ARIMR zaprasza na spotkanie w sprawie suszy

Biuro Powiatowe ARiMR w Krotoszynie zaprasza rolników na spotkanie pt. „ SUSZA – Zapobieganie i niwelowanie skutków. Formy wsparcia z ARiMR”, które odbędzie się w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzupi, 7 października 2019 roku o godz. 10.00.

Ponadto informujemy o przedłużonym czasie pracy Biur Powiatowych ARiMR w Wielkopolsce w tym także w Krotoszynie w dniach od 3 do 12 października 2019 r.

Tekst: Biuro Terenowe ARiMR

Przetarg na dzierżawę gruntów

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę na okres 5 lat niżej wymienionych gruntów ornych stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

Borzęcice działka nr 16 o pow. 0,42 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 0,42 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,27 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.00.

Sapieżyn działka nr 110 o pow. 0,83 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 0,83 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 5,35 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.30.

Wałków część działka nr 304 o pow. 1,00 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 1,00 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 6,45 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.00.

Wałków działka nr 205/3 o pow. 0,53 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 0,53 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,42 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.30.

Borzęciczki działka nr 26 o pow. 2,4964 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 1,6191 ha, rola kl. V 0,8773 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 10,67 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.00.

Wrotków działka nr 170/1 o pow. 1,33 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 1,33 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 8,58 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.30.

Wyrębin część działki nr 110/1 o pow. 1,00ha wg klas i użytków rola kl. IIIa –1,00ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 6,45 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.00.

Józefów działka nr 23/5 o pow. 2,37 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 2,15 ha, rola kl. IVa 0,22 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 14,82 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.30.

Lipowiec działka nr 58 o pow. 1,95 ha wg klas i użytków rola kl. IVa – 1,95 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 8,48 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.00.

Stara Obra część działki nr 37/1 o pow. 1,3854 ha wg klas i użytków rola kl. V – 1,2520 ha, rola kl. VI 0,1334 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,91 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.30.

Nowa Obra część działki nr 86/3 o pow. 1,00 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 1,00 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 5,40 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 14.00.

Uwagi:
Wydzierżawiający zastrzega, że nie będzie ponosił kosztów ewentualnego ustalenia granic i pomiaru wydzierżawionych gruntów. Powierzchnia działek wykazanych do dzierżawy jest zgodna ze stanem z ewidencji gruntów.
Do przetargów mogą przystąpić rolnicy nie posiadający zaległości finansowych względem Gminy Koźmin Wlkp.
Oprócz czynszu najmu Dzierżawcy uiszczać będą na rzecz Gminy podatek rolny.
Dodatkowe informacje na temat gruntów objętych przetargami można uzyskać w Urzędzie MiG Stary Rynek 11 pok. nr 8 tel. 7219351.

Koźmin Wlkp. dnia 09.08.2019 r.

63. numer “Szkiców Koźmińskich”

Ukazał się 63 numer „Szkiców Koźmińskich”. W najnowszym numerze przeczytamy następujące artykuły:

1.Michał Pietrowski, Obchody 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości i 100-nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w mieście i gminie Koźmin Wlkp.

2.Magdalena Dąbrowska, Przyjemscy w poezji okolicznościowej. Część I

3.Daniel Szczepaniak, Wystawa ogrodnicza w Koźminie w 1935 r.

4.Władysław Bąk, Historia szpitala w Koźminie

5.Bolesław Kasprzak, Kalendarium za 2018 r.

6.Michał Pietrowski, Powstańcy wielkopolscy: Stanisław Antoniewicz (1876-1960), Antoni Foltynowicz (1891-?), Franciszek Foltynowicz (1899-?), Jan Foltynowicz (1899-?), Wojciech Foltynowicz (1893-1967), Ignacy Półtoraczyk (1900-1968)

7.Andrzej Joachimiak, Z życia TMKW

8.Recenzje: Maria Lewandowicz, Koźmińskie drogi ku niepodległości, Koźmin Wlkp. 2018, s.112

9.Biografie: Daniel Szczepaniak, Jan Nowaczyk (1909-1976)

10.Z żałobnej karty:
prof. dr hab. Tadeusz Kolendowicz (1922-2018)
prof. dr hab. Andrzej Wędzki (1927-2017)

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.05.2019 r. do 31.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub wydzierżawienia na terenie miasta Koźmina Wlkp. i w Wałkowie.

90 lat OSP Borzęcice


W niedzielne popołudnie odbył się jubileusz 90-lecia OSP Borzęcice połączony z Miejsko- Gminnym Dniem Strażaka.
Jak co roku uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św., którą w intencji druhów OSP Borzęcice i innych OSP z terenu gminy Koźmin Wlkp. odprawił ksiądz kanonik Jacek Pochanke.


Po nabożeństwie strażacy i ich goście przemaszerowali na plac przy świetlicy wiejskiej w Borzęcicach.


Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jacek Wybierała powitał przybyłych gości. Następnie prezes OSP Borzęcice dh Józef Terakowski odczytał krótką historię OSP i poprosił o pożegnanie starego sztandaru. Po pożegnaniu, dh Janusz Karczmarek przeczytał Akt Fundacji nowego sztandaru i poprosił gości do wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru, po czym ksiądz proboszcz Jacek Pochanke dokonał poświęcenia nowego sztandaru.

Następnie dh Jacek Wybierała odczytał aktu nadania sztandaru i wręczył nowy sztandar prezesowi OSP Borzęcice.

Ponadto trzech strażaków z OSP Borzęcice: dh Marek Domagała, dh Miłosz Maciejewski, dh Adrian Balcer zostało wyróżnionych odznaką „Wzorowy Strażak”.

Z kolei wyróżnienia Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminie Wielkopolski otrzymali członkowie Kompanii Reprezentacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: dh Zenobiusz Bałoniak, dh Błażej Świętek, dh Paweł Łąkowski, dh Tomasz Walczak – Pluta, dh Wojciech Gola, dh Ryszard Zawodny, dh Marek Domagała, dh Adrian Balcer, dh Marcin Leśniak, dh Błażej Stachowiak, dh Andrzej Wasielak, dh Wojciech Szymczak, dh Jarosław Podziemek, dh Stanisław Stasik, dh Józef Bałoniak, dh Mariusz Błaszczyk, dh Bartłomiej Marzęcki, dh Łukasz Frackowiak, dh Daniel Zajączkowski, dh Dominik Kowalewski, dh Dariusz Kołaczkowski, dh Mirosław Paterek, dh Michał Stencel, dh Marek Zawodny, dh Marcin Zmyślony, dh Patryk Gola, dh Eugeniusz Mikołajczyk, dh Roman Kuś, dh Emil Wawrzyniak, dh Kacper Bruder, dh Marcin Krawiec.

Strażacy z OSP Borzęcice wręczyli okolicznościowe podziękowania osobom zasłużonym dla ich OSP i podziękowania otrzymali: Janusz Kaczmarek, Felicja Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Antoni Zaworski, Czesław Udzik, Marek Pestka, Władysław Teodorczyk, Krystyna Grzemska, Jan Adamiak, Jan Kaczmarek i Stanisław Grzesiek.

Życzenia oraz podziękowania strażakom złożyli m.in. :
Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Jan Dziedziczak – poseł na Sejm VIII kadencji,
asp. szt. Sławomir Poduch reprezentujący st. bryg. Jacka Strużyńskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie,
Andrzej Wichłacz – reprezentujący Stanisława Szczotkę – Starostę Krotoszyńskiego,
Sławomir Gruchała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp.
Roman Marszałek – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZYSZŁOŚC w Starej Obrze.

Na sam koniec dh Jacek Wybierała odczytał życzenia przesłane przez Andrzej Dudę – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dh Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP i dh Grzegorza Marszałka – v-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Tekst: Adam Niedziela,

Foto: Szymon Sikora

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2017 r.

Rok 2017 był pracowity i można powiedzieć że był udany. Plan pracyhóru, jaki został przedstawiony i zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Chóru w dniu 7 marca 2017r. został wykonany.

Dyrygent chóru Kasper Ekert, wprowadza kilka nowych utworów do repertuaru chóru, które wpływają pozytywnie, na dalszą działalność.

Wszyscy członkowie chóru z chęcią i zadowoleniem w ciągu całego 2017 r. uczestniczą w próbach i występach a także angażują się w prace związane z działalnością chóru.

Prezes Chóru Wojciech Gaweł uczestniczy trzykrotnie w Posiedzeniach Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Członkowie Zarządu Chóru i Prezes kilkakrotnie spotykali się z władzami gminy -burmistrzami, dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego. Zorganizowano 8 posiedzeń Zarządu Chóru.

Stan członków chóru w roku 2017:

Na początku roku było 27 osób – na końcu roku 24 osoby.

7 styczeń – Spotkanie Noworoczne członków chóru z osobami towarzyszącymi w Restauracji „WIEŻA”. Z zaproszonych gości udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy w Koźminie WLKp Maciej Bratborski z Małżonką i Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie WLKp Justyn Zaradniak.

15 styczeń – koncert kolęd w Klasztorze, który poprowadził dyrygen Kasper Ekert. Udział wzięli: Chór im. Cz. Czypickiego, Zespół Dziecięcy SP Nr 1 Duet „Ty i Ja’’ Zespół Dziecięcy SP Nr 3 , Zespół Instrumentalno–Śpiewający z Gimnazjum Zjednoczonej Europy, Zespół Do-re-mi działający przy Ośrodku Kultury.

26 styczeń – Ośrodek Kultury w Borku WLKp zorganizował Przegląd Muzyczny „ Płyń Kolędo’’, w którym nasz chór zaprezentował kolędy wraz z innymi zespołami działającymi przy tym Ośrodku Kultury.

7 marzec – zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chóru im. Cz. Czypickiego w Ośrodku Kultury z władzami samorządowymi. Podczas zebrania druhna Ewa Murawska i druhna Ala Otworowska zamieniają się funkcjami działalności w chórze. Druhna Ala Otworowska przyjmuje funkcję sekretarza chóru. Druhna Ewa Murawska przyjmuje funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Z prowadzenia Kroniki Chóru rezygnują druhna Ewa Murawska i dh Stefan Kaźmierczak. Kronikarzem zostaje wybrana druhna Lidia Małecka. Poza wymienionymi zmianami Zarząd Chóru i Komisja Rewizyjna pracują w tym samym składzie.

3 maja – Msza Św. w Kościele św. Wawrzyńca z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

6 maja – 50-lecie Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie. Uroczysta Akademia odbyła się w sali widowiskowo – kinowej „MIESZKO”. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Chóru dh Wojciech Gaweł i była dyrygent chóru im. Cz.Czypickiego Gabriela Dopierała. Po akademii w kościele klasztornym odbyła się Msza Św. dziękczynna dla wszystkich parafian celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Stanisława Napierałę.

8 maja – udział w mszy św. w Klasztorze z okazji odpustu Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa.

30 maja – XXII Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej i Czesławie Czypickim zorganizowany w Liceum Ogólnokształcącym. Chór wykonał koncert nowych utworów.

3 czerwca – udział chóru w mszy św. obu parafii koźmińskich na Nowym Rynku podczas Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

13 czerwiec – W Muzeum Ziemi Koźmińskiej otwarto trzy nowe Izby. Na uroczystość zaproszeni zostali Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł Oraz Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak

27 czerwiec- spotkanie podsumowujące półroczną działalność chóru, połączone z imieninami chórzystów. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury przy ciastku, kawie i śpiewie biesiadnym oraz akompaniamencie dyrygenta.

29 czerwiec- zmarł dh Edward Maciejak. Obecnie był najdłużej czynnym członkiem naszego chóru. Swą przygodę ze śpiewem chóralnym rozpoczął na początku lat 60. W swej karierze śpiewaczej, był pilnym i zdyscyplinowanym chórzystą, udzielał się w pracach społecznych, pełnił kilka funkcji w Zarządzie, był długoletnim chorążym ponad 20 lat. Wielokrotnie odznaczany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie WLKp. Podczas Jubileuszu 125- lecia naszego Chóru został uhonorowany odznaką IV Stopnia Złotą z Laurem.

3 lipca – W kościółku Św. Trójcy odbyła się Msza Św. pogrzebowa za dusz Ś.P. Edwarda, w której wszyscy członkowie chóru brali czynny udział. Swym śpiewem uświetniliśmy liturgię mszy św. Cześć Jego Pamięci!

12 sierpnia – uroczysta Eucharystia na Koźmińskim Starym Rynku w Jubileusz 20 – Rocznicy Święta Św. Wawrzyńca Patrona Miasta i Gminy Koźmin WLKp.

13 sierpień – II Edycja Koncertu na 966 głosów. W koncercie wzięło udział 16 zespołów które prezentowały Wielkie Pieśni z Narodowego Repertuaru. Koncert poprowadził Dyrygent Kasper Ekert. Po koncercie odbyła się Biesiada Polska w której uczestniczyły wszystkie zespoły.

6 września– zmarła wieloletnia członkini Chóru Urszula Liberska pilnie uczestniczyła w próbach i występach chóru, również udzielała się społecznie w działalności chóralnej. Pełniła także funkcje w Zarządzie Chóru. Ostatnia to sekretarz w latach 1995- 2003. Odznaczana była kilkakrotnie przez Polski Zw. Chórów i Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie WLKp. Listem Pochwalnym i odznaką II Stopnia Srebrną.

16 września – Koło Śpiewacze „JUTRZENKA” w Borku WLKp obchodziło jubileusz 125-lecia działalności. W delegacji reprezentowali nasz Chór Dh Wojciech Gaweł, Dh Jerzy Dykcik i Dh Albin Bakalarz.

23 wrzesień – XXX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski w Ostrowie.

24 wrzesień – Chór Nasz uczestniczy w Jubileuszu 125 – lecia Koła Śpiewaczego „Cecylia” w Sulmierzycach.

10 października – członkowie Naszego Chóru uczestniczyli w pogrzebie Bożeny Liebig. Zmarła była mamą naszego kolegi Oktawiana Liebig.

14 październik – Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł uczestniczy w uroczystej sesji Rady Miejskiej Koźmina WLKp która odbyła się w Ośrodku Kultury. Sesja poświęcona była Jubileuszowi 10 – lecia Współpracy Partnerskiej z węgierską Gminą Balatonmariafurdo.

15 października – Odbyły się XXV Koźmińskie Spotkania Chóralne. W koncercie wzięły udział cztery chóry: Chór „BARD” z Lubonia Stowarzyszenie „Chór BEL CANTO” Gminy Dopiewo, Chór „LUTNIA” z Kościana, Chór im. Cz. Czypickiego z Koźmina WLKp. Po prezentacji zespołów wręczono pamiątki uczestniczącym chórom. Z okazji XXV Koźmińskich Spotkań Chóralnych, wręczono długoletniej dyrygent Chóru Gabrieli Dopierałe, odznaczenia podziękowania, kwiaty, za włożony trud i poświęcenie w krzewienie chóralistyki, kultury, a także oświaty w środowisku koźmińskim. Z Chórem związana była 21 lat. Przez Południowo – Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie WLKp. odznaczona została Odznaką V Stopnia Złotą z Laurem . Po prezentacji zespołów wręczono pamiątki uczestniczącym chórom. Po części artystycznej XXV Koźmińskich Spotkań Chóralnych zorganizowano spotkanie towarzyskie w sali Nasycalni.

11 listopada – nasz chór został zaproszony na uroczystość jubileuszową 125 – lecia Koła Śpiewaczego „CECYLIA” w Kobylinie. Uroczystość trwała do późnych godzin wieczornych, co mile będziemy wspominać.

19 listopada – Chór Mieszany „ARION” z Kotlina zaprasza chór do wzięcia udziału w Koncercie p.t. „CECYLIADA”. Koncert odbył się w Kotlińskim Domu Kultury. Zespoły biorące udział prezentowały program dowolny.

21 listopada – chór uczestniczy we Mszy Św. w kościele klasztornym z okazji święta Św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu sakralnego. Swym śpiewem utworów sakralnych, uświetniamy Liturgię Mszy Św.

28 listopada – Na drugą część zajęć przewidziane zostaje spotkanie z władzami naszego Miasta, Panem Burmistrzem Maciejem Bratborskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Justynem Zaradniakiem. Spotkanie to odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze. Na spotkanie to, zaproszeni zostali chórzyści przez gminy z okazji Święta Świętej Cecylii.

19 grudzień – spotkanie opłatkowe chórzystów na którym wszyscy zebrani składali sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe. Odczytano też życzenia świąteczne przesłane do naszego chóru. Wszystkim członkom chóru, bardzo dziękuję, za systematyczne uczestniczenie w próbach, występach i włączanie się w działalność organizacyjną chóru. Dziękuję dyrygentowi Kasprowi Ekert za włożony trud i poświęcenie w wyszkolenie chórzystów. Składam podziękowanie Zarządowi Chóru i Komisji Rewizyjnej za pomoc organizacyjną i wspieranie duchowe.Osobne wyrazy podziękowania należą się Prezesowi Honorowemu – Kronikarzowi Stefanowi Kaźmierczakowi i chórzystom którzy sprawują Opiekę Nad grobem Naszego Patrona. W imieniu Zarządu Chóru bardzo dziękuję Panom Burmistrzom, Władzom Samorządowym, pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury, za pomoc organizacyjną ,finansową oraz za obecność na naszych występach, zebraniach i popieranie duchowe naszej działalności. Na posiedzeniu Zarządu Chóru i Komisji Rewizyjnej w dniu 06.marca 2018r. ustalono datę Walnego Zebrania Sprawozdawczego Chóru na dzień 20 marca 2018r.

Prezes Zarządu Chóru

Wojciech Gaweł

Ważniejsze wydarzenia z życia chóru w 2018 r.

Plan pracy naszego chóru, jaki został przedstawiony i zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Chóru w dniu 20 marca 2018r. został prawie w całości wykonany.

Dodatkowo doszedł wyjazd na Jubileusz do Zdun i ze smutkiem żegnaliśmy chórzystów czynnych i wspierających.

Dyrygent Chóru Kasper Ekert, wprowadził kilka nowych utworów do repertuaru chóru, ale i sięgaliśmy do starszych utworów. To utwory związane z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski i Powstania Wielkopolskiego.

Wszyscy członkowie chóru z chęcią i zadowoleniem w ciągu całego 2018 r. uczestniczyli w próbach i występach a także angażowali się w prace związane z działalnością chóru. Prezes Wojciech Gaweł trzykrotnie uczestniczył w posiedzeniach Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.
Członkowie Zarządu Chóru i Prezes kilkakrotnie spotykali się z władzami naszego miasta Panami Burmistrzami, Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego.

Zorganizowano 8 posiedzeń Zarządu Chóru.

Stan członków chóru w roku 2018

Na początku roku były 24 osób – na końcu roku 22 osoby.

02.01 – pierwsza próba w nowym 2018r.

09.01. – posiedzenia Zarządu chóru i Komisji Rewizyjnej. Chórzyści złożyli życzenia urodzinowe dyrygentowi chóru Kasprowi Ekertowi i odśpiewali „Sto lat”.

14.01.– koncert kolęd w kościele farnym. Zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Koźminie wykonały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

21.01. – koncert kolęd w Borku Wlkp. Gospodarzem był tamtejszy Ośrodek Kultury wraz z Chórem ,, Jutrzenka” z Borku WLKp.

10.02. – Ośrodek Kultury zorganizował zabawę karnawałową, część chórzystów skorzystała z zaproszenia. Duet ,,Ty i Ja” zapewnił oprawę muzyczną

06.03. – Zebranie Zarządu Chóru i Komisji Rewizyjnej. Podczas próby mężczyźni złożyli życzenia paniom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

20.03 – Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Chóru. Wśród zaproszonych gości byli, Burmistrz Maciej Bratborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak.

08.04 – IV Pielgrzymka Chórów i Orkiestr do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie.

03.05 – Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin WLKp uczcili 227. Rocznicę Konstytucji 3- maja. Tradycyjnie Msza Św. w intencji Ojczyzny odbyła się w Farze, połączona z Miejsko – Gminnym Dniem Strażaka.

08.05– Uświetniliśmy swym śpiewem Mszę Św. odpustową w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.

08.07 – Koncert w parku utworów związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski, Powstaniem Wielkopolskim, okresem międzywojennym i II wojną Światową.

20.07– Spotkanie Towarzyskie w czasie przerwy wakacyjnej, by podsumować półrocze naszej działalności.

11.08 – W sobotnie popołudnie na Starym Rynku w Koźminie Wlkp. odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej. Podczas Mszy Św. chór nasz wykonał utwory sakralne związane ze świętem.

19.08. – III Edycja Koncertu na 966 głosów pod koźmińskim Zamkiem. Koncert był poświęcony 100 – Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Głównym prowadzącym Koncert był organizator i dyrygent naszego Chóru Kasper Ekert. Licznie przybyłe chóry z całej Wielkopolski wykonały utwory sakralne, patriotyczne i legionowe. Po koncertowej prezentacji chórów, odbyła się część biesiadna. Każdy chór z pomocą telebimu, zaśpiewał piosenki łatwe, lekkie i przyjemne.

04.09– Wróciliśmy do prób po wakacyjnej przerwie.

29.09. – Chór uczestniczył w Jubileuszu 95- lecia Koła Śpiewaczego ,, HARMONIA” w Zdunach.

13.10. – Zawieszono na budynku sali widowiskowo-kinowej ,,MIESZKO” nową tablicę ku pamięci Czesława Czypickiego Patrona Chóru. Inicjatorami byli: Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak i Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł, a sponsorem Burmistrz Miasta i Gminy.

14.10. – XXVI Koźmińskie Spotkania Chóralne pod hasłem – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Spotkania odbyły się w sali widowiskowo – kinowej ,,MIESZKO” przy ul. Boreckiej. Koncert poprowadził dyrygent chóru im. Cz. Czypickiego Kasper Ekert. Uczestnikami części artystycznej byli przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta i Gminy Koźmin WLKp oraz nasz Chór który był organizatorem spotkań chóralnych. Repertuar poszczególnych zespołów był dowolny i bardzo ciekawy. Uczestnicy koncertu przygotowali, wiersze, pieśni patriotyczne i i utwory na żołnierską nutę. Chór Nasz zaprezentował utwory nieznane szerszej publiczności np. Marsyliankę Wielkopolską i Hymn Wielkopolski.

28.10.- XXXVI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski w Konkatedrze Ostrowa Wlkp. Koncert został zorganizowany pod hasłem ,,Śpiewamy Dla Niepodległej” udział wzięło 15 chórów i 2 orkiestry. Na rozpoczęcie spotkania, wszyscy wspólnie zaśpiewali Hymn Narodow i Rotę, przy akompaniamencie orkiestr. Każdy chór wykonał po dwa utwory. Nasz Chór zaśpiewał ,,Leć Orle Biały” i ,,Modlitwę Obozową”. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie wykonały ,,Hymn Wielkopolski” autora K. Pyrzyńskiego, muzykę do utworu skomponował M. Matuszewski który osobiście dyrygował chórami śpiewającymi ten utwór.

11.11.– 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Uroczystości rozpoczęły się w godzinach popołudniowych, odsłonięciem Obelisku w Parku Powstańców Wielkopolskich. Odśpiewano ,,ROTĘ” przez wszystkich obecnych, głównym wykonawcą był chór im. Cz. Czypickiego. Następnie wszyscy zebrani przeszli do Kościoła Św. Wawrzyńca gdzie odbyła się Msza Św. za Ojczyznę. Po mszy przy blasku pochodni z udziałem orkiestry dętej i licznych pocztów sztandarowych oraz mieszkańców nastąpił przemarsz pod Pomnik Wolności gdzie 24 delegacje złożyły kwiaty, między innymi delegacja naszego chóru. Na zakończenie przy akompaniamencie Koźmińskiej Orkiestry Dętej wszyscy zebrani odśpiewali utwór ,,Legiony”.

22.11.– W kościele klasztornym podczas Mszy Św. chór wzbogacił i uświetnił swym śpiewem święto Św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu sakralnego. Po Mszy Św. w Ośrodku Kultury, Władze naszego miasta zorganizowały spotkanie z chórzystami przy pączku i kawie. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych.

18.12. – Spotkanie opłatkowe członków chóru. Druhna Ewa Murawska odczytała nadesłane życzenia świąteczne przysłane dla Chóru. Dyrygent i Prezes przekazali wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Po wzajemnych życzeniach i połamaniem się opłatkiem, dyrygent przygrywał kolędy a zebrani śpiewali.

27.12. – 100 –lecie Powstania Wielkopolskiego. W obchodach wzięła udział duża ilość organizacji z Gminy i Miasta Koźmin WLKp. Przybyła również Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 16 Jarocińskiego
Batalionu Remontu Lotnisk. W uroczystościach także wziął udział oddział rekonstrukcyjny Powstańców Wielkopolskich złożony z członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Natomiast przybyły do Koźmina Ignacy Paderewski, wygłosił z okien koźmińskiego Zamku okolicznościowe przemówienie. Wszyscy zebrani na dziedzińcu zamkowym udali się do koźmińskiej Fary gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i Naszej Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbyły się przy Pomniku Wolności. Kompania Honorowa Wojska Polskiego oddała kilka salw honorowych, wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Narodowy a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności. W dalszej części obchodów kolumna marszowa skierowała się pod Obelisk w Parku Powstańców Wielkopolskich. Burmistrz Pan Maciej Bratborski złożył znicz i odśpiewano ,,ROTĘ” a fajerwerki rozświetlały niebo i Obelisk. Uroczystości zakończyły się w Sali widowiskowo-kinowej ,,MIESZKO” gdzie Burmistrz Pan Maciej Bratborski wygłosił okolicznościowe przemówienie a Teatr Seniora zaprezentował spektakl słowno-muzyczny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z naszym chórem zaśpiewali utwory powstańcze.

Prezes Zarządu Chóru

Wojciech Gaweł