29.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29. Finał WOŚP odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia. Finał z głową – takie jest hasło przewodnie tegorocznej zbiórki. W tym roku zbieramy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Koźmiński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy intensywnie przygotowuje się do niedzielnego Finału.

Program 29.Finału WOŚP w Koźminie Wielkopolskim, plan i zasady licytacji

Zbiórka krwi dla WOŚP

Prawie 19 litrów krwi udało się zebrać podczas wczorajszej akcji poboru krwi w LO przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Już po raz drugi zbiórkę krwi zorganizował sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy z Klubem HDK PCK przy UMiG.

Rejestracja dawców rozpoczęła się o godz. 10:00 i zakończyła o 14:00. Na 48 zarejestrowanych dawców 42 oddało 18,9 litra tego bezcennego leku. Wśród dawców, sześciu oddało krew po raz pierwszy.

Serdeczne podziękowania kieruję do gospodarzy obiektu, a szczególnie Pani Dyrektor koźmińskiego Zamku za profesjonalne przygotowanie obiektu do akcji pod względem bezpieczeństwa dawców i ekipy RCKiK oraz obostrzeń sanitarnych. Gratuluję sztabowi WOŚP Koźmin Wielkopolski, Michalinie Maleszce i Arturowi Mincie za inicjatywę i dziękuję za wspólną organizację. Myślę, że zbiórka krwi na stałe wpisze się do programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

podsumowuje inicjatywę Wiesław Głuszek, prezes HDK PCK przy UMiG

Na zdjęciu pracownice Regionalnego Centrum Krwiodawsta
Na zdjęciu puszka WOŚP
Na zdjęciu próbówki z krwią.
Na zdjęciu harcerka wypełniająca ankietę i puszka WOŚP
Na zdjęciu prezes i członkini Klubu Honorowych Dawców Krwi

Fotorelacja https://www.facebook.com/EchoKozmina/

Foto: Wiesław Głuszek, Grzegorz Pierzchała, Artur Minta

Uwaga! Utrudnienia na Zamkowej

W środę, 27 stycznia w godz. od 8.00 do 14.00 nastąpią utrudnienia w ruchu na ul. Zamkowej ze względu na remont przejazdu kolejowego.

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż w dniach od 25.01.2021 do 15.02.2021 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Program Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024 z z perspektywą do roku 2028 dla Gminy Koźmin Wielkopolski”.
Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024 z z perspektywą do roku 2028 dla Gminy Koźmin Wielkopolski można zapoznać się:

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 15.02.2021 roku

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. przypomina, że trwa kolejna edycja projektu „Mała książka – wielki człowiek” dla dzieci z roczników 2014-2017. Książnica zaprasza do siebie rodziców z dziećmi, które do tej pory nie miały okazji wziąć udziału w tej akcji.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Tekst: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Maluchy mają swój klub

4 stycznia rozpoczął działalność Klub Malucha przy ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim. Obecnie uczęszcza do niego 26 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. Na utworzenie i działalność klubu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 463 449,32 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Klub Malucha sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Kadrę placówki tworzą: kierownik, 5 opiekunek dziecięcych, 2 woźne oddziałowe i woźny.

Pracownice Klubu Malucha

W naszym klubie utworzyliśmy dwa oddziały – Kotki i Myszki. Dzieci zostały przydzielone do tych oddziałów według kryterium wieku. W placówce będziemy realizować program dydaktyczno – wychowawczy, a ponadto dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z arteterapii oraz w zabawach z językiem angielskim.

– mówi kierownik Milena Skowron – Piechowiak.

Ponieważ Klub Malucha jest finansowany z projektu unijnego, do końca realizacji projektu tj. do grudnia 2022 r. rodzice nie będą ponosić kosztów opieki nad dzieckiem. Finansują jedynie koszt wyżywienia dziecka. Na dziś w Klubie Malucha pozostają jeszcze 4 wolne miejsca.

Na utworzenie i działalność gmina uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego”.

Projekt jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 1 606 009,32 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 463 449,32 zł

Foto: Klub Malucha,

Tekst: UMiG, Klub Malucha

Szczepienia przeciw COVID 19 AKTUALNOŚCI

Aktualizacja z dnia 25.01.2021 r. W trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt udostępniono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 15 stycznia ruszy Centralna Rejestracja – to możliwość umawiania szczepień dla seniorów (powyżej 80 r.ż). Od 22 stycznia będzie uruchomiona możliwość umawiania terminów i zapisów na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Telefon 62 72 19 353 – transport do punktu szczepień

Aktualizacja z dnia 14.01.2021 r. Od 15 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie uruchomiony numer telefonu 62 72 19 353 pod którym będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz do punktu szczepień. Będzie on czynny w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Przypominamy

Osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminy transportu do punktów szczepień.

Komunikat Przychodni “Nad Stawem” w sprawie rejestracji na szczepienia z dnia 14.01.2020 r.


Od 15 stycznia 2021 roku rozpoczynamy w naszej przychodni rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia (rocznik 1941 i poniżej).
Zgłoszenia:

 • bezpośrednio w rejestracji przychodni lub telefonicznie 62 597 19 73 , 539 911 947 (telefony czynne w godzinach pracy przychodni),
 • pod numerem 989 – całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień ,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta;

Od 22 stycznia w taki sam sposób mogą rejestrować się osoby powyżej 70 roku życia (rocznik 1951 i poniżej).

W początkowej fazie szczepień otrzymamy 30 dawek szczepionki tygodniowo i tylko tyle osób będziemy mogli zaszczepić. Szczepienia rozpoczniemy 25 stycznia.

O dokładnej dacie i godzinie szczepienia zostaną Państwo powiadomieni przez SMS.

Przed przybyciem na szczepienie w celu usprawnienia pracy przychodni prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionego kwestionariusza dostępnego tu

infografika MZ na temat rejestracji na szczepienia

Komunikat Koźmińskiego Centrum Medycznego z dnia 14.01.2020 r.

Koźmińskie Centrum Medyczne od 15 stycznia 2021 roku rozpocznie rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia. Zarejestrować można się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu 62 597 18 93.

Komunikat na temat szczepień przeciwko COVID 19 z dnia 13.01.2020 r.


Na bezpłatne szczepienie będzie można zarejestrować się na trzy sposoby:

 • dzwoniąc na numer bezpłatnej infolinii 989,
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl),
 • lub poprzez kontakt z konkretnym punktem szczepień.

W Koźminie Wielkopolskim szczepienia przeciw COVID-19 będą realizować następujące placówki medyczne:

 • KOŹMIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE przy ul.M.Kopernika,
 • PRZYCHODNIA NAD STAWEM przy ul.Poznańskiej.

Aktualna mapa punktów szczepień

Osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu po punktu szczepień

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminy transportu do punktów szczepień. Od 15 stycznia w urzędach miast i gmin zostaną uruchomione numery telefonów (infolinie), za pośrednictwem, których w/w osoby będą mogły zgłosić potrzebę bezpłatnego transportu do punktu szczepień lub uzyskać informację w tym zakresie.

Tekst: AFUMIG

Infografika Ministerstwo Zdrowia