Nowe opłaty za śmieci od 1 marca 2020

Od 1 marca mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski więcej zapłacą za śmieci. Nowa miesięczna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca. Segregacja śmieci będzie obowiązkowa! Stawki zaproponowane przez burmistrza zostały zaakceptowane jednogłośnie przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 stycznia.

Z problemem dużego wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych, koźmiński samorząd, podobnie jak inne samorządy w Polsce, boryka się od kilku miesięcy. W październiku 2019 r. gmina Koźmin Wielkopolski ogłosiła przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma EKO –KAR Sp. z o.o. Sp.k. z Raszkowa, która od kilku lat odbiera śmieci od mieszkańców naszej gminy. Firma wyceniła swoją usługę w 2020 r. na kwotę 3 935 347, 20 zł. Magistrat był zmuszony unieważnić przetarg, gdyż cena oferenta o prawie 2 mln zł przewyższyła kwotę, którą dysponował na realizację zamówienia, na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zgodnie z ustawą i zmianami, które zostały do niej wprowadzone w lipcu ubiegłego roku , koszty zagospodarowania odpadów w całości powinni pokrywać ich wytwórcy, czyli mieszkańcy. Samorząd nie może dopłacać do funkcjonowania systemu.
Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów od naszych mieszkańców w 2020 roku, burmistrz Maciej Bratborski podpisał z raszkowską firmą umowę na świadczenie tej usługi przez okres 2 miesięcy. Jednocześnie magistrat przystąpił do opracowywania nowej specyfikacji do drugiego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku. Rada Miejska natomiast rozpoczęła dyskusję o zmianach opłat śmieciowych.
Na sesji 17 stycznia podjęto uchwały wprowadzające nową stawkę opłat za odpady komunalne i nowy wzór deklaracji. Po dyskusji i uzyskaniu wyjaśnień, radni jednogłośnie przyjęli propozycje, przedstawione przez burmistrza.

Konieczność podwyżek cen śmieci, tak uzasadnia burmistrz Maciej Bratborski:

Decydujący wpływ na wysokość stawki ma wzrost ceny jaką gmina Koźmin Wlkp. będzie zobowiązana zapłacić wykonawcy umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ten wzrost jest podyktowany m.in. wzrostem tzw. opłaty środowiskowej, zwiększającymi się kosztami pracowniczymi, wzrostem ceny za energię elektryczną i utylizację wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych, której nie można poddać składowaniu. W 2019 roku oraz od 1 kwietnia 2020 roku , kolejny raz, znacznie będą podniesione opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji komunalnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wlkp., do której trafiają odpady komunalne z terenu miasta i gminy. Czyniliśmy starania, aby odpady z Koźmina trafiały bliżej, na podobną instalację do Jarocina, jednak ze względu na ograniczone możliwości przyjęcia dodatkowej ilości odpadów , jest to obecnie niemożliwe. Od kilku lat w naszej gminie obserwujemy systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Mając na względzie wysokość ponoszonych przez gminę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz fakt, że dotychczasowe stawki opłat za śmieci nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, zachodzi konieczność ustalenia nowej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany metody ustalenia opłaty. – mówi burmistrz.

Nowe opłat za śmieci i zmiany w systemie gospodarowania wejdą w życie od 1 marca 2020 r. Jakie to zmiany?
Po pierwsze miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca. Będzie to stawka równa dla każdego mieszkańca. O 50 gr mniej za każdą osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym zapłacą właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji poinformują, iż posiadają przydomowy kompostownik i kompostują bioodpady. Jednak w tym wypadku nie będą od nich odbierane odpady w brązowych workach.
Po drugie, segregacja odpadów będzie obowiązkowa.

W związku z przyjętymi przez Radę Miejską zmianami, konieczne będzie złożenie przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji Urząd dostarczy przed 1 marca.
Ponadto na sesji Rada upoważniła burmistrza do zawarcia umowy dzierżawy z KUK sp. z o.o. dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej. O terminie i godzinach otwarcia PSZOK-a powiadomimy w odrębnej informacji. 

SKĄD TA PODWYŻKA CEN ŚMIECI ?

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem gminy jest ustalenie opłaty
za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców w wysokości pokrywającej w pełni realizację tego zadania oraz objęcie kalkulacją wszystkich kosztów ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

JAKIE SKŁADNIKI BIERZE SIĘ POD UWAGĘ KALKULUJĄC STAWKĘ OPŁATY ZA ŚMIECI?
• liczbę mieszkańców w gminie, którzy zadeklarowali wnoszenie opłaty,
• masę wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
• koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
• nieregularnie wytwarzane odpady komunalne;

ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE KOŹMIN WIELKOPOLSKI W 2020 R. ?
PROGNOZOWANY łączny koszt funkcjonowania systemu wyniesie 4.058.544,00 zł.
W tym:
• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.659.999,40 zł,
• utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 267.377,60 zł,
• obsługa administracyjna systemu – 126.167,00 zł,
• realizacja działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców objętych gminnym systemem zbiórki odpadów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł.

Prognozuje się, że w 2020 r. mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski wyprodukują 5320 ton odpadów.

Za śmieci regularnie płaci 12 079 mieszkańców.

Uwzględniając miesięczną stawkę 28 zł od 1 mieszkańca
planowane roczne wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosą 4.058.544,00 zł.

Uzyskane dochody pozwolą na pokrycie prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekroczy maksymalnych, dopuszczalnych stawek opłat.

http://sesjakozminwlkp.pl/Sesje/2020/2020-01-17/Sesja%2017.01.2020.mov

Tekst i foto: UMiG

Rekordowy 28. Finał w Koźminie Wlkp.

Rekordową sumę, 71 661, 80 zł zebrał w tym roku koźmiński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o ponad 20 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. – Dwa razy liczyliśmy pieniądze, zanim podaliśmy ostateczną kwotę, bo nie dowierzaliśmy, że tyle pieniędzy udało nam się zebrać. Wszystkim, którzy wspierali nas przez cały dzień, bardzo bardzo dziękujemy! – mówi Michalina Maleszka, szefowa Orkiestry Serc.

Na sukces 28.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koźminie zapracowało wielu wolontariuszy. Głównym organizatorem zbiórki był koźmiński Sztab WOŚP, któremu szefowała Michalina Maleszka. Sztab zaprosił do współpracy placówki oświatowe, strażaków, lokalnych artystów, sportowców i społeczników. Dzięki tej współpracy koźmiński 28. Finał WOŚP obfitował w wiele atrakcyjnych wydarzeń.

Od wczesnych godzin porannych do pracy przystąpili wolontariusze. 111 osób z puszkami WOŚP kwestowało na ulicach Koźmina i Rozdrażewa. O godz. 13.00 na boisku przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych strażacy z OSP Koźmin Wielkopolski wykonali pokaz ratownictwa drogowego.

Prawie 200 osób – w tym seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice z dziećmi i biegacze – wzięło udział w zorganizowanym happeningu biegowym i nordic walking „2. Bieg WOŚP Policz się z cukrzycą.” Bieg rozpoczął się o godz. 14:00. Wystrzałem z pistoletu startowego burmistrz Maciej Bratborski dał sygnał do startu uczestnikom. Pogoda była znakomita! Trasa biegła ścieżkami w parku miejskim, a jej kierunek wskazywali strażacy. Uczestnicy mieli do pokonania minimum 1 pętlę ( ok.700m) w czasie od 14:00 do 14:45. Każdy biegł lub maszerował w swoim tempie. To był bieg bez miejsc na podium i bez pomiaru czasu. Bo nie chodziło w nim o wyniki. Chodziło bardziej o wspólne pokonanie trasy, aktywnie spędzony czas i wsparcie WOŚP. W bibliotece można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Na mecie czekały na wszystkich uczestników okolicznościowe medale , które wręczali: burmistrz Maciej Bratborski, przewodniczący Rady Justyn Zaradniak, skarbnik Andrzej Serek i dyrektor GOS Sławomir Gruchała. Podczas biegu udało się zebrać 3,908,65 zł.

Od godz.16.00 wystartowała część koncertowa 28.Finału WOŚP w sali widowiskowo-kinowej „Mieszko”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie placówek oświatowych: Przedszkola Parkowe Skrzaty, SP NR 1, SP NR 3, SP Mokronos, Stara Obra, ZSP Borzęciczki, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie, a także kapele: Senders, Grana Śmietana, Disco Pogo, Dear Air oraz solo Kuba Marcisz. Prawdziwą niespodzianką była piosenka, przygotowana przez młodych koźmińskich muzyków, znanych z zespołów Grana Śmietana i Senders, jak i solistów z okazji 28.Finału WOŚP.
Pomiędzy występami wolontariusze WOŚP prowadzili licytacje. Najwyższą kwotę – 8 tys. zł udało się pozyskać w licytacji koźmińskiego złotego serduszka, które wykonała i przekazała na Orkiestrę lokalna firma jubilerska AMMAR R. Adamiak. Kubek z podpisem Jerzego Owsiaka udało się wylicytować za 4 tys. zł, a zegar Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy za 1600 zł. 800 zł zapłacił nabywca kompletu talerzy przedstawiających zabytki Koźmina Wielkopolskiego. W sumie z licytacji uzyskano 28 626,41 zł.

W tym roku koźmiński Sztab WOŚP zaproponował oryginalną formułę Światełka do Nieba. Przy fontannie parkowej koźminianie – członkowie FC „Lecha Poznań” odpalili 28 rac na 28.Finał WOŚP.

Foto: Tomasz Piejko, Sztab WOŚP w Koźminie Wielkopolskim

Tekst opracowany na podstawie informacji przekazanych przez : Michalina Maleszka (koźmiński Sztab WOŚP), Monika Piejko (Grupa Koźmin Biega)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Sztab WOŚP w Koźminie

Podsumowanie III Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja

66 domów odwiedziło – tuż przed świętami Bożego Narodzenia – Strażackie Pogotowie św. Mikołaja. 20 i 21 grudnia strażacy zapukali do drzwi najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy , głównie osób starszych i samotnych. Wolontariusze przyjechali z wartościowymi paczkami, a także z życzeniami i dobrym słowem.

Kawał serca okazali wolontariusze i darczyńcy, który zaangażowali się w trzecią edycję „Strażackiego Pogotowia św. Mikołaja”. Przypomnijmy: pogotowie ruszyło na początku grudnia 2019 roku. W dniach od 2 do 18 grudnia w remizie przy ul. Floriańskiej strażacy zorganizowali zbiórkę: żywności, środków czystości, konserw i koców. Zbierano także w koźmińskich marketach Dino i Biedronka oraz sklepie GS na osiedlu Tysiąclecia. W akcję charytatywną włączyły się lokalne instytucje, firmy i wszystkie placówki oświatowe z miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie. W Zespole Szkół Podstawowych im. J. Marcińca nauczyciele zorganizowali turniej piłki nożnej. „Wpisowe” drużyny przeznaczyły na wparcie strażackiej akcji. Dary zbierała również Grupa „Koźmin biega” wraz z Restauracją „Pod Szyszkami”. Akcję wsparł także młyn z Ostrowa Wielkopolskiego, który przekazał 400 kg mąki, a także koźmińska firma Lege.Opakowania sp.z o.o., która – tak jak w latach poprzednich – podarowała kartony.

Pomoc ludzi dobrej woli okazała się ogromna. Z zebranych darów przygotowano 66 paczek, które trafiły do starszych i samotnych mieszkańców miasta i gminy. Dodatkowo 3 osoby dostały węgiel. Przy wyborze rodzin, do których trafiła pomoc, strażacy współpracowali z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną, zorganizowaną przez koźmińskich strażaków. Chcemy, aby Strażackie Pogotowie św. Mikołaja stało się tradycją, bo widzimy, ile radości sprawia ludziom samotnym i starszym wizyta naszych strażaków. Dziękując za pomoc w minionym roku, już dziś zachęcamy do włączenia się do naszego strażackiego pogotowia w 2020 roku. – mówi Przemysław Pieniężny, jeden z inicjatorów i organizatorów akcji.

Foto: Grzegorz Pierzchała, tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

PTASIA GRYPA – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących drób) związane ze zwalczaniem wirusa Ptasiej grypy. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

——————————————————————————————————————–

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

W związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w hodowli kur niosek w miejscowości Topola Osiedle (gmina Przygodzie, powiat ostrowski) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prosi hodowców drobiu o restrykcyjne przestrzeganie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
• zwiększona śmiertelność;
• znaczący spadek pobierania paszy i wody;
• objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
• duszność;
• sinica i wybroczyny;
• biegunka;
• nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
• wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
• nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

02.01.2020

ASF – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących trzodę chlewną) związane ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Mapa występowania ASF na terytorium Polski kliknij

Informacje o ASF na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń kliknij

13.12.2019

——————————————————————————————————————–

Apel Wojewody Wielkopolskiego do hodowców ws. ASF [kliknij]

06.12.2019

——————————————————————————————————————–

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie województwa lubuskiego należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych w województwie wielkopolskim.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika należy pilnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel. 694-454-829), najbliższego Posterunku Policji (tel. 62 725 53 40), Leśnictwa lub Urzędu Miasta i Gminy (tel. 664-970-684)

Zwłok nie wolno dotykać !

29.11.2019