Święto Zmarłych – zmiana organizacji ruchu

Przypominany o zmianie organizacji ruchu przy cmentarzach w Koźminie Wielkopolskim. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od soboty 31 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.

Ruch pojazdów będzie się odbywał według schematu przedstawionego poniżej.

Mapka z tymczasową organizacją ruchu przy cmentarzach w Koźminie Wielkopolskim

Tekst i foto: UMiG

Pracodawca obniżył Ci pensję – przelicz swój zasiłek

Pracodawca obniżył Ci etat lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w związku z tarczą antykryzysową? Dostałeś z tego powodu niższy zasiłek? Teraz można go przeliczyć.

W trakcie pandemii wielu pracowników pobierało zasiłki na opiekę nad dziećmi lub zasiłki chorobowe. W tym samym czasie pracodawcy korzystali z rozwiązań tarczy antykryzysowej, na przykład zmniejszając pracownikom wymiar etatu, co odbijało się na ich wynagrodzeniach. A niższe pensje przełożyły się w tej sytuacji z automatu na niższą wysokość wypłacanych zasiłków: opiekuńczych, chorobowych i macierzyńskich.
W październiku weszła w życie zmiana przepisów, która pozwala na przeliczenie wysokości świadczeń chorobowych. Niższe zasiłki, obliczone na podstawie wynagrodzenia obniżonego w związku z Covid-19, można teraz na nowo przeliczyć z zastosowaniem wynagrodzenia, które obowiązywało przed zmianą czasu pracy. Dotyczy to osób, którym pracodawcy na podstawie tarczy antykryzysowej obniżyli wymiar czasu pracy lub wprowadzili mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku. Przeliczenie jest możliwe, jeśli między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy, albo, gdy ta przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Żeby otrzymać wyrównanie świadczenia, trzeba złożyć wniosek u płatnika zasiłku. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy. Pozostałe osoby składają wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy, żeby dana osoba napisała, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jeżeli wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS, to wniosek można przesłać przez Internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, jak to zrobić przy pomocy formularza ZAS-58. ZUS poprosi pracodawcę o potwierdzenie, że zmniejszenie etatu nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. Wniosek można także złożyć u swojego pracodawcy, który powinien jak najszybciej przekazać ten wniosek do ZUS, z informacją, że obniżenie etatu było związane z COVID-19 . Pracodawca może również skorzystać z formularza ZAS-58 na PUE ZUS, dołączając do niego skan wniosku.

Tekst : Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Starasz się o zwolnienie ze składek – złóż dokumenty rozliczeniowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, w ramach Tarczy 5.0, należy, najpóźniej do końca października, przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe.

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy mogą między innymi skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać 75 proc. spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 roku (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym  miesiącem 2019 r.). Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada.

Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień należy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe, najpóźniej do końca października. Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Tekst: Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa

ZUS w Wielkopolsce

Rusza harcerska pomoc dla seniorów

Jeszcze w tym tygodniu koźmińscy harcerze ruszają z akcją pomocy seniorom w Koźminie Wielkopolskim. “Trudny czas zmusza nas do podjęcia służby i pomocy seniorom z naszej okolicy.” – czytamy na profilu fb hufca. Harcerze pomogą w zakupach i wyprowadzą psa na spacer.

Aby pomoc międzypokoleniowa przebiegała sprawnie i była bezpieczna, komenda hufca opracowała ścisłe zasady kontaktu pomiędzy wolontariuszem, a seniorem. Schemat będzie następujący:

 • Senior dzwoni na numer telefonu: 530 744 145 lub 783 095 383 lub 883 258 893 i rozmawia z koordynatorem, który pyta go o zakres pomocy;
 • Koordynator przekazuje te informacje wolontariuszowi (który mieszka najbliżej, jest aktualnie dyspozycyjny);
 • Koordynator ponownie kontaktuje się z seniorem i informuje go, który wolontariusz udzieli mu pomocy. Prosi również o przygotowanie listy zakupów, oraz pieniędzy dla wolontariusza. Na kopercie powinna być napisana kwota, która wolontariusz sprawdzi przy odbieraniu koperty;
 • Wolontariusz dzwoni do seniora i informuje o przyjściu. Odbiera kopertę, sprawdza kwotę i listę zakupów, dopytuje o ewentualne zamienniki;
 • NASZ WOLONTARIUSZ: posiada identyfikator, ma maseczkę, nosi harcerską chustę, , NIE WCHODZI DO DOMU/MIESZKANIA (wszystkie sprawy załatwiane są w bezpiecznej odległości);
 • Prosimy seniorów aby także posiadali maseczkę przy przekazywaniu koperty i odbieraniu zakupów;
 • Wolontariusz wraca z zakupami, przekazuje je seniorowi, oddaje resztę pieniędzy (jeśli takowa zostanie i przekazuje paragon);
 • Po rozliczeniu harcerz żegna się z seniorem zachowując dystans i informuje, że gdy będzie potrzebna pomoc przy kolejnych zakupach, można kontaktować się na numer telefonu do koordynatora (nie do wolontariusza, ponieważ osoby przynoszące zakupy mogą się zmieniać, jednak postaramy się żeby były stałe osoby);
 • Jeśli chodzi o pomoc w wyprowadzaniu psów, prosimy o zgłoszenie się do koordynatora i postaramy się przydzielić stałą osobę.

Koźmińscy harcerze chcą pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu, w trudnym czasie rozwoju pandemii koronawirusa. Zachęcamy osoby starsze do korzystania z harcerskiej pomocy. Apelujemy równocześnie o przemyślane zakupy i planowanie ich na kilka dni, a także przestrzeganie zasad bezpiecznego kontaktu. Nasi wolontariusze to głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci, którzy w ciągu dnia uczestniczą w zdalnym nauczaniu.

– mówi Michalina Maleszka, zastępca komendanta hufca.Tekst:

AF UMIG

Rolniku przygotuj się do spisu

Od 1 września do 30 listopada 2020 roku w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Udział w nim jest obowiązkowy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy, który jest podstawową metodą spisu. Dokonuje się go za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://psr2020.spis.gov.pl.
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub 61 27 98 323

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Powszechny Spis Rolny obejmuje dane z zakresu powierzchni gruntów, zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów i aktywności ekonomicznej.

Rolniku!!!
w trosce o Twój cenny czas, proszę przygotuj dane wskazane w dalszej części ogłoszenia, by spis mógł odbyć się szybko i sprawnie.Zakres

1/ POWIERZCHNIA GRUNTÓW ogółem (stan na 01.06.2020r.) własność, dzierżawa w tym powierzchnia:

 • użytków rolnych (powierzchnia zajęta pod zasiewy, łąki, sady, grunty ugorowane, ogrody przydomowe (uprawa warzyw i owoców na własne potrzeby), szklarnie, tunele foliowe;
 • lasów i gruntów leśnych;
 • pozostałych gruntów (powierzchnia zajęta pod zabudowę, podwórza, trawniki i ogrody ozdobne, nieużytki, rowy melioracyjne, grunty nieużytkowane rolniczo),

2/ ZASIEWY i ich powierzchnia (stan na 01.06.2020)

 • nazwa uprawy, rodzaj i przeznaczenie np. pszenica ozima na ziarno, rzepak na ziarno, kukurydza na ziarno lub kiszonkę;
 • powierzchnia uprawianych ziół i przypraw;
 • powierzchnia uprawianych kwiatów i roślin ozdobnych;
 • powierzchnia uprawianych warzyw;
 • powierzchnia uprawy truskawek;
 • powierzchnia międzyplonów (poplonów)

3/ ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – ilość sztuk (stan na 01.06.2020r.)

 • pogłowie bydła (ogółem oraz podział na byczki poniżej 1 roku oraz 1-2 lata, jałówki poniżej 1 roku oraz 1-2 lata, powyżej 2 lat, krowy mleczne, samce 2 lata i więcej);
 • pogłowie świń (ogółem oraz podział na prosięta do 20 kg, warchlaki 20-50 kg, knury rozpłodowe, lochy (prośne i pozostałe), tuczniki;
 • system utrzymywania zwierząt – obora ściołowa, bezściołowa (wolnostanowiskowa, uwięziowa), poza budynkiem, ilość stanowisk dla krów, chlewnia z podłogą rusztową, częściowo rusztową, podłoga lita z płytką ściółką lub głęboką, poza budynkiem, ilość stanowisk dla loch, pozostałych świń;
 • pogłowie owiec;
 • pogłowie kóz (ogółem, samic 1 rok i więcej, pozostałych kóz);
 • pogłowie drobiu (ogółem, brojlerów kurzych, niosek kurzych do produkcji jaj konsumpcyjnych, niosek kurzych do produkcji jaj wylęgowych, indyków, gęsi, kaczek, drobiu pozostałego) oraz system ich utrzymania (system klatkowy, wolnowybiegowy, głęboka ściółka);
 • pogłowie innych zwierząt (koni, królików, zwierząt futerkowych, pszczół)

4/ NAWOZY – stosowane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r. w dt (dt = 100 kg), m3, tonach

 • stosowane nawozy mineralne (z podziałem na azotowe, fosforowe, potasowe, wieloskładnikowe – jaka zawartość % głównego składnika, w dt, na jaką powierzchnię);
 • stosowane nawozy wapniowe, wapniowo-magnezowe (w dt);
 • stosowane nawozy naturalne (obornik, pomiot ptasi, gnojówkę, gnojowicę (w dt /m3, na jaką powierzchnię);
 • sposoby (w %) nawożenia nawozem naturalnym: rozrzutowo (z przyoraniem, bez przyorania), pasmowo (wężami wleczonymi, rozlewacz z redlicami lub płozami), doglebowo (dozowanie płytkie lub głębokie);
 • sposoby (w %) przechowywania nawozów naturalnych: pryzma (z płytą obornikową lub bez), pryzma kompostowa, pod podłogą rusztową, na głębokiej ściółce, w zbiorniku (odkrytym, z przepuszczalnym odkryciem, z nieprzepuszczalnym odkryciem), inne;
 • ile miesięcy był przechowywany nawóz naturalny

5/ OCHRONA ROŚLIN – środki stosowane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • ilość zabiegów wykonanych środkami roślin na poszczególne uprawy (zboża, warzywa, sady, uprawy trwałe, powierzchnie magazynowe);
 • czy na 01.06.2020r. w gospodarstwie znajdowały się urządzenia do zabiegów ochrony roślin inne niż opryskiwacze polowe i sadownicze (np. zaprawiarki do nasion, opryskiwacze ręczne, plecakowe, taczkowe, inny sprzęt specjalistyczny do zabiegów ochrony roślin ,w tym w szklarniach i tunelach – podać ilość);

6/ BUDYNKI GOSPODARSKIE – wykorzystywane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • ilość i powierzchnia w m2 obór, chlewni, kurników specjalistycznych;
 • ilość i pojemność w tonach silosów zbożowych, paszowych, sortowni, przechowalni i chłodni, kopców ziemnych i technicznych z napowietrzeniem;
 • ilość i pojemność w m3 silosów na kiszonki i stodół

7/ CIĄGNIKI, MASZYNY, URZĄDZENIA ROLNICZEna dzień 01.06.2020r.

 • ilość i moc silnika ciągników, ładowarek teleskopowych;
 • ilość maszyn i urządzeń: kombajnów (zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych, do zbioru owoców), silosokombajnów, kopaczek i sadzarek do ziemniaków, przyczep i pras zbierających, siewników, agregatów uprawowych, opryskiwaczy (polowych, sadowniczych), rozsiewaczy nawozu i wapna, rozrzutników, wozów asenizacyjnych, kosiarek polowych, ładowaczy chwytakowych i czołowych, zautomatyzowanych robotów udojowych, maszyn wykorzystujących sygnał GPS

8/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z okresu ostatnich 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • czy była prowadzona sprzedaż własnych produktów rolnych;
 • czy była prowadzona inna niż rolnicza działalność zarobkowa bezpośrednio związana z gospodarstwem tzn. wykorzystywane były zasoby gospodarstwa tj. ziemia, siła robocza, budynki, maszyny, wytworzone produkty (np. agroturystyka, rękodzieło, przetwórstwo produktów rolnych, produkcja na rynek biogazu i biopaliw, energii elektrycznej, przetwarzanie surowego drewna w gospodarstwie, sprzedaż ślimaków);
 • jaki był % udział przychodów z wyżej opisanej działalności w ogólnej wartości sprzedaży produkcji gospodarstwa rolnego.

9/ STRUKTURA DOCHODÓW – dane z 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • procentowy udział w łącznych dochodach gospodarstwa domowego (dochody gospodarstwa domowego to suma dochodów z działalności rolniczej, prowadzenia na własny rachunek działalności pozarolniczej oraz dochody wszystkich osób (spokrewnionych i niespokrewnionych) zamieszkujących razem z użytkownikiem gospodarstwa i z nim się utrzymujących np. dochody z pracy najemnej, z dzierżawy, emerytur i rent, zasiłków, alimentów, stypendia, 500+);
 • z działalności rolniczej (w tym np. dopłaty, płatności dla młodych rolników, PROW);
 • z prowadzenia na własny rachunek pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z gospodarstwem rolnym (dochody z agroturystyki, przetwórstwo produktów rolnych, rękodzieło) i nie związanej z gospodarstwem rolnym (np. prowadzenie zakładu fryzjerskiego przez członka rodziny);
 • z prowadzenia działalności poza gospodarstwem rolnym (np. wolne zawody, firmy remontowe itp.)

10/ AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

 • informacje o osobach pracujących przy produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszonych przez nich nakładach pracy.

Powszechny Spis Rolny 2020 – uruchomiono dodatkowy numer spisowe

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu (WBS) informuje, że w związku z licznymi sygnałami o przedłużającym się czasie oczekiwania na połączenie z rachmistrzem spisowym na ogólnopolskiej infolinii dedykowanej Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2020, WBS w Poznaniu uruchamia z dniem 27.10.2020r. nowe numery telefonów, pod którymi dyżurować będą rachmistrze spisowi.

Numer telefonu dla użytkowników gospodarstw rolnych z krotoszyńskiego – 61 27 98 323

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00 – 20.00.

Jeśli telefon jest zajęty – skontaktuj się później – właśnie kogoś spisujemy!

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Grafika "Nie możesz dopełnić obowiązku samospisu PSR 2020"

Pożegnanie kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.


Po 18 latach pracy na stanowisku kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim i 40 latach pracy w książnicy Elżbieta Rychlik przechodzi na emeryturę.

27 października burmistrz Maciej Bratborski odwiedził panią kierownik, w ostatnim dniu jej pracy, by podziękować za lata sumiennej, oddanej pracy zawodowej w koźmińskiej bibliotece w służbie książce i słowu pisanemu.

– Serdecznie dziękujemy za serce, które włożyła Pani w rozkwit koźmińskiej biblioteki. Za atmosferę tego miejsca, życzliwość wobec każdego czytelnika, spokój i aktywną, choć dyskretną obecność w życiu naszej Małej Ojczyzny. Przez wszystkie lata pracy z ogromnym profesjonalizmem podchodziła Pani do zawodowych wyzwań. Jednym z najtrudniejszych była z pewnością przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby, która jest Pani ukochanym dzieckiem. Nie przebiegałaby ona tak sprawnie, gdyby nie Pani zrozumienie dla działań samorządu i dobra współpraca. Za to również serdecznie dziękujemy.

– powiedział burmistrz Maciej Bratborski.

Odchodzącej pani kierownik podziękowali również jej współpracownicy, przedstawiciele instytucji, redakcji lokalnych wydawnictw oraz szkół.

Elżbieta Rychlik pracowała w koźmińskiej bibliotece od 1 sierpnia 1980 r. W bibliotece pracowała w różnych działach: wypożyczalnia, dział gromadzenia i opracowywania zbiorów, wypożyczalnia kaset i płyt. Od 2002 roku pełniła funkcję kierownika książnicy. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, współpracuje z redakcją „Szkiców Koźmińskich”. Odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz

Remont ulicy Ks. S.Goja zakończony

Zakończył się remont ulicy Ks.Stanisława Goja w Koźminie Wielkopolskim. W związku z tym już od dziś nastąpi zmiana organizacji ruchu na tej ulicy. Ks. S. Goja jest ulicą jednokierunkową z kierunkiem ruchu od ulicy Cieszyńskiego do Poznańskiej.

Przypomnijmy: remont drogi był prowadzony na całej jej długości, czyli około 300 metrach. Wzdłuż ulicy, po jednej stronie, wykonawca wybudował chodnik z kostki pol- bruk. Inwestycja obejmowała także położenie nowego dywanika asfaltowego na całej długości drogi.

Całe zadanie zostało sfinansowane z budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Data publikacji 27.10.2020 r.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Poszukiwany właściciel – ogłoszenie nieaktualne

Poszukujemy właściciela psa, który przebywa w okolicach ul. W. Witosa w Koźminie Wlkp. Zwierzę ma czerwoną obrożę. Zostało zauważone ok godziny 15.40. Prosimy o kontakt pod nr 664 970 684. – ogłoszenie nieaktualne

Bezpański bies znaleziony na ul. Witosa w dniu 23.10.2020 r.
Bezpański bies znaleziony na ul. Witosa w dniu 23.10.2020 r.