Rozstrzygnęliśmy konkurs o odpadach

Rozstrzygnęliśmy konkurs internetowym pt.” Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK”. Wyróżnione w konkursie osoby to:

  1. Paulina Sztuder z Koźmina Wielkopolskiego,
  2. Julia Jaroszewska z Koźmina Wielkopolskiego,
  3. Jan Jaroszewski z Koźmina Wielkopolskiego.

Zgodnie z regulaminem nagrody zostaną dostarczone laureatom.

Tekst: Agnieszka Radwańska, UMiG

500+ na każde dziecko

11 lipca od godz. 12.30 do godz. 13.45 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (Punkt Informacyjny) będzie można uzyskać informację na temat Programu 500 + na każde dziecko. Informacji będą udzielać przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odpoczywają nad Balatonem

Od 2 lipca 25 uczniów koźmińskich szkół wypoczywa w węgierskiej miejscowości Balatonmariafürdö . Wymiana młodzieży pomiędzy partnerskimi gminami Balatonmariafürdö i Koźminem Wielkopolskim jest stałym elementem współpracy.

Wycieczka wyjechała z Koźmina Wielkopolskiego 2 lipca wczesnym rankiem. Wieczorem koźminianie szczęśliwie dotarli na miejsce. Gospodarze przygotowali dla polskiej młodzieży bardzo atrakcyjny program. W pierwszym dniu koźminianie odwiedzili urząd i gospodarza miejscowości burmistrza Galacza György, który był inicjatorem nawiązania współpracy partnerskiej z naszym miastem. Jego starania zaowocowały podpisaniem aktu partnerstwa w 2007 roku pomiędzy Balatonmariafürdö i Koźminem Wielkopolskim.

Koźmińska młodzież kąpała się już w Balatonie, zwiedziła miejscowość i uczestniczyła w warsztatach tanecznych.

Na kolejne dni gospodarze zaplanowali wycieczkę do Budapesztu i Marcali, a także przejażdżkę statkiem po Balatonie. Dzieci wrócą do Koźmina Wlkp. 9 lipca.

Foto: Katarzyna Kucharska

Biesiada seniora po koźmińsku

3 lipca na dziedzińcu przy Klubie Seniora odbyła się coroczna biesiada seniorów. W muzycznym spotkaniu przy biesiadnym stole wzięło udział ponad stu seniorów i zaproszeni goście. Tegoroczna biesiada z repertuarem piosenek wesołych i swawolnych, była 25. edycją “Biesiady Seniora po Koźmińsku”.

Zebranych seniorów i gości powitała Renata Łąkowska, szefowa Klubu Seniora i wiceprezes Stowarzyszenia Aktywny Koźmin Wielkopolski.

Wśród gości znaleźli się: Justyn Zaradniak – Przewodniczący Rady Miejskiej, Weronika Kazubek – kierownik MGOPS, Elżbieta Rychlik – kierownik Biblioteki Publicznej MiG, Andrzej Joachimiak – prezes TMKW, Cyryl Banaszak – przewodniczący koła emerytów i rencistów, Robert Idkowiak – Teatr 10.50, przedstawiciele Zarządu M-G oddziału OSP – Piotr Marszałek i Mariusz Błaszczyk.

Tradycyjnie, uczestnicy biesiady, jako pierwszą zaśpiewali piosenkę o Koźminie Wielkopolskim. Autorką słów jest Kazimiera Michalska , a muzykę skomponował Zbigniew Cyunczyk.

Repertuar spotkania obejmował ponad 20 piosenek, a z każdym kolejnym utworem atmosfera robiła się bardziej swobodna i radosna. Nad poprawnym wykonaniem utworów czuwali muzycy: Zbigniew Cyunczyk i Adam Parzysz, którzy przygotowali aranżacje muzyczne i akompaniament.

Uczestnikom biesiady serwowano : kiełbaski, kawę i placek drożdżowy. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Organizatorami byli: Klub Seniora i Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) opublikował kolejny raport (stan na dzień 30.06.) w którym został rozszerzony zakres upraw i kategorii glebowych dla gminy Koźmin Wielkopolski.

Zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Koźmin Wielkopolski dotyczy zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i zielonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych na glebach kategorii I oraz zbóż ozimych i jarych, rzepaki i rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach kategorii II.

Przypominamy, że IUNG na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Szacowanie strat  przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

Raporty – http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012033/

Mapa – http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Określenie kategorii glebowych – http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacyjnym UMiG lub poniżej ze strony internatowej

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

W rolnictwie jest to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci

Wyrażam przekonanie, że szeroka popularyzacja załączonego apelu może
przyczynić się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku.

Wierzę, że przesłany apel do rolników będzie pomocny w popularyzacji
podstawowych zasad, także związanych z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach, a przestrzeganie zaleceń przyczyni się do tego, aby tegoroczne żniwa minęły bezpiecznie.

Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium


18 czerwca Rada Miejska jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu.
Najważniejszym i zupełnie nowym punktem obrad sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym radni – po raz pierwszy – otrzymali raport o stanie gminy. Raport ten burmistrz miał obowiązek złożyć do Rady do końca maja. Obszerny dokument został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Nowe przepisy przewidują debatę nad raportem radnych i mieszkańców, a następnie udzielenie wotum zaufania włodarzowi.


W debacie koźmińscy radni pytali burmistrza o wiele spraw. Robert Idkowiak zapytał, jakie jest zadłużenie podatników w naszej gminie. Burmistrz poinformował, że jest to około 800 tys. zł, jednak udało się zmniejszyć zadłużenie w stosunku do ubiegłego roku o 400 tys. zł. Radny Marcin Borowczyk był zainteresowany rozbudową budynku biurowego przy ul. Floriańskiej. Maciej Bratborski wyjaśnił, że w bieżącym roku gmina planuje zakończyć kwestie związane z dokumentacją i uzyskaniem pozwoleń na budowę, a inwestycja ruszyłaby w przyszłym roku. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z programu JESSICA.
Robert Idkowiak dopytywał o rewitalizację Starego Rynku. Burmistrz zapewnił, że to zdanie jest przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Obecnie powstają koncepcje zmiany funkcjonalności starej części naszego miasta. Jeśli jednak chodzi o rewitalizację, to zdaniem burmistrza, bez budowy obwodnicy i wycofania z ciągu rynku drogi krajowej nr 15 trudno będzie ją przeprowadzić.
Radny Karol Jankowiak zwrócił uwagę na konieczność „doinwestowania” basenu przy ul. Pleszewskiej.

Każdego roku przeznaczamy pieniądze na modernizację basenu i przygotowanie go do sezonu. Wiadomo jednak, że koźmiński basen wymaga generalnego remontu, którego koszt to ok. 4 mln zł. Wiemy również, że dziś nasz basen nie jest już tak atrakcyjny, jak 10-15 lat temu. Trzeba więc zmierzyć wartość tej inwestycji z efektem społecznym i ekonomicznym. – odpowiedział radnemu Maciej Bratborski .
Marek Wieczny zapytał, co spędza sen z oczu burmistrza Koźmina Wielkopolskiego? Jakie obszary należałoby zmienić i poprawić? Co jest przysłowiową kulą u nogi, która od wielu lat się wlecze a w żaden sposób nie mamy pomysłu na jej rozwiązanie?

Jest wiele problemów, które osobiście mnie niepokoją. Pierwszym z nich – na który nie mamy żadnego wpływu – jest budowa obwodnicy Koźmina. Zmieniłoby to diametralnie obraz Koźmina i dało dużo więcej możliwości inwestycyjnych. Wiadomo, że sprawa ciągnie się już od 2009 r. Drugim problemem jest demografia. Niestety, społeczeństwo starzeje się i obecnie w Koźminie mamy dużo mniej dzieci, niż w latach dziewięćdziesiątych. Wydatkiem, obciążającym w znacznym stopniu budżet gminy jest szeroko rozumiane utrzymanie systemu edukacji, czyli szkół i przedszkoli. Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina jest to nieco ponad 9 mln zł, a wydatki wynoszą 17 mln zł. To kolejny problem, z którym boryka się samorząd. Jest też kwestia inwestycji w infrastrukturę komunalną, czyli drogi, kanalizację, czy oświetlenie. Moją troskę o samorządność rodzi powolne centralizowanie decyzyjności i finansów państwa. – mówił „hasłowo” Maciej Bratborski.


Po wyczerpaniu się pytań w debacie radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. Rada była również jednomyślna podczas udzielania absolutorium. Maciej Bratborski podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem. Podziękowania skierował także do najbliższych współpracowników i wszystkich pracowników Urzędu, za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian budżetu i WPF,
  • emisji obligacji,
  • wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
  • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tekst: Monika Bartkowiak, Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Foto: AF

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić w godz. 15:00 – 21:00 dnia 01.07.2019r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 85%. 1 stopień zagrożenia.