Konkurs “Gwiazdka dla Koźmina Wielkopolskiego”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim “Gwiazdka dla Koźmina Wielkopolskiego”. Napisz list do św.Mikołaja z życzeniami dla Koźmina Wielkopolskiego na nadchodzący rok. Na prace czekamy do piątku 29 listopada 2019 r. Prace należy złożyć wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO, która jest załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Szczegóły konkursu w regulaminie

Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 26 listopada 2019r., godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

5.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.Wolne głosy i wnioski.

7.Zakończenie obrad XVI sesji.

Już wkrótce zmiana na Murnej

W najbliższych tygodniach nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie ulicy Murnej. Tak jak dotychczas, ulica Murna pozostanie jednokierunkowa, jednak ruch będzie skierowany w odwrotnym kierunku tj. od ulicy Wałowej do ulicy Pleszewskiej. Strefa płatnego parkowania pozostanie bez zmian.

Wprowadzamy zmianę organizacji ruchu w obrębie ulicy Murnej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Ta poprawka umożliwi dojazd do ulicy Pleszewskiej z takich ulic jak: Przyjemskich, Kilińskiego i Murnej, bez konieczności objeżdżania Starego Rynku – wyjaśnia wiceburmistrz Jarosław Ratajczak.

Tekst i foto: AF UMiG

Uroczyste pasowanie na ucznia w SP w Starej Obrze

8 listopada do grona szkolnej społeczności SP w Starej Obrze dołączyło dziewięcioro dzieci z pierwszej klasy. W uroczystości udział wzięli rodzice, dyrekcja, nauczyciele, starsi koledzy oraz zaproszeni goście.

Imprezę rozpoczęła zaniepokojonym głosem dyrektor Irena Jaskółka, gdyż zaginął jej ołówek do pasowania. Okazało się to żartem gdyż pani dyrektor została wtajemniczona w scenariusz występu pierwszaków i wspólnie z pozostałymi aktorami i rodzicami odgrywała jedną z ról w przedstawieniu.
Podczas uroczystości przybył do szkoły bocian – profesor Klepka- słynny autor podręcznika do przyrody oraz jego żona i osobisty lekarz. To właśnie on wprowadzał pierwszaków w świat nauki i marzeń. Zaprzyjaźnił się z nimi, poznał ich problemy i wygłosił ważne myśli o szkole. Przed ślubowaniem wiedzę pierwszaków sprawdzili również uczniowie drugiej klasy, którzy pod okiem Renaty Praczyk przeprowadzili kilka zadań sprawdzających umiejętności uczniów oraz zaprosili dzieci do wspólnego zygzakowego tańca.
Po występie odbyła się ceremonia pasowania na ucznia oraz uroczystego ślubowania przez dyrektor szkoły Irenę Jaskółkę oraz wychowawcę klasy Natalię Kowal.

Następnie uczniowie otrzymali liczne życzenia i upominki od zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów klasy drugiej.

Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie rodziców i pierwszaków przez Bociana Klepkę i jego żonę. Wszyscy otrzymali specjalne bocianie opaski, a rodzice dodatkowo musieli zjeść dżdżownicę, aby zostać przyjętym do bocianiej rodziny.

Po tak uroczystym występie i ślubowaniu wszyscy w bardzo dobrych humorach udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszej klasy. Na wszystkich czekała też fotobudka przygotowana specjalnie na tę uroczystość.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Tekst i foto: SP STARA OBRA

Zaproszenie dla przedsiębiorców

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wraz ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie i Urzędem Miejskim w Krotoszynie zapraszają do udziału w konferencji pn.”Możliwości rozwoju Samorządów i Przedsiębiorców z sektora MŚP przy wykorzystaniu oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz WRPO 2014+”, która odbędzie się 25 listopada w godz.12.00 – 15.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

Spotkanie z poetką Elżbietą Leopold

W czwartkowe popołudnie, 14 listopada, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odbyło się spotkanie z koźminianką piszącą wiersze Elżbietą Leopold. Pani Ela jest emerytką, która ze swoich przeżyć i przemyśleń „tka” emocjonalne liryki.

Zaczęła pisać wiersze będąc na emeryturze i wciąż rozwija swoją pasję literacką. W koźmińskiej książnicy opowiadała zgromadzonej publiczności jak powstają jej wiersze. Zazwyczaj odzwierciedlają jakieś ważne sytuacje w jej życiu osobistym lub publicznym np. śmierć Jana Pawła II. Od wielu lat jest związana z koźmińskim Klubem oraz Teatrem Seniora i to aktorzy – seniorzy czytali jej utwory. Były wiersze smutne, nostalgiczne. Były pełne romantyzmu i uczuciowości. A także „z poczuciem humoru” pisane w gwarze wielkopolskiej. Całości interpretacji poezji dopełniał nastrojowy akompaniament Zbigniewa Cyunczyka.

Na zakończenie spotkania podziękowania dla pani Elżbiety złożyła Jolanta Cyunczyk z Teatru Seniora oraz kierownik biblioteki Elżbieta Rychlik.

Tekst i foto: Katarzyna Ziętkiewicz, BMiG

Wyróżnienie dla Jerzego Fornalika

13 listopada w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji regionalnych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas gali Jerzy Fornalik – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymał z rąk Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżnienie za wieloletnie działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wdrażanie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z terenu Wielkopolski.

Ponadto na ręce Andrzeja Piotrowskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zostało przekazane wyróżnienie za wieloletnie kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy między sektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia rodziny oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

Tekst i foto: Dominik Radwański, Spółdzielnia “VIVO”

Z sołtysami o usuwaniu odpadów rolniczych

12 listopada odbyła się narada sołtysów poświęcona w całości tematowi usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Gmina Koźmin Wielkopolski chce pozyskać pieniądze na usuwanie tych odpadów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby aplikować o te środki konieczne jest zinwentaryzowanie ilości folii i innych odpadów rolniczych w gospodarstwach na terenie naszej gminy.

Burmistrz przekazał sołtysom ankietę inwentaryzacyjną i prosił, aby sołtysi dotarli z ankietą do rolników w swoich sołectwach. Wypełnione ankiety powinny być zwrócone do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada.

Gdyby magistratowi udało się pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów tzw. “rolniczych” , to odbiór tych odpadów byłby nieodpłatny, dla tych rolników, którzy wypełnią ankietę i przekażą ją sołtysowi lub dostarczą bezpośrednio do urzędu. Tylko ci rolnicy będą objęci programem dofinansowania. Zgodnie z założeniami programu odbiór odpadów będzie nieodpłatny, rolnik będzie miał jedynie obowiązek dowiezienia i zważenia odpadów.

Więcej czytaj http://kozminwlkp.pl/2019/11/12/uwaga-rolnicy-4/

Tekst i foto: AF, UMiG

UWAGA ROLNICY

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Prosimy rolników z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zainteresowanych bezpłatną utylizacją odpadów rolniczych o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej sołtysowi lub do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim – Punkt Informacyjny najpóźniej do dnia 22.11.2019 r.
Ankiety zostaną dostarczone rolnikom przez sołtysów lub można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy – Punkt Informacyjny.