Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 26 listopada 2019r., godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

5.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.Wolne głosy i wnioski.

7.Zakończenie obrad XVI sesji.

Już wkrótce zmiana na Murnej

W najbliższych tygodniach nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie ulicy Murnej. Tak jak dotychczas, ulica Murna pozostanie jednokierunkowa, jednak ruch będzie skierowany w odwrotnym kierunku tj. od ulicy Wałowej do ulicy Pleszewskiej. Strefa płatnego parkowania pozostanie bez zmian.

Wprowadzamy zmianę organizacji ruchu w obrębie ulicy Murnej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Ta poprawka umożliwi dojazd do ulicy Pleszewskiej z takich ulic jak: Przyjemskich, Kilińskiego i Murnej, bez konieczności objeżdżania Starego Rynku – wyjaśnia wiceburmistrz Jarosław Ratajczak.

Tekst i foto: AF UMiG

Uroczyste pasowanie na ucznia w SP w Starej Obrze

8 listopada do grona szkolnej społeczności SP w Starej Obrze dołączyło dziewięcioro dzieci z pierwszej klasy. W uroczystości udział wzięli rodzice, dyrekcja, nauczyciele, starsi koledzy oraz zaproszeni goście.

Imprezę rozpoczęła zaniepokojonym głosem dyrektor Irena Jaskółka, gdyż zaginął jej ołówek do pasowania. Okazało się to żartem gdyż pani dyrektor została wtajemniczona w scenariusz występu pierwszaków i wspólnie z pozostałymi aktorami i rodzicami odgrywała jedną z ról w przedstawieniu.
Podczas uroczystości przybył do szkoły bocian – profesor Klepka- słynny autor podręcznika do przyrody oraz jego żona i osobisty lekarz. To właśnie on wprowadzał pierwszaków w świat nauki i marzeń. Zaprzyjaźnił się z nimi, poznał ich problemy i wygłosił ważne myśli o szkole. Przed ślubowaniem wiedzę pierwszaków sprawdzili również uczniowie drugiej klasy, którzy pod okiem Renaty Praczyk przeprowadzili kilka zadań sprawdzających umiejętności uczniów oraz zaprosili dzieci do wspólnego zygzakowego tańca.
Po występie odbyła się ceremonia pasowania na ucznia oraz uroczystego ślubowania przez dyrektor szkoły Irenę Jaskółkę oraz wychowawcę klasy Natalię Kowal.

Następnie uczniowie otrzymali liczne życzenia i upominki od zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów klasy drugiej.

Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie rodziców i pierwszaków przez Bociana Klepkę i jego żonę. Wszyscy otrzymali specjalne bocianie opaski, a rodzice dodatkowo musieli zjeść dżdżownicę, aby zostać przyjętym do bocianiej rodziny.

Po tak uroczystym występie i ślubowaniu wszyscy w bardzo dobrych humorach udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszej klasy. Na wszystkich czekała też fotobudka przygotowana specjalnie na tę uroczystość.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Tekst i foto: SP STARA OBRA

Wyróżnienie dla Jerzego Fornalika

13 listopada w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji regionalnych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas gali Jerzy Fornalik – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymał z rąk Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżnienie za wieloletnie działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wdrażanie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z terenu Wielkopolski.

Ponadto na ręce Andrzeja Piotrowskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zostało przekazane wyróżnienie za wieloletnie kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy między sektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia rodziny oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

Tekst i foto: Dominik Radwański, Spółdzielnia “VIVO”

72 tys.zł na drogę w Lipowcu

Burmistrz Maciej Bratborski i skarbnik Andrzej Serek podpisali w minionym tygodniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie w wysokości 72 075 zł inwestycji “Przebudowa drogi w Lipowcu ( II etap)”. Pieniądze, które wpłyną do budżetu gminy pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

II etap przebudowy drogi gminnej w Lipowcu polegał na wzmocnieniu i odnowieniu istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonaniu pobocza. W ramach II etapu gmina wyremontowała odcinek o długości 341 metrów. Prace modernizacyjne zakończyły się latem tego roku i zostały sfinansowane w całości z budżetu gminy.

W międzyczasie magistrat złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i takie dofinansowanie udało się pozyskać.

Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak podaje portal Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tego funduszu, w ramach listy rekomendowanej przez wojewodę wielkopolskiego, w całym województwie zostanie zrealizowanych 56 zadań powiatowych oraz 131 zadań gminnych na łączną kwotę 288 032 438 zł.

Tekst: AF, UMiG