Powiatowy Konkurs „Bateria Zebrana – Przyroda Uratowana” – rozstrzygnięty!

Uroczyste podsumowane I edycji konkursu zbiórki zużytych baterii pn. „Bateria Zabrana – Przyroda Uratowana” miało miejsce 29 listopada w auli I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Podczas miesięcznej zbiórki baterii od 15 września do 15 października 2021 roku w placówkach szkolnych w obrębie całego powiatu krotoszyńskiego zebrano łącznie 1 042 051 sztuk. Wynik jest imponujący, gdyż waga zebranych baterii to niemalże 18 ton.

Zużyte baterie odebrała do utylizacji Spółdzielnia Pracy Agro-film z Taranowa. W zamian za zabrany, niebezpieczny odpad firma przekazała bony finansowe. Niniejsze czeki do zrealizowania w sklepach Komputronik i Edusklep otrzymały placówki szkolne i dzieci, które zebrały największą ilość zużytych baterii.

Nagrody finansowe, statuetki oraz upominki zwycięskim szkołom oraz dzieciom wręczyli podczas uroczystości Paweł Radojewski – Wicestarosta Krotoszyński oraz Juliusz Poczta Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Nagrodzone placówki szkolne:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. – 110 743 sztuk. Bon w wysokości 3000zł.
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach – 82 664 szt. Bon w wysokości 2500zł.
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie – 78 509 szt. Bon w wysokości 2000zł.
  • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie – 67 713 szt. Bon w wysokości 1100zł.

W kategorii indywidualni zbieracze zostało nagrodzonych dziesięcioro dzieci.

Podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród byli również obecni: Franciszek Marszałek -Burmistrz Krotoszyna oraz Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Burmistrzowie wręczyli nagrody i upominki placówkom szkolnym i dzieciom z terenu własnej gminy. W imieniu Burmistrza Zdun – Tomasza Chudego nagrody wręczył Paweł Radojewski – Wicestarosta Krotoszyński oraz Danuta Kułaga – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Zdjęcia: Małgorzata Krupa
Tekst: WOŚ,RiL

Uroczyste podpisanie umowy

30 listopada w siedzibie Gminnego Zespołu Instytucji Kultury miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, a przedstawicielami Lokalnych Grup Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” i „Wspólnie dla Przyszłości” na realizację projektu współpracy “Razem odkrywamy Wielkopolskę-Edukacja i Rekreacja (ROWER )”. Budżet projektu opiewa na kwotę 110 733,50 zł.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli samorządowcy z powiatów i gmin, objętych działaniem Lokalnych Grup Działania: Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski, Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin, Ewa Wasielewska – Zastępca Burmistrza Dobrzycy, Piotr Cyuryk – Burmistrz Pogorzeli oraz reprezentujący Starostę Krotoszyńskiego Przemysław Wójcik. Gospodarzami spotkania byli: Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Sławomir Szyszka – Prezes LGD “Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Projekt współpracy “Razem odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)” powstał z inicjatywy dwóch sąsiadujących ze sobą LGD “Wspólnie dla Przyszłości” oraz “Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Celem projektu współpracy jest zwiększenie skali turystyki rowerowej na obszarze LGD poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru, promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz budowa małej architektury turystycznej dla rowerzystów i turystów.

W ramach projektu powstanie dziewięć ogólnodostępnych miejsc rekreacji z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski i powiatu pleszewskiego. Zostanie także zorganizowany kurs instruktorów turystyki kwalifikowanej, a także będą opracowane materiały promocyjne: mapy, torby, kamizelki, bidony i odblaski rowerowe. Realizacja projektu jest zaplanowana do kwietnia 2022 roku.

Projekt współpracy jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Foto: AFUMiG

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego skierowana do realizacji


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała dziś na swojej stronie internetowej, że do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Droga ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obowiązki dla przyszłego wykonawcy

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy.

Cel

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km. Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w samym mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu m.in. pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku DK15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gddkia-poznan/obwodnica-kozmina-wielkopolskiego-skierowana-do-realizacji2

Tekst: GDDKiA

Komunikat w sprawie naboru GRANTY PPGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach naboru „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym” obejmujące dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki dla uczniów gminy wprowadziło zmiany w zasadach konkursu już po złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PPGR .

Prosimy o dostarczenie dokumentów:

  1. Potwierdzających pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków, z której wynika pokrewieństwo w linii prostej. Takimi dokumentami mogą być: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, stare dowody osobiste oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.
  2. Potwierdzających fakt zatrudnienia w dawnym PGR. Dotyczy to osób, które wcześniej nie złożyły tej dokumentacji. Takimi dokumentami mogą być: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS oraz inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zapisami programu z grantu mogą skorzystać osoby, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i  2021)  sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021 r. do godz. 16:00. Brak uzupełnienia  dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie.

Tekst : Monika Wojtczak, UMiG

Posłuchaj koźmińskich legend

Od niedawna mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego i turyści mogą posłuchać przez telefon dwóch koźmińskich legend. Wystarczy znaleźć w mieście tabliczkę oznaczoną logotypem „Poznaj historię“, smartfonem zeskanować kod QR. Po chwili telefon zadzwoni i usłyszymy niezwykle ciekawie opowiedzianą legendę związaną z historią naszego miasta.

„Poznaj historię” to ogólnopolski projekt, „ożywiania” pomników i historycznych obiektów, którym zainteresowała się Gmina Koźmin Wielkopolski. Chodzi w nim o to, by mieszkańcy oraz turyści poznali historię miejsc w ciekawej, nowoczesnej formie, słuchając opowieści. Projekt jest realizowany w kilkunastu miastach w Polsce, w tym również w Koźminie Wielkopolskim .

Przystępując do projektu „Poznaj historię” uznaliśmy, że warto rozpocząć „ożywianie” lokalnej historii od przypomnienia najpiękniejszych koźmińskich legend: o powstaniu miasta i o Maćku Borkowicu.

W związku z tym na Starym Rynku przy obelisku stanęła tabliczka, przy której po zeskanowaniu kodu QR zadzwoni nasz telefon i zostanie nam opowiedziana piękna legenda o założycielu naszego miasta, orłach i płaczącym dzieciątku w koszu, porzuconym na wrzosowisku.
Natomiast przy zamku poznamy mrożącą krew w żyłach historię chytrego i chciwego Maćka Borkowica, który oszukał samego diabła.

Zachęcamy do spaceru po Koźminie Wielkopolskim i wysłuchania słuchowisk z koźmińskimi legendami. Mamy nadzieję, że taka forma przekazu spodoba się mieszkańcom!

https://www.poznajhistorie.pl/city/kozmin-wlkp

Tekst i foto : Agnieszka Flejsierowicz, UMIG