Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Borzęcicach

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w miejscowości Borzęcice zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00008169/2 i KZ1R/00024295/2 :

Borzęcice Nr 135 działka nr 90 o powierzchni 0,1300 ha zapisana w Kw KZ1R/00008169/2 oraz działka nr 89/2 o pow. 0,0038 ha zapisana w Kw KZ1R/00024295/2.
Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości nie większej niż 12 m zabudowana starym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 66 m², powierzchni użytkowej 57 m² oraz budynkami gospodarczymi. Znajdujące się na nieruchomości budynki z trzech stron usytuowane są w granicy z sąsiednią nieruchomością.
Budynek mieszkalny nie spełnia obecnych norm prawa budowlanego. Wysokość pomieszczeń jest niższa niż 2,20 m. Znajdujące się na gruncie budynki nadają się do rozbiórki.
Na powyższą nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkalno – gospodarcza.

Cena wywoławcza nieruchomości 39.600,00 zł brutto

Wykazana do sprzedaży nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (sala sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.900,00 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100 najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7219351 w godzinach pracy Urzędu.


OSP Koźmin nominowana do Florianów 2019

Koźmińska OSP znalazła się w gronie 49 jednostek nominowanych do nagrody głównej FLORIANY 2019 w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Zwycięzców konkursu poznamy już w sobotę, 18 maja.

Ogólnopolski konkurs FLORIANY jest adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości.

Koźmińscy strażacy zgłosili do konkursu, realizowany w ubiegłym roku projekt “Żyj zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie – OSP Koźmin Wlkp. nie tylko gasi i ratuje”.

W sumie do konkursu zgłoszono 256 projektów. 12 kwietnia Kapituła Konkursowa nominowała 49 projektów do nagrody głównej FLORIANY 2019. Wśród nich znalazł się koźmiński projekt. Zwycięzców poznamy 18 maja podczas Gali Finałowej FLORIANÓW, w której wezmą udział przedstawiciele naszej jednostki. Życzymy OSP Koźmin Wlkp. powodzenia!

Foto: Łukasz Cichy, “Życie Krotoszyna”, tekst UMiG

Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów

Wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym już nie wystarczy, by otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Na ostatniej sesji radni uchwalili nowy Regulamin przyznawania rocznych nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Od 2016 roku funkcjonuje w naszej gminie program stypendialny dla uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce Opracowany i przyjęty przez radnych poprzedniej kadencji regulamin przyznawania tzw. „nagród burmistrza” wzbudzał wiele kontrowersji. Zarówno radni, jak i nauczyciele zgłaszali konieczność wprowadzenia poprawek do regulaminu.

W rocznych planach pracy na bieżący rok obie komisje Rady Miejskiej zapisały zmianę regulaminu przyznawania stypendiów szkolnych.

W ramach konsultacji programu stypendialnego, 7 marca koźmińscy radni spotkali się z dyrektorami szkół, by wysłuchać ich opinii i uwag do przyjętych w 2016 roku zapisów.

W oparciu o przedstawione uwagi, na wniosek Rady Miejskiej, magistrat przygotował nowy regulamin, który na sesji 15 maja radni jednogłośnie przegłosowali.


Wprowadził on dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze nie otrzyma stypendium szkolnego uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania. To nie wystarczy . Oprócz „dobrego świadectwa” konieczne są osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe w konkursach, olimpiadach na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich lub wyższych.
Po drugie prawo do starania się o stypendium szkole uzyskali wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski, a nie – jak dotychczas – wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Wiele zapisów w nowym regulaminie pozostawiono bez zmian. Między innymi ten, że nagrody roczne będą przyznawane na wniosek dyrektora. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 1 000, 00 zł do 30 września danego roku.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Szkolenie dla rolników

Zaproszenie na szkolenie dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny.

Jest to szkolenie obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt z gatunków świnie, cielęta do 0,5 roku, owce i kozy we własnym gospodarstwie domowym oraz dla osób, które zamierzają takiego uboju dokonywać.
Koszt -17 zł opłaty skarbowej.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2019 roku
w sali wiejskiej w Bożacinie
Początek o godzinie 13:00

Prosimy o zgłoszenie udziału na nr tel.
62 725 28 66 (Czwartki: 7.30-15.30)/ 723 956 253/ 570 551 801
lub e-mail: wirkrotosz@wir.org.pl do 21 maja br.

Informacja o szkoleniu:

Sławomir Szyszka, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie
i
Anna Lis- Wlazły
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie

Koźmińska biblioteka w dobrej kondycji

Beletrystyka, biografie , literatura wojenna i fantastyka – po takie książki najchętniej sięgają czytelnicy Biblioteki Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Jej księgozbiór wynosi obecnie ponad 45 tysięcy woluminów. Koźmińska książnica nie narzeka na brak czytelników. W minionym roku zarejestrowało się ich ponad 2 tysiące.

Na ostatniej komisji Rady Miejskiej, 14 maja radni wzięli pod lupę działalność koźmińskich instytucji kultury.

Kierownik biblioteki Elżbieta Rychlik przedstawiła radnym informację o działalności swojej placówki.

Od 2017 roku Biblioteka Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ma siedzibę w nowoczesnym budynku przy ul. Zamkowej 2a. W strukturach placówki działają 3 filie biblioteczne, które pełnią również funkcje bibliotek szkolnych w: Borzęcicach, Mokronosie i Starej Obrze.

Księgozbiór biblioteki głównej wynosi obecnie 27133 pozycji książkowych, a filii – 18722. Zbiory audiowizualne to 2618 pozycji, w tym 258 to audiobooki.

Choć ceny nowych książek “zwalają z nóg” w minionym roku nasza biblioteka zakupiła pozycji książkowych za ponad 26 tysięcy zł. Pieniądze na zakup pochodziły częściowo z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a częściowo ze środków własnych. Działalność biblioteki wsparli również darczyńcy, którzy przekazali do zbiorów bibliotecznych 687 książek. To efekt akcji prowadzonej przez koźmińską bibliotekę pod hasłem „Kupiłeś, przeczytałeś, podaruj bibliotece”.

Biblioteka Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prowadzi czytelnię, w której jest prenumerowanych 21 tytułów czasopism. Posiada bezpłatny dostęp do internetu i jest wyposażona w 7 stanowisk komputerowych.

Biblioteka organizuje cykliczne imprezy kulturalne, wieczory poetyckie, lekcje biblioteczne i spotkania z pisarzami. Od wielu lat jest współorganizatorem Konkursu Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej.

W tym roku, by promować czytelnictwo wśród najmłodszych, biblioteka przystąpiła do akcji „Mała książka – wielki człowiek”, adresowanej do dzieci w wieku 3-6 lat. Organizuje również “Majowy piknik z biblioteką”, który odbędzie się już niedługo, tj. w piątek 24 maja.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Ostrzegamy o

Ostrzegamy o możliwych opadach deszczu z burzami, który mogą wystąpić od godz. 1900 dnia 15.05.2019r. do godz. 1900 dnia 16.05.2019r. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm. W dzień będą występowały burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia

Continue reading

Julia Damasiewicz mistrzynią świata

W niedzielę 5 maja 2019 r. zakończyły się Mistrzostwa Świata Formuła Kite 2019, w których udział wzięła koźminianka i uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 – Julia Damasiewicz.

Trwające 6 dni zawody odbywały się w tym roku we włoskim Campione nad wyjątkowo urokliwym jeziorem Garda. Do wyścigów przystąpiło ponad 120 zawodników, w tym 30 kobiet. Polskę reprezentowało 11 zawodników.

Uczestnicy zawodów zmagali się w pełnym przekroju warunków wiatrowych – od wiatru bardzo słabego po bardzo silny. W kategorii wiekowej do lat 16 Polki zajęły całe podium, przy czym Julia stanęła na jego najwyższym stopniu! Mamy więc w naszym małym miasteczku Mistrzynię Świata Formuła Kite w kategorii Kobiet U16!

Julia stanęła na podium również w kategorii U19 na miejscu trzecim, a w klasyfikacji generalnej kobiet uplasowała się na miejscu 12.

To jednak nie wszystko. W trakcie tych zawodów jeden dzień poświęcono konkurencji Kite Mixed Relay, której wersja pojawi się na Igrzyskach Olimpijskich 2024. Konkurencja ta polega na sztafecie par damsko-męskich. W wynikach finałowych Julia wraz ze swoim partnerem Jakubem Jurkowskim zajęli 5 miejsce na 22 startujące pary, wyprzedzając wielu topowych zawodników.


Mistrzostwa Świata rozpoczęły naprawdę pracowity okres dla Julii, bowiem już 2 dni po powrocie z Gardy musiała stawić się na zawodach o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej, rozpoczynających cykl zawodów Pucharu Polski. W trakcie 4 dni zawodów udało się rozegrać 15 wyścigów, które zapewniły Julii 1 miejsce zarówno w kategorii Juniorek , jak i w kategorii Open Kobiet.

Od 23 maja przed Julią kolejne wyzwanie – Mistrzostwa Azji, które odbędą się w Beihai w Chinach. Te zawody są dla Julii kolejnym i zarazem ostatnim etapem walki o kwalifikacje do udziału w World Beach Games, które odbywać się będą w październiku w San Diego.

– W tym wszystkim trzeba jeszcze znaleźć czas na szkołę. W tym roku Julia kończy przecież VIII klasę i przed nią start do liceum. Dzięki olbrzymiemu wsparciu ze strony Grona Pedagogicznego i Dyrekcji Koźmińskiej Jedynki udaje się jednak godzić pasję i dobre wyniki w sporcie z dobrymi wynikami w szkole, za co zarówno Julia jak i jej rodzice są bardzo wdzięczni. – mówi Monika Damasiewicz, mama Julki.

Tekst i foto: Stowarzyszenie Wspieramy Młode Talenty Sportowe, Sopot.

Znakowanie rowerów przy Klubie Seniora


Z inicjatywy policjantów dzielnicowych, w piątek 17 maja w godz. od 9.00 do 12.00 przy Klubie Seniora, ul. Stęszewskiego 2a odbędzie się znakowanie rowerów. Akcja skierowana jest głównie do seniorów, jednak organizatorzy zapraszają wszystkich rowerzystów, którzy chcą oznakować swoje jednoślady i w ten sposób zabezpieczyć je przed kradzieżą.

Wymagany dowód osobisty właściciela roweru.