Bezpłatne szkolenia komputerowe

Ośrodek kultury zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym realizowane w ramach projektu unijnego. Szkolenia kierowane do osób zarówno pracujących, bezrobotnych, jak i emerytów – osób w wieku 25-74 lat, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Aby utworzyć grupę potrzeba 10 chętnych osób. Czas trwania kursu to 110 godzin lekcyjnych (po 45 min). Zajęcia zwykle odbywają się 2 razy w tygodniu po 3-5 godz. Kurs kończy się wydaniem Certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo i zdanie egzaminu.

Wszystkie materiały niezbędne do kursu są zapewnione. Również stanowiska komputerowe (każdy uczestnik pracuje sam na laptopie) i routery internetowe.

Tekst i foto: OK

Sołtysi na naradzie z burmistrzem w sprawie usuwania folii rolniczych

Z sołtysami o foliach rolniczych

5 sierpnia sołtysi spotkali się na naradzie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, by omówić harmonogram i zasady obioru folii rolniczych.

Wiceburmistrz na spotkaniu w sprawie usuwania folii rolniczych
Zebranych sołtysów powitał zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak

Wojciech Wiszniewski przedstawił szczegółowe informacje dotyczące planowanej w dniach 17.08.-20.08.2020 zbiórki odpadów folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag.

Każdy sołtys otrzymał kartki z informacją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom, którzy zadeklarowali udział w przedsięwzięciu poprzez złożenie ankiety inwentaryzacyjnej oraz dokumentów dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie.

Tekst i foto: Monika Wojtczak, UMiG


Plakat bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny – dyżur ekspertów oddziału ZUS

Ostrowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 12 sierpnia w godz. od 10.00 do 13.00 będzie pełnił dyżur telefoniczny na temat bonu turystycznego.

Dyżur telefoniczny 12 sierpnia 2020 r., tel. 62 735 73 13
godz. 10:00 – 13:00

Dowiesz się:

  • Czym jest bon turystyczny?
  • Kto może otrzymać bon?
  • W jaki sposób można go wykorzystać?
  • Gdzie można go wykorzystać?
  • Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Chcesz zapytać o bon turystyczny, zadzwoń do eksperta ZUS.

Tekst: Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji