Urząd Miasta i Gminy przywraca bezpośrednią obsługę obywateli

Z dniem 25 maja 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Osoby wchodzące do Urzędu jako interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki jednorazowej lub materiałowej lub przyłbicy.

Wchodząc do Urzędu interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk. Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk zamontowane są przy każdym wejściu do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Kasy Urzędu będą czynne od godz. 8:00 do godz. 14:00 – ograniczony czas pracy kas spowodowany jest godzinami otwarcia banku obsługującego UMiG.

Monitoring miejski – rozbudowa

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zostanie rozbudowany system monitoringu wizyjnego w Koźminie Wielkopolskim. W mieście przybędzie kamer. Systemem monitoringu zostanie objęty między innymi Park im. Powstańców Wielkopolskich, co z pewnością ucieszy mieszkańców i ograniczy akty wandalizmu na terenie parku.

Gmina Koźmin Wielkopolski zleciła lokalnej firmie modernizację i rozbudowę miejskiego monitoringu. W tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel ok. 105 tys. zł. Obecnie koźmiński monitoring składa się z 12 kamer , zlokalizowanych w różnych punktach miasta.

W ramach renowacji systemu zostaną wymienione kamery na basenie, ulicy Kościelnej, targowisku miejskim, skrzyżowaniu ulic Klasztornej i Jana Pawła II.

Wzrośnie liczba miejsc monitorowanych. Nowe kamery pojawią się na skrzyżowaniach ulic: Klasztornej i Boreckiej, a także Jana Pawła II i Tysiąclecia. Firma rozbuduje system kamer na Starym Rynku, a także zainstaluje kamery przy głównych ulicach wjazdowych do miasta od strony: Jarocina, Krotoszyna, Borku Wlkp., i Pleszewa.

Cztery kamery zawisną w koźmińskim parku, dzięki nim pod kontrolą policji znajdzie się m.in.: pawilon, kort tenisowy, plac zabaw i budynek biblioteki oraz przestrzeń parkowa przy Boreckiej.

System monitoringu w Koźminie Wielkopolskim działa od 2009 roku i jest sukcesywnie rozbudowywany.

Foto: Szymon Sikora,

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMIG

Klub Malucha – przetarg ogłoszony

Urząd Miasta i Gminy ogłosił przetarg na przebudowę części budynku szkoły przy ul. Klasztornej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na Klub Malucha i przedszkole. Pod koniec kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego w wysokości 1 463 449,32 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jesienią tego roku, przy Klasztornej powstanie żłobek, w którym opieką zostanie objętych 30 dzieci w wieku do trzech lat. Klub Malucha będzie mieścił się na parterze. Zanim jednak najmłodsi na dobre zagoszczą w budynku przy Klasztornej trzeba w nim przeprowadzić szereg prac adaptacyjnych.
Pozyskane dofinansowanie pozwoli na : wykonanie prac budowlanych, zakup wyposażenia, a także utrzymanie żłobka do sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 606 009,32 zł.

Teksi i foto: AFUMiG