XII Koźmiński Maraton Rowerowy – komunikat organizatorów

,,Amatorska Grupa Kolarska Koźmin Wlkp.” przy IKS ,,Spartakus”
oraz Gminny Ośrodek Sportu  w Koźminie Wlkp., – organizatorzy „XII Koźmińskiego Maratonu Rowerowego”
pragną poinformować, że  w niedzielę, 29 maja 2022 r. w godzinach 7:00 – 15:30 wystąpi wzmożony ruch osób jadących na rowerach oraz o możliwości  powstania czasowych utrudnień poruszania się po drogach, na których odbywać się będzie impreza z udziałem  grupy ok. 300 rowerzystów.

Kierowców pojazdów mechanicznych poruszających się drogami wymienionymi poniżej, prosimy o zachowanie SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI podczas wykonywania manewrów wyprzedzania i mijania grup uczestników, którzy będą poruszać się w ruchu otwartym w godz. 7:00 -15:30.

W czasie przejazdu przewiduje się zabezpieczenie skrzyżowań przez strażaków OSP w Koźminie Wlkp., OSP w Jaraczewie oraz użycie wozów strażackich i ambulansu strażackiego z zabezpieczeniem udzielania pierwszej pomocy.

Obszar organizacji XII Koźmińskiego Maratonu Rowerowego obejmuje teren Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz częściowo Gminy Gostyń, Gminy Jaraczewo, Gminy Jarocin,

Drogi Gminy Koźmin Wlkp. to w okolicach; Koźmina Wlkp. ulice; Kopernika, Poznańska, Łączna, ks. Goja oraz miejscowości Biały Dwór, Szymanów, Nowa Obra, Stara Obra, Wyrębin.

Drogi Gminy Jaraczewo to okolice miejscowości; Rusko, Nosków, Cerekwica, Łowęcice, Wojciechowo, Łobzowiec, Parzęczew, Dąbrowa,
Drogi Gminy Jaraczewo to okolice miejscowości; Siedlemin, Golina,

Drogi Gminy Gostyń to okolice miejscowości; Bruczków, Borek Wlkp., Skoków.

Kierujących prosimy o szczególną ostrożność  w okolicach startu i mety ul. Kopernika, skrzyżowania ulic Poznańskiej, Łącznej, ks. Goja

Start godz.7:00 sprzed SP nr 3 im K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. ul. Kopernika 1,

Planowany koniec przejazdu i zamknięcie imprezy godz. 15:30 .

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA Z GÓRY PRZEPRASZAMY I LICZYMY NA ZROZUMIENIE I WYROZUMIAŁOŚĆ !

Mapki

Organizatorzy : Członkowie AGK Koźmin Wlkp., GOS Koźmin Wlkp.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym wietrze w godz. 13.00 – 21.00 dnia 27.05.2022. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.

Życzenia

Życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z okazji Dnia Matki.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o burzach w godz. 15.00 – 21.00 dnia 24.05.2022. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.

Zmiana numerów telefonów w szpitalu

SP ZOZ informuje, że nastąpiła zmiana numerów telefonów do Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Pracowni RTG w budynku Szpitala Powiatowego w Koźminie Wlkp. (ul. Stęszewskiego 9-10).

Aktualne numery telefonów

  • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej: 62 721 61 13
  • Pracownia RTG w budynku szpitala: 62 721 67 19

Tekst:SPZOZ w Krotoszynie

150 tysięcy na zajęcia dla seniorów

Prawie 150 tys.zł pozyskała Spółdzielnia Socjalna “Vivo” na realizację projektu “Aktywny Senior w Gminie Koźmin Wielkopolski”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej właśnie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022.

Projekt “Aktywny Senior w Gminie Koźmin Wielkopolski” jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie realizowanego przez Spółdzielnię “Vivo” w latach lat 2018-2021. Różne są jednak źródła finansowania. Tegoroczna edycja będzie sfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywni + (poprzedni projekt z EFS).

Projekt skierowany do 30 seniorów z Gminy Koźmin Wielkopolski (w tym 3 posiadających niepełnosprawność). W ramach projektu będą prowadzone zajęcia z ceramiki, decoupage, zajęcia rekreacyjne tj. basen, kręgle oraz wyjazdy do kina/teatru). Planowany jest również warsztat pomagający seniorom zapoznać się z użytecznymi aplikacjami takimi jak np. mobywatel, internetowym kontem pacjenta itp. Realizacja projektu rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy (najprawdopodobniej w czerwcu) i będzie trwał do końca roku.

Tekst: UMiG

Uwaga, sprzedawcy napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2022r.

Tekst: UMiG

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Urząd Miast i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w Klubie Seniora przy ul. Stęszewskiego 2. Na spotkanie można się umówić dzwoniąc pod numer telefonu 535 908 888. Punkt będzie czynny w następujących terminach:

w godzinach 8.00-11.00

31 maja , 7 czerwca , 21 czerwca

oraz w godzinach 15.00-18.00

24 maja, 14.czerwca, 28 czerwca .

Porady dla mieszkańców są bezpłatne, gdyż działalność Punktu Konsultacyjnego jest finansowana ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Tekst: MWUMiG

KUK zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

KOŹMIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. oraz WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU ZAPRASZAJĄ DZIECI Z GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Kategoria: klasa I-V

“Wpływ spalania odpadów z gospodarstw domowych i skutki nieprawidłowego postępowania ze śmieciami”

Kategoria: klasa VI-VIII

“Upcykling w gospodarstwie domowym – nadanie nowej funkcji odpadom w praktycznym wykorzystaniu

Technika prac dowolna.

Miejsce składania prac: biura Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wlkp. oraz w szkołach podstawowych.
Szczegóły oraz regulamin konkursu na www.kuk.kozmin.pl

Termin składania prac: do 27 maja 2022 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
m.in. boombox bluetooth, głośniki mobilne, plecaki z wyposażeniem.

Wystawa nagrodzonych prac oraz ogłoszenie wyników – 1 czerwca 2022 r.
podczas pikniku ekologicznego na boiskach przy ulicy Floriańskiej.

Podpisanie umów na modernizację dróg

13 maja w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyło się uroczyste podpisanie umów na udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli: Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu krotoszyńskiego.
Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała wsparcie w wysokości 137 250,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koźmiński samorząd planuje przebudować z tych środków drogi w Staniewie i Pogorzałkach Wielkich.
Ponadto nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 18 tys. zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Trzech mężczyzn stoi na ścianki reklamowej, biurko przed nimi. Dwóch trzyma w rękach tabliczkę z informacją o dofinansowaniu.

Foto: Urząd Miejski w Krotoszynie