Obostrzenia związane z koronawirusem przedłużone

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 7 kwietnia Minister Zdrowia poinformował o wydłużeniu obecnie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia.

Przypominamy obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • przedszkola, żłobki – zamknięte do 18 kwietnia, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w czasie służby;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi optyczne, bankowe, pralnie. Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 18 kwietnia;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 18 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m²;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 18 kwietnia 2021 r., wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących do dnia 18 kwietnia 2021r.

Magistrat pracuje normalnie

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz innych instytucjach publicznych. Jednocześnie informujemy, że magistrat pracuje normalnie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Poniżej podajemy wykaz stanowisk i bezpośrednich telefonów do urzędników, zajmujących się realizacją konkretnych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.


Nr telefonu Stanowisko

 • 62 72 16 088 Punkt informacyjny – centrala telefoniczna Urzędu
 • 62 72 19 344 Burmistrz Miasta i Gminy
 • 62 72 19 341 Zastępca Burmistrza
 • 62 72 19 342 Sekretarz Gminy
 • 62 72 19 339 Skarbnik Gminy
 • 62 72 19 336 Księgowość podatkowa
 • 62 72 19 350 Kasa
 • 62 72 19 335 Wymiar podatku od środków transport, akcyza, podatki od podmiotów gospodarczych
 • 62 72 19 329 Wymiar podatku od nieruchomości, wymiar podatku rolnego
 • 62 72 19 332 Ewidencja ludności, dowody osobiste
 • 62 72 19 348 Urząd Stanu Cywilnego
 • 62 72 19 325 Inwestycje, zarząd drogami
 • 62 72 19 343 porządek i zieleń, oświetlenie uliczne
 • 62 72 19 338 Ochrona środowiska, zamówienia publiczne, gospodarka wodna
 • 66 49 70 684 Ochrona przeciwpożarowa, rolnictwo,
 • 72 83 77 675 Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy
 • 62 72 19 352 Księgowość
 • 62 72 19 333 Księgowość
 • 62 72 19 330 Ewidencja podmiotów gospodarczych
 • 62 72 19 351 Gospodarka mieniem komunalnym, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
 • 62 72 19 331 Gospodarka mieszkaniowa
 • 62 72 19 347 Promocja miasta i gminy
 • 62 72 19 345 Inwestycje z udziałem środków europejskich, fundusz alkoholowy
 • 62 72 19 344 Kadry, sprawy organizacyjne
 • 62 72 19 354 Płace w oświacie
 • 62 72 16 610 ,62 72 19 355, 62 72 19 337, 62 72 19 334 Obsługa finansowa szkół i przedszkoli
 • 62 72 19 326 Kierownik Referatu Oświaty
 • 62 72 19 323, 62 72 16 640 Obsługa Rady Miejskiej
 • 62 72 19 324 Radca prawny
 • 62 72 19 321 , 62 72 19 346 Gospodarka odpadami
 • 62 72 19 324 Strefa Płatnego Parkowania

Szatnia na medal na koźmińskim basenie

100 tys.zł otrzyma gmina Koźmin Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego “Remont szatni na basenie kąpielowym przy ul.Pleszewskiej”. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla gminy Koźmin Wielkopolski w ramach Programu “Szatnia na medal” podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Środki pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie “Przebudowa szatni i sanitariatów na basenie kąpielowym” jest wpisane na liście zadań inwestycyjnych do tegorocznego budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Na wykonanie zadania magistrat ogłosił już przetarg. Zakładany kosz inwestycji to około 250 tys.zł.

To już drugie dofinansowanie dla gminy Koźmin Wlkp. w ramach Programu “Szatnia na medal”. W 2018 roku ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały zmodernizowane szatnie przy kompleksie sportowym na ul. Floriańskiej oraz zakupione kontenery szatniowe, które służą młodzieży uczestniczącej w zajęciach.

Tekst i foto: GOS, AFUMIG

Odczyty wodomierzy zawieszone

W związku z rozwijającą się trzecią falą pandemii i wprowadzonymi obostrzeniami, Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o. o. do 9 kwietnia 2021 r. zawiesza odczyty wodomierzy przez inkasentów Spółki. Termin zawieszenia odczytów może ulec zmianie. O przywróceniu terminu wizyt inkasentów Spółka poinformuje w kolejnym komunikacie. W związku z zawieszeniem odczytów wydłuży się obecny okres rozliczeniowy.

www.kuk.kozmin.pl