Simchat Chajim Festival

Warsztaty, wykład, koncert i spacery z historią w tle to wszystko działo się w Koźminie Wielkopolskim 14 września w ramach Simchat Chaim Festiwal. Festiwalowi, który został zorganizowany już po raz ósmy, przyświeca idea pokazania wielokulturowej przeszłości Wielkopolski. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zwiedzić koźmińskie zabytki i poznać lub przypomnieć sobie lokalną historię. Także te wątki tej historii, które wiążą się z życiem w naszym mieście społeczności żydowskiej.


Impreza „Boker Tov Koźmin” rozpoczęła się przy altanie w koźmińskim parku. Stąd wyruszały wycieczki na zwiedzanie najpiękniejszych koźmińskich zabytków i miejsc. Trasy spacerów po Koźminie Wielkopolskim opracowało Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, które było partnerem festiwalu. Tak więc zbiory Muzeum Ziemi Koźmińskiej prezentował kustosz dr Michał Pietrowski, wycieczki tematyczne po mieście prowadziły: Dobrochna Kasprzak, Maria Lewandowicz i Anna Lisek, a po kościele farnym oprowadzał Radosław Grygiel.

Dużym zainteresowaniem cieszył się spacer po najlepiej zachowanym cmentarzy żydowskim w Wielkopolsce. Historię koźmińskiej nekropolii opowiadali Jerzy Fornalik i Maciej Ratajczak, doktorant hebraistyki na UAM.
Przez całe popołudnie w koźmińskim parku można było skorzystać z warsztatu pisania po hebrajsku i w jidysz oraz warsztatu plastycznego, którego uczestnicy odbudowywali koźmińska synagogę. Niezwykle interesującą opowieść o żydowskich zwyczajach pogrzebowych przedstawiła Aleksandra Wilczura. Wykład odbył się w wyjątkowo urokliwym miejscu – koźmińskiej alei grabowej.
W organizację festiwalu włączyli się harcerze. Hufiec ZHP Koźmin Wlkp. przeprowadził dla swoich harcerzy, rodzin i wszystkich chętnych grę terenową pt. ”Śladami koźmińskich Żydów”. Były fakty, smaki i ludzkie historie. Swoją grę harcerze oparli na QR kodach, co było niewątpliwie jej dodatkową atrakcją.
Wieczorem w altanie parkowej zagrał zespół Meadow Quartet z Gdańska.
Pomysłodawcą i organizatorem Simchat Chajim Festiwal jest Stowarzyszenie Krotochwile. W organizacji „Boker Tov Koźmin” pomogli organizatorom lokalni animatorzy kultury i instytucje: Gmina Koźmin Wielkopolski, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, Hufiec ZHP im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907, Klub Seniora oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG,

foto: Michał Garsztka, TMKW

Przebudowa ulicy Floriańskiej

Koźmińskie Usługi Komunalne zakończyły prace poprzedzające remont nawierzchni ulicy Floriańskiej. W lipcu wymieniono kanalizację ogólnospławną na odcinku od ulicy Benedykta z Koźmina do ulicy Wierzbowej.

Jak powiedział Prezes Zarządu KUK Dariusz Olejnik prace przebiegały zgodnie z planem, choć wykonanie remontu nie należało do najłatwiejszych, ze względu na dużą ilość sieci i urządzeń należących do innych podmiotów – gazowni, energetyki, telekomunikacji.

Po wykonaniu remontu kanalizacji prace na tym terenie wykonywała inna firma, która wbudowała światłowód. Działania te zakończyły się w połowie sierpnia.

Obecnie teren budowy jest przekazany wykonawcy wyłonionemu w przetargu na wykonanie nawierzchni drogi i chodnika przez zarządcę drogi – Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie.

Tekst i foto: AF, UMiG

Park w nowej odsłonie

Dobiegają końca zaplanowane na ten rok prace rewitalizacyjne w Parku im.Powstańców Wielkopolskich. Trwa montaż nowych ławek, a staw – po remoncie – jest napełniany wodą. Do końca września zostaną zamontowane kosze i będzie to ostatni etap tegorocznych działań modernizacyjnych w parku.

Niezmiernie cieszę się, że udało się osiągnąć zamierzone cele. Zaplanowaliśmy na ten rok rewitalizację parku. Chodziło o to, żeby koźmiński park nabrał nowego kolorytu, żeby usunąć z niego elementy, które tę przestrzeń szpecą i zwyczajnie do niej nie pasują. – mówi wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, który nadzorował prace w parku.

W ramach rewitalizacji : odnowiono staw i domek dla ptaków, wymieniono oświetlenie parkowe. Obecnie ku końcowi zmierza montaż 45 ławek w alejkach parkowych, przy których w najbliższym czasie pojawią się nowe kosze.

-Gdy tylko woda w stawie osiągnie wymagany poziom, uruchomimy fontannę, która umożliwi napowietrzanie wody w zbiorniku – mówi Jarosław Ratajczak.

Wielu koźminian cieszą zmiany na lepsze, jakie zaszły w naszym parku. W mediach społecznościowych pojawiają się jednak obawy i troska o to, czy tę nową infrastrukturę uda się utrzymać w dobrym stanie, gdyż bardzo często elementy architektury parkowej są niszczone przez wandali.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz

Dotacja na zakup nowego ambulansu

Maciej Bartborski, burmistrz Koźmina Wlkp., 9 września uczestniczył w spotkaniu podczas którego Janusz Cieszyński – wiceminister zdrowia i Krzysztof Kurowski – dyrektor szpitala w Krotoszynie podpisali umowę dotyczącą dofinansowania zakupu nowej karetki pogotowia.

Ministerstwo Zdrowia przyznało Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 400.000 zł dotacji na zakup nowego ambulansu medycznego dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Koźminie Wlkp.

Umowę dotyczącą przekazania tych pieniędzy w ramach ogólnopolskiego Programu wymiany ambulansów podpisano 9 września w jednej z sal szpitala w Koźminie Wlkp. Podpisy złożone zostały w formie elektronicznej, na ministerialnym tablecie.

W spotkaniu uczestniczyli:
Janusz Cieszyński – wiceminister zdrowia
Krzysztof Kurowski – dyrektor SPZOZ w Krotoszynie
lek. Mieczysław Pełko – zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych
Dariusz Markowski– zastępca dyrektora szpitala ds. techniczno-inwestycyjnych lek med. Izabela Laber-Napora – kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp.
Dawid Kuszaj – kierujący pracami Zespołów Ratownictwa Medycznego przy SPZOZ w Krotoszynie wraz z ratownikami pełniącymi dyżur na podstacji pogotowia w Koźminie.

Obecni byli również:
Maciej Bratborski – burmistrz Koźmina Wlkp.
Aneta Niestrawska – wicewojewoda wielkopolski
Damian Marciniak – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Marlena Maląg- prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łukasz Mikołajczyk – senator RP
Tomasz Ławniczak- poseł RP

Wiceminister Janusz Cieszyński zapewnił zebranych, że resort zdrowia zamierza sukcesywnie wymieniać wysłużone i wyeksploatowane karetki pogotowia ratunkowego. Obecny Program wymiany ambulansów obejmuje 200 ambulansów w całym kraju, w województwie wielkopolskim będzie ich 14.
Janusz Cieszyński stwierdził, że w wytypowaniu ambulansów, w miejsce które zakupione mają być nowe samochody pomagał ministerstwu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. – Ambulans z Koźmina Wlkp. jest samochodem bardzo już wysłużonym i wyeksploatowanym. Jego wymiana pozwoli na poprawienie standardów użytkowania pojazdu zarówno przez załogę karetki, jak i przede wszystkim przez pacjentów. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj się z państwem spotkać i podpisać umowę dotyczącą dofinansowania zakupu nowej karetki– mówił wiceminister Janusz Cieszyński.

Ambulans stacjonujący w Koźminie Wlkp. ma 10 lat, jest najstarszym samochodem z trzech karetek należących do SPZOZ w Krotoszynie, jakie dysponowane są do wyjazdów ratujących zdrowie i życie mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Nasze karetki interweniują również w miejscowościach należących do powiatów: milickiego, jarocińskiego, rawickiego, ostrowskiego czy gostyńskiego.

Teks i foto:Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SPZOZ w Krotoszynie

Remont przejazdu kolejowego na ul. Boreckiej

Od 16 września będzie zamknięty przejazd kolejowy na ul. Boreckiej,
w związku z jego modernizacją. Ruch samochodów osobowych będzie się odbywał ulicami: J. Marcińca, Zamkową, Staniewską i Prostą. Ruch samochodów ciężarowych zostanie poprowadzony według tablic informacyjnych, zlokalizowanych na poszczególnych węzłach komunikacyjnych. Przejazd kolejowy będzie otwarty dla pieszych.

Tekst: Jarosław Kapciński, UMiG