C, temperatura przy gruncie -5°C do -2°C. 1 stopień zagrożenia.

Poszukujemy właściciela

Poszukujemy właściciela psa, który od kilku godzin przebywa w sąsiedztwie jednej z posesji w Białym Dworze. Właściciela prosimy o pilny kontakt pod nr 664 970 684.

Bezpański pies w Białym Dworze
Bezpański pies w Białym Dworze
Bezpański pies w Białym Dworze

Szczepienia przeciw COVID 19 AKTUALNOŚCI

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 15 stycznia ruszy Centralna Rejestracja – to możliwość umawiania szczepień dla seniorów (powyżej 80 r.ż). Od 22 stycznia będzie uruchomiona możliwość umawiania terminów i zapisów na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Telefon 62 72 19 353 – transport do punktu szczepień

Aktualizacja z dnia 14.01.2021 r.

Od 15 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie uruchomiony numer telefonu 62 72 19 353 pod którym będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz do punktu szczepień. Będzie on czynny w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Przypominamy

Osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminy transportu do punktów szczepień.

Komunikat Przychodni “Nad Stawem” w sprawie rejestracji na szczepienia z dnia 14.01.2020 r.


Od 15 stycznia 2021 roku rozpoczynamy w naszej przychodni rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia (rocznik 1941 i poniżej).
Zgłoszenia:

 • bezpośrednio w rejestracji przychodni lub telefonicznie 62 597 19 73 , 539 911 947 (telefony czynne w godzinach pracy przychodni),
 • pod numerem 989 – całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień ,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta;

Od 22 stycznia w taki sam sposób mogą rejestrować się osoby powyżej 70 roku życia (rocznik 1951 i poniżej).

W początkowej fazie szczepień otrzymamy 30 dawek szczepionki tygodniowo i tylko tyle osób będziemy mogli zaszczepić. Szczepienia rozpoczniemy 25 stycznia.

O dokładnej dacie i godzinie szczepienia zostaną Państwo powiadomieni przez SMS.

Przed przybyciem na szczepienie w celu usprawnienia pracy przychodni prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionego kwestionariusza dostępnego tu

infografika MZ na temat rejestracji na szczepienia

Komunikat Koźmińskiego Centrum Medycznego z dnia 14.01.2020 r.

Koźmińskie Centrum Medyczne od 15 stycznia 2021 roku rozpocznie rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia. Zarejestrować można się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu 62 597 18 93.

Komunikat na temat szczepień przeciwko COVID 19 z dnia 13.01.2020 r.


Na bezpłatne szczepienie będzie można zarejestrować się na trzy sposoby:

 • dzwoniąc na numer bezpłatnej infolinii 989,
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl),
 • lub poprzez kontakt z konkretnym punktem szczepień.

W Koźminie Wielkopolskim szczepienia przeciw COVID-19 będą realizować następujące placówki medyczne:

 • KOŹMIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE przy ul.M.Kopernika,
 • PRZYCHODNIA NAD STAWEM przy ul.Poznańskiej.

Aktualna mapa punktów szczepień

Osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu po punktu szczepień

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminy transportu do punktów szczepień. Od 15 stycznia w urzędach miast i gmin zostaną uruchomione numery telefonów (infolinie), za pośrednictwem, których w/w osoby będą mogły zgłosić potrzebę bezpłatnego transportu do punktu szczepień lub uzyskać informację w tym zakresie.

Tekst: AFUMIG

Infografika Ministerstwo Zdrowia