Przebudowa ulicy Floriańskiej

Koźmińskie Usługi Komunalne zakończyły prace poprzedzające remont nawierzchni ulicy Floriańskiej. W lipcu wymieniono kanalizację ogólnospławną na odcinku od ulicy Benedykta z Koźmina do ulicy Wierzbowej.

Jak powiedział Prezes Zarządu KUK Dariusz Olejnik prace przebiegały zgodnie z planem, choć wykonanie remontu nie należało do najłatwiejszych, ze względu na dużą ilość sieci i urządzeń należących do innych podmiotów – gazowni, energetyki, telekomunikacji.

Po wykonaniu remontu kanalizacji prace na tym terenie wykonywała inna firma, która wbudowała światłowód. Działania te zakończyły się w połowie sierpnia.

Obecnie teren budowy jest przekazany wykonawcy wyłonionemu w przetargu na wykonanie nawierzchni drogi i chodnika przez zarządcę drogi – Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie.

Tekst i foto: AF, UMiG

Dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 16.09.2019r. do dnia 15.11.2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020.

Dofinansowanie przyznawane jest na trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych starych źródeł ciepła i ich zamianę na nowe źródła ciepła – proekologiczne, tj.:
1) zasilane paliwem gazowym;
2) zasilane paliwem olejowym;
3) zasilane energią elektryczną;
4) zasilane paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) tj. kocioł grzewczy klasy 5.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Link do regulaminu: http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5028.pdf
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

Dofinansowanie wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 16.09.2019r. do dnia 15.11.2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2020.
Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Link do regulaminu: http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5029.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

Park w nowej odsłonie

Dobiegają końca zaplanowane na ten rok prace rewitalizacyjne w Parku im.Powstańców Wielkopolskich. Trwa montaż nowych ławek, a staw – po remoncie – jest napełniany wodą. Do końca września zostaną zamontowane kosze i będzie to ostatni etap tegorocznych działań modernizacyjnych w parku.

Niezmiernie cieszę się, że udało się osiągnąć zamierzone cele. Zaplanowaliśmy na ten rok rewitalizację parku. Chodziło o to, żeby koźmiński park nabrał nowego kolorytu, żeby usunąć z niego elementy, które tę przestrzeń szpecą i zwyczajnie do niej nie pasują. – mówi wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, który nadzorował prace w parku.

W ramach rewitalizacji : odnowiono staw i domek dla ptaków, wymieniono oświetlenie parkowe. Obecnie ku końcowi zmierza montaż 45 ławek w alejkach parkowych, przy których w najbliższym czasie pojawią się nowe kosze.

-Gdy tylko woda w stawie osiągnie wymagany poziom, uruchomimy fontannę, która umożliwi napowietrzanie wody w zbiorniku – mówi Jarosław Ratajczak.

Wielu koźminian cieszą zmiany na lepsze, jakie zaszły w naszym parku. W mediach społecznościowych pojawiają się jednak obawy i troska o to, czy tę nową infrastrukturę uda się utrzymać w dobrym stanie, gdyż bardzo często elementy architektury parkowej są niszczone przez wandali.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz

Odbierz wyprawkę dla małego czytelnika

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. we wrześniu otwiera projekt „Mała książka – wielki człowiek”, adresowany do dzieci z roczników 2013 – 2016. Biblioteka serdecznie zaprasza po odbiór wyprawki, w której dzieci znajdą książkę dostosowaną pod względem formy i treści do swojego wieku, a także kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie. W wyprawce rodzice znajdą też przygotowaną dla nich broszurę informacyjną.

Tekst i foto: BMiG

Dotacja na zakup nowego ambulansu

Maciej Bartborski, burmistrz Koźmina Wlkp., 9 września uczestniczył w spotkaniu podczas którego Janusz Cieszyński – wiceminister zdrowia i Krzysztof Kurowski – dyrektor szpitala w Krotoszynie podpisali umowę dotyczącą dofinansowania zakupu nowej karetki pogotowia.

Ministerstwo Zdrowia przyznało Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 400.000 zł dotacji na zakup nowego ambulansu medycznego dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Koźminie Wlkp.

Umowę dotyczącą przekazania tych pieniędzy w ramach ogólnopolskiego Programu wymiany ambulansów podpisano 9 września w jednej z sal szpitala w Koźminie Wlkp. Podpisy złożone zostały w formie elektronicznej, na ministerialnym tablecie.

W spotkaniu uczestniczyli:
Janusz Cieszyński – wiceminister zdrowia
Krzysztof Kurowski – dyrektor SPZOZ w Krotoszynie
lek. Mieczysław Pełko – zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych
Dariusz Markowski– zastępca dyrektora szpitala ds. techniczno-inwestycyjnych lek med. Izabela Laber-Napora – kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp.
Dawid Kuszaj – kierujący pracami Zespołów Ratownictwa Medycznego przy SPZOZ w Krotoszynie wraz z ratownikami pełniącymi dyżur na podstacji pogotowia w Koźminie.

Obecni byli również:
Maciej Bratborski – burmistrz Koźmina Wlkp.
Aneta Niestrawska – wicewojewoda wielkopolski
Damian Marciniak – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Marlena Maląg- prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łukasz Mikołajczyk – senator RP
Tomasz Ławniczak- poseł RP

Wiceminister Janusz Cieszyński zapewnił zebranych, że resort zdrowia zamierza sukcesywnie wymieniać wysłużone i wyeksploatowane karetki pogotowia ratunkowego. Obecny Program wymiany ambulansów obejmuje 200 ambulansów w całym kraju, w województwie wielkopolskim będzie ich 14.
Janusz Cieszyński stwierdził, że w wytypowaniu ambulansów, w miejsce które zakupione mają być nowe samochody pomagał ministerstwu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. – Ambulans z Koźmina Wlkp. jest samochodem bardzo już wysłużonym i wyeksploatowanym. Jego wymiana pozwoli na poprawienie standardów użytkowania pojazdu zarówno przez załogę karetki, jak i przede wszystkim przez pacjentów. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj się z państwem spotkać i podpisać umowę dotyczącą dofinansowania zakupu nowej karetki– mówił wiceminister Janusz Cieszyński.

Ambulans stacjonujący w Koźminie Wlkp. ma 10 lat, jest najstarszym samochodem z trzech karetek należących do SPZOZ w Krotoszynie, jakie dysponowane są do wyjazdów ratujących zdrowie i życie mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Nasze karetki interweniują również w miejscowościach należących do powiatów: milickiego, jarocińskiego, rawickiego, ostrowskiego czy gostyńskiego.

Teks i foto:Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SPZOZ w Krotoszynie

Narodowe Czytanie 2019

W deszczową sobotę, 7 września w Bibliotece Miasta i Gminy odbyła się 8. edycja Narodowego Czytania. Do wyboru było osiem nowel polskich, a ponieważ w tym roku zaproszeni zostali strażacy z koźmińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, wybór padł na nowelę Bruno Schulza “Mój ojciec wstępuje do straży”.

Krótki życiorys autora zaprezentowała bibliotekarka Krystyna Góral a tekst utworu czytali: dh Agata Staszewska oraz druhowie Piotr Marszałek, Mariusz Błaszczyk, Michał Pietrowski, Wojciech Naglak i Szymon Sikora. W organizacji pomagali również dh Katarzyna Gąsiorowska, oraz dh Paweł Łąkowski i dh Dominik Kowalewski.

Po zakończeniu czytania dr Michał Pietrowski przedstawił historię koźmińskiej jednostki a dh Piotr Marszałek zrelacjonował bieżące informacje.

Kolejnym punktem programu był pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dh Wojciecha Naglaka i dh Pawła Łąkowskiego.

Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli sobie zrobić zdjęcie z maskotką Misiem Alarmisiem oraz obejrzeć kroniki naszej OSP. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę nie odbył się pokaz wyposażenia samochodów strażackich.

Tekst i foto: Biblioteka Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Remont przejazdu kolejowego na ul. Boreckiej

Od 16 września będzie zamknięty przejazd kolejowy na ul. Boreckiej,
w związku z jego modernizacją. Ruch samochodów osobowych będzie się odbywał ulicami: J. Marcińca, Zamkową, Staniewską i Prostą. Ruch samochodów ciężarowych zostanie poprowadzony według tablic informacyjnych, zlokalizowanych na poszczególnych węzłach komunikacyjnych. Przejazd kolejowy będzie otwarty dla pieszych.

Tekst: Jarosław Kapciński, UMiG

III rata opłaty za alkohol

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 30.09.2019r.

Zgodnie z art. 18 ust 12 b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.) przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie kolejnej raty, będzie miał możliwość zapłaty raty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego terminu zapłaty, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy. Jeśli tego nie zrobi, zezwolenie zostanie wygaszone z upływem dodatkowego 30 dnia liczonego od ustawowego dnia dokonania wpłaty.

UMiG

Zlot fanów Fiata 126p

Już od 9 lat, na początku września, spotykają się w Koźminie Wlkp. właściciele i sympatycy Fiata 126p. Tegoroczny zlot zgromadził 197 oficjalnie zarejestrowanych Fiatów oraz sporą grupę widzów.

Impreza jest organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Koźminie Wlkp. , Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. oraz Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.

Oficjalnego otwarcia IX Zlotu Fiata 126p dokonał Maciej Bratborski Burmistrz Miasta i Gminy.

Uczestnicy mogli odwiedzić obiekty działającej w branży motoryzacyjnej firmy “Bowit” , koźmińskiego Bractwa Kurkowego oraz należący do właściciela firmy “Jotkel” pałac w Lipowcu. Na podzamczu odbył się poczęstunek po którym część uczestników odwiedziła koźmińskie muzeum. Po paradzie głównymi ulicami miasta, wrócili oni na tereny liceum , gdzie odbyły się konkursy sprawnościowe dla dorosłych i konkurs plastyczny dla dzieci .

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Komisja konkursowa wybrała laureatów w następujących kategoriach : Najładniejszy, Najlepiej Zachowany, Najstarszy, Najbardziej Usportowiony Samochód Zlotu . Swoje nagrody przyznała także publiczność oraz sponsorzy . Wszyscy nagrodzeni otrzymali okolicznościowe statuetki , naklejki oraz nagrody rzeczowe.

Zlot zakończył niezwykle energetyczny koncert zespołu ” Farben Lehre”.

Tekst: Mirosław Gołąbek, foto: Michał Garsztka