Szacowanie szkód w uprawach

Przypominamy, że w przypadku zaobserwowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, wnioski o oszacowanie ww szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez publiczną aplikację, która została uruchomiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z aplikacji jest posiadanie przez rolnika Profilu Zaufanego. Producent rolny za pomocą aplikacji, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie i danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Uwaga na dzień dzisiejszy Aplikacja Susza 2021 nie jest jeszcze dostępna.

Prosimy o bieżące śledzenie stron:

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o burzach z gradem od godz. 12.00 dnia 14.07. do godz. 06.00 dnia 15.07.2021. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Miejscami grad. Istnieje 30% prawdopodobieństwo lokalnych opadów do 90 mm i porywów wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. 2 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 85%

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o upałach od godz. 13.00 dnia 13.07. do godz. 20.00 dnia 14.07.2021. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień 13.07 od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Temperatura maksymalna w dzień 14.07 od 30°C do 32°C. 2 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o burzach z gradem w godz. 09.00 – 21.00 dnia 12.07.2021. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 85%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o burzach z gradem w godz. 00.00 – 09.00 dnia 12.07.2021. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opad deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o burzach z gradem do godz. 00.00 dnia 10.07.2021. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne/nawalne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. 2 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%

Pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych

Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała 149 110,00 zł dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych. Pieniądze, które Ministerstwo Edukacji i Nauki rozdysponowało między wnioskujące jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej.

W sumie samorządy otrzymały w tym roku 73 mln zł na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Więcej czytaj:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/od-12-tys-zl-do-miliona-na-pomoce-dydaktyczne-listy

Poszukujemy właściciela

Poszukujemy właściciela psa, który został wczoraj (08.07.2021r.) złapany w Czarnym Sadzie. Osoby posiadające wiedzę na temat psa lub właściciela prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 664 970 684.

Fotografia psa złapanego w Czarnym Sadzie w dniu 09. lipca 2021 roku.
Fotografia psa złapanego w Czarnym Sadzie w dniu 09. lipca 2021 roku.
Fotografia psa złapanego w Czarnym Sadzie w dniu 09. lipca 2021 roku.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym deszczu z burzami w godz. 08.00 – 11.00 dnia 09.07.2021. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad. 2 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 85%