Już wkrótce zmiana na Murnej

W najbliższych tygodniach nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie ulicy Murnej. Tak jak dotychczas, ulica Murna pozostanie jednokierunkowa, jednak ruch będzie skierowany w odwrotnym kierunku tj. od ulicy Wałowej do ulicy Pleszewskiej. Strefa płatnego parkowania pozostanie bez zmian.

Wprowadzamy zmianę organizacji ruchu w obrębie ulicy Murnej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Ta poprawka umożliwi dojazd do ulicy Pleszewskiej z takich ulic jak: Przyjemskich, Kilińskiego i Murnej, bez konieczności objeżdżania Starego Rynku – wyjaśnia wiceburmistrz Jarosław Ratajczak.

Tekst i foto: AF UMiG

Zaproszenie dla przedsiębiorców

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wraz ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie i Urzędem Miejskim w Krotoszynie zapraszają do udziału w konferencji pn.”Możliwości rozwoju Samorządów i Przedsiębiorców z sektora MŚP przy wykorzystaniu oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz WRPO 2014+”, która odbędzie się 25 listopada w godz.12.00 – 15.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

Spotkanie z poetką Elżbietą Leopold

W czwartkowe popołudnie, 14 listopada, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odbyło się spotkanie z koźminianką piszącą wiersze Elżbietą Leopold. Pani Ela jest emerytką, która ze swoich przeżyć i przemyśleń „tka” emocjonalne liryki.

Zaczęła pisać wiersze będąc na emeryturze i wciąż rozwija swoją pasję literacką. W koźmińskiej książnicy opowiadała zgromadzonej publiczności jak powstają jej wiersze. Zazwyczaj odzwierciedlają jakieś ważne sytuacje w jej życiu osobistym lub publicznym np. śmierć Jana Pawła II. Od wielu lat jest związana z koźmińskim Klubem oraz Teatrem Seniora i to aktorzy – seniorzy czytali jej utwory. Były wiersze smutne, nostalgiczne. Były pełne romantyzmu i uczuciowości. A także „z poczuciem humoru” pisane w gwarze wielkopolskiej. Całości interpretacji poezji dopełniał nastrojowy akompaniament Zbigniewa Cyunczyka.

Na zakończenie spotkania podziękowania dla pani Elżbiety złożyła Jolanta Cyunczyk z Teatru Seniora oraz kierownik biblioteki Elżbieta Rychlik.

Tekst i foto: Katarzyna Ziętkiewicz, BMiG

Wyróżnienie dla Jerzego Fornalika

13 listopada w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji regionalnych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas gali Jerzy Fornalik – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymał z rąk Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżnienie za wieloletnie działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wdrażanie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z terenu Wielkopolski.

Ponadto na ręce Andrzeja Piotrowskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zostało przekazane wyróżnienie za wieloletnie kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy między sektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia rodziny oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

Tekst i foto: Dominik Radwański, Spółdzielnia “VIVO”

Z sołtysami o usuwaniu odpadów rolniczych

12 listopada odbyła się narada sołtysów poświęcona w całości tematowi usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Gmina Koźmin Wielkopolski chce pozyskać pieniądze na usuwanie tych odpadów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby aplikować o te środki konieczne jest zinwentaryzowanie ilości folii i innych odpadów rolniczych w gospodarstwach na terenie naszej gminy.

Burmistrz przekazał sołtysom ankietę inwentaryzacyjną i prosił, aby sołtysi dotarli z ankietą do rolników w swoich sołectwach. Wypełnione ankiety powinny być zwrócone do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada.

Gdyby magistratowi udało się pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów tzw. “rolniczych” , to odbiór tych odpadów byłby nieodpłatny, dla tych rolników, którzy wypełnią ankietę i przekażą ją sołtysowi lub dostarczą bezpośrednio do urzędu. Tylko ci rolnicy będą objęci programem dofinansowania. Zgodnie z założeniami programu odbiór odpadów będzie nieodpłatny, rolnik będzie miał jedynie obowiązek dowiezienia i zważenia odpadów.

Więcej czytaj http://kozminwlkp.pl/2019/11/12/uwaga-rolnicy-4/

Tekst i foto: AF, UMiG

UWAGA ROLNICY

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Prosimy rolników z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zainteresowanych bezpłatną utylizacją odpadów rolniczych o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej sołtysowi lub do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim – Punkt Informacyjny najpóźniej do dnia 22.11.2019 r.
Ankiety zostaną dostarczone rolnikom przez sołtysów lub można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy – Punkt Informacyjny.


101. rocznica odzyskania Niepodległości

w 101. rocznicę odzyskania Niepodległości władze samorządowe i przedstawiciele instytucji, szkół oraz organizacji społecznych uczestniczyli we Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca, a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności.

Foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG