Bieg charytatywny “Pomaganie przez bieganie”

5 grudnia w koźmińskim parku odbył się charytatywny bieg “Pomaganie przez bieganie”. Była to jedna z inicjatyw podjętych przez koźmińskich strażaków w ramach tegorocznego, V Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

O godzinie 13.00 w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich wystartowała grupa 70 uczestników, którzy w aktywny sposób włączyli się w tę szczytną akcję.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Przed biegiem można było przekazać koźmińskim druhom produkty spożywcze, słodycze, konserwy, środki czystości, które przed świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

W biegu udział wzięli również podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. w ramach realizacji projektów „Żyję bezpiecznie, bezpieczni wychowankowie” i „MOW Koźmin biega”.

Na mecie, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i kubek cieplej herbaty na rozgrzanie.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Druhowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom biegu za udział, a za pomoc przy organizacji biegu dziękują:

 • Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Koźminie Wlkp.,
 • Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.,
 • Grupie “Koźmin Biega”,
 • Panu Robertowi Idkowiakowi,
 • Panu Sławomirowi Paradysz,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Sadzie.

Tekst i foto: OSP Koźmin Wlkp.

Konkurs “Wesoły Mikołaj w Koźminie “

2 i 3 grudnia w Ośrodku Kultury odbył się konkurs plastyczny do dzieci sześcioletnich z terenu miasta i gminy. Przedszkolaki przybyły z gminnych oddziałów przedszkolnych.Temat tegorocznego konkursu brzmiał „WESOŁY MIKOŁAJ W KOŹMINIE”.

Z uwagi na pandemię COVID-19 uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy.

2 grudnia do konkursu przystąpiło 15 uczestników.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwały komisje konkursowe.

2 grudnia komisja konkursowa pracowała w składzie:

 • Irena Konarczak – Bojanek – radna Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, emerytowana nauczycielka plastyki, pasjonatka sztuk plastycznych
 • Justyna Kląskała – kierownik Biblioteki Publicznej
 • Maria Malinowska – koordynator konkursu, pracownik sekcji plastycznej GZIK, które to panie wytypowały nagrody .

Dla uczestników zmagań plastycznych swoje nagrody specjalne przyznali również:

 • Jarosław Ratajczak – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
 • Wojciech Dykcik – z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • Leszek Ziętkiewicz – dyrektor GZIK w Koźminie Wielkopolskim .

Ciąg dalszy rywalizacji plastycznej nastąpił w piątek , 3 grudnia dla dzieci z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wielkopolskim. Do konkursu przystąpiło 16 uczestników.

Zmagania plastyczne dzieci oceniała komisja w składzie:

 • Eugenia Chojnacka – aktywna uczestniczka kursów plastycznych dla seniorów, emerytowana nauczycielka I LO w Koźminie Wielkopolskim
 • Irena Konarczak – Bojanek – radna Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, emerytowana nauczycielka plastyki, pasjonatka sztuk plastycznych
 • Maria Malinowska – koordynator konkursu, pracownik sekcji plastycznej GZIK

Spośród wszystkich powstałych prac specjalne nagrody przyznali:

 • Burmistrz M i G Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim – w zastępstwie Pan Wojciech Dykcik,
 • Leszek Ziętkiewicz – dyrektor GZiK.

Powstałe prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w holu Ośrodka Kultury.

Tekst i foto: Mariola Malinowska, GZiK

Kolejny nowy sprzęt dla koźmińskich strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim w ostatnim miesiącu zakupiła kolejne mundury, które będą wykorzystywane podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Umundurowanie trzyczęściowe składające się z kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej i spodni są zgodne z obecnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi umundurowania strażackiego.

Zakupy udało się zrealizować dzięki pozyskanym przez OSP dotacjom.

W ramach projektu ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim w umundurowanie bojowe’’ zrealizowano zakup siedmiu ubrań specjalnych 3-częściowych za łączną kwotę 28.630,00. Środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst i foto: OSP Koźmin Wlkp.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o oblodzeniach od godz. 20.00 dnia 05.12.2021. do godz. 09.00 dnia 06.12.2021. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -5°C. Prawdopodobieństwo 85%

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP na całym terytorium RP – obowiązujący od dnia 5 grudnia 2021 roku od godziny 23:59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 23:59.

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA (ALFA-CRP) – można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA (ALFA-CRP):

 • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
 • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
 • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

V edycja Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja

Właśnie ruszyła piąta już edycja akcji “Strażackie Pogotowie św.Mikołaja”, której celem jest pomoc starszym i samotnym mieszkańcom naszej gminy.

Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp. stwierdziła, że w tym roku również przeprowadzi Strażackie Pogotowie.
Tak, jak w poprzednich edycjach koźmińscy strażacy zbierają m.in.: żywność długoterminową, słodycze, konserwy, środki czystości, koce.

Dary można przynosić bezpośrednio do remizy OSP w godzinach od 8.00 do 16.00 lub skontaktować się ze strażakami w celu ew. odbioru darów. Kontakt: Mariusz – 880 371 829, Piotr – 509 495 320, Przemysław – 728 547 478

W soboty: 11 i 19 grudnia w godzinach 9.00 – 13.00 strażacy przeprowadzą zbiórkę w sklepach DINO i BIEDRONKA.
Dary można również zostawić w sklepach GS “Samopomoc Chłopska” na osiedlu Tysiąclecia i w Gościejewie.

Prosimy, aby tegoroczne dary były w opakowaniach, które można w łatwy sposób zdezynfekować.

I co najważniejsze: przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego !!!

Plakat informujący o V Strażackim Pogotowiu Świętego Mikołaja

Powiatowy Konkurs „Bateria Zebrana – Przyroda Uratowana” – rozstrzygnięty!

Uroczyste podsumowane I edycji konkursu zbiórki zużytych baterii pn. „Bateria Zabrana – Przyroda Uratowana” miało miejsce 29 listopada w auli I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Podczas miesięcznej zbiórki baterii od 15 września do 15 października 2021 roku w placówkach szkolnych w obrębie całego powiatu krotoszyńskiego zebrano łącznie 1 042 051 sztuk. Wynik jest imponujący, gdyż waga zebranych baterii to niemalże 18 ton.

Zużyte baterie odebrała do utylizacji Spółdzielnia Pracy Agro-film z Taranowa. W zamian za zabrany, niebezpieczny odpad firma przekazała bony finansowe. Niniejsze czeki do zrealizowania w sklepach Komputronik i Edusklep otrzymały placówki szkolne i dzieci, które zebrały największą ilość zużytych baterii.

Nagrody finansowe, statuetki oraz upominki zwycięskim szkołom oraz dzieciom wręczyli podczas uroczystości Paweł Radojewski – Wicestarosta Krotoszyński oraz Juliusz Poczta Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Nagrodzone placówki szkolne:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. – 110 743 sztuk. Bon w wysokości 3000zł.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach – 82 664 szt. Bon w wysokości 2500zł.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie – 78 509 szt. Bon w wysokości 2000zł.
 • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie – 67 713 szt. Bon w wysokości 1100zł.

W kategorii indywidualni zbieracze zostało nagrodzonych dziesięcioro dzieci.

Podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród byli również obecni: Franciszek Marszałek -Burmistrz Krotoszyna oraz Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Burmistrzowie wręczyli nagrody i upominki placówkom szkolnym i dzieciom z terenu własnej gminy. W imieniu Burmistrza Zdun – Tomasza Chudego nagrody wręczył Paweł Radojewski – Wicestarosta Krotoszyński oraz Danuta Kułaga – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Zdjęcia: Małgorzata Krupa
Tekst: WOŚ,RiL

Uroczyste podpisanie umowy

30 listopada w siedzibie Gminnego Zespołu Instytucji Kultury miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, a przedstawicielami Lokalnych Grup Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” i „Wspólnie dla Przyszłości” na realizację projektu współpracy “Razem odkrywamy Wielkopolskę-Edukacja i Rekreacja (ROWER )”. Budżet projektu opiewa na kwotę 110 733,50 zł.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli samorządowcy z powiatów i gmin, objętych działaniem Lokalnych Grup Działania: Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski, Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin, Ewa Wasielewska – Zastępca Burmistrza Dobrzycy, Piotr Cyuryk – Burmistrz Pogorzeli oraz reprezentujący Starostę Krotoszyńskiego Przemysław Wójcik. Gospodarzami spotkania byli: Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Sławomir Szyszka – Prezes LGD “Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Projekt współpracy “Razem odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)” powstał z inicjatywy dwóch sąsiadujących ze sobą LGD “Wspólnie dla Przyszłości” oraz “Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Celem projektu współpracy jest zwiększenie skali turystyki rowerowej na obszarze LGD poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru, promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz budowa małej architektury turystycznej dla rowerzystów i turystów.

W ramach projektu powstanie dziewięć ogólnodostępnych miejsc rekreacji z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski i powiatu pleszewskiego. Zostanie także zorganizowany kurs instruktorów turystyki kwalifikowanej, a także będą opracowane materiały promocyjne: mapy, torby, kamizelki, bidony i odblaski rowerowe. Realizacja projektu jest zaplanowana do kwietnia 2022 roku.

Projekt współpracy jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Foto: AFUMiG

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego skierowana do realizacji


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała dziś na swojej stronie internetowej, że do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Droga ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obowiązki dla przyszłego wykonawcy

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy.

Cel

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km. Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w samym mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu m.in. pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku DK15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gddkia-poznan/obwodnica-kozmina-wielkopolskiego-skierowana-do-realizacji2

Tekst: GDDKiA