Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wojewoda wręczył samorządowcom czeki na inwestycje

Gmina Koźmin Wielkopolski otrzyma 1 019 729 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 6 lipca w Krotoszynie Łukasz Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski, wspólnie z europoseł Andżeliką Możdżanowską, poseł Katarzyną Sójką oraz Tomaszem Ławniczakiem Posłem na Sejm RP wręczyli symboliczne czeki przedstawicielom gmin z powiatu krotoszyńskiego. Promesę dla gminy Koźmin Wielkopolski odebrał burmistrz Maciej Bratborski. Pieniądze maja być przelane na konta gmin do końca września tego roku i mogą być przez nie wydatkowane na wszelkiego rodzaju inwestycje publiczne.

Foto: profil FB Łukasz Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski.

2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Rozmawiali o bezpieczeństwie publicznym

30 czerwca koźmińscy radni spotkali się na komisji poświęconej bezpieczeństwu w mieście i gminie. Na spotkanie przewodniczący komisji Karol Jankowiak zaprosił: Ryszarda Mierzejewskiego, komendanta Posterunku Policji w Koźminie oraz przedstawicieli Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP: Jacka Wybierałę, Piotra Marszałka i Zenobiusza Bałoniaka.

Goście przedstawili informacje na temat działań podejmowanych w 2019 i pierwszej połowie 2020 r.

Ze sprawozdania o stanie bezpieczeństwa w mieście i gminie Koźmin Wlkp. , przedstawionego przez komendanta Posterunku Policji wynika, że od stycznia do końca czerwca tego roku w mieście i gminie policja przeprowadziła w sumie 421 interwencji. Wśród najczęściej występujących wykroczeń w minionym okresie znalazły się: kolizje drogowe, stłuczki parkingowe, naruszenie kwarantanny ( 5 przypadków), kradzieże i przywłaszczenia, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.Do najczęściej występujących przestępstw można zaliczyć: nietrzeźwość kierowców, znęcanie się i uchylanie się od zapłaty alimentów.

NOwy samochód dla OSP Koźmin Wlkp.

Strażacy przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności za 2019 r.
Na terenie miast i gminy Koźmin Wlkp. działa 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają w sumie ponad 700 członków. W 2019 roku koźmińscy strażacy wyjeżdżali do 49 pożarów i 100 innych zdarzeń. Środki wykorzystane na ochronę przeciwpożarową w 2019 r. wyniosły 503.714,33 zł. Z tej puli pieniądze wydatkowano m.in. na : dotację do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu oraz wynagrodzeń, zakupu materiałów, mediów i usług. Ponadto w minionym roku gmina Koźmin Wlkp. przekazała jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, umundurowania i auta dotację w wysokości 229.360,02 zł. Oprócz tych środków strażacy otrzymali dotacje z innych źródeł na łączną kwotę 604.020,00 zł. Pieniądze pochodziły z: Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2019 wszystkie jednostki OSP z naszej gminy przystąpiły do programu MSWiA pod nazwą „5000+”. Wnioski, 14 OSP pozytywnie przyjęto i rozliczono. Większość środków OSP przeznaczyło na zakup umundurowania wyjściowego oraz koszarowego.

Tekst: UMiG

Foto: Szymon Sikora, AFUMIG

Zmiany w szacowaniu szkód w uprawach rolnych

Informujemy, że zmianie uległy zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę nadal będą szacowane przez powołaną przez Wojewodę Komisję działającą w każdej gminie.

Linki do pobrania aplikacji

Strona Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca szkód w rolnictwie

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić do godz. 05.00 dnia 02.07.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 2 stopień zagrożenia

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który mogą wystąpić od godz. 18.00 dnia 01.07 do godz. 05.00 dnia 02.07.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Co ciekawego w “Szkicach Koźmińskich”?

Ukazał się 65 numer „Szkiców Koźmińskich” w którym zamieszczono następujące artykuły:

  • Magdaleny Dąbrowskiej, „Nowy Koźmin w ostatnim ćwierćwieczu XVII wieku”.
  • Michała Pietrowskiego, „Grób więźniarek i hitlerowski obóz karny dla polskich kobiet w Koźminie”.
  • Władysława Kręgielskiego, „Koźmińska Kompania Obrony Narodowej”.
  • Bolesława Kasprzaka, „Kalendarium ważniejszych wydarzeń w mieście i gminie Koźmin Wlkp. w 2019 r.”
  • Andrzeja Joachimiaka, „Z życia Towarzystwa Miłośników Kożmina Wlkp. – II półrocze 2019 roku”.

Biografie:

  • Daniela Szczepaniaka, Zdzisław Chełmicki (1892-1969)
  • Stefana Kaźmierczaka, Czesław Czypicki (1855 – 1926)
  • Daniela Szczepaniaka, Franciszek Kotowski (1890-1965)

Szkice Koźmińskie można nabyć w Bibliotece Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przy ul. Zamkowej 2a

Gmina pozyskała pieniądze na folie rolnicze

Gmina Koźmin Wielkopolski uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 175 470 zł na realizację przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W dniu 25 czerwca 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Harmonogram i szczegóły akcji zbierania odpadów zostaną podane w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności odpady zostaną odebrane od rolników, którzy w 2019 r. złożyli informacje o prognozowanej ilości tych odpadów.

Tekst: UMiG

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym – Koło Łowieckie nr 22 “BAŻANT” w Dobrzycy