Przypadek ASF w powiecie krotoszyńskim

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie publikujemy komunikat jaki został wydany dla hodowców trzody chlewnej z obszaru objętego ograniczeniami II w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) tj. gminy Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 .

KOMUNIKAT

W związku z objęciem miejscowości w gminie Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje hodowców trzody chlewnej, których gospodarstwa są położonej w strefie objętej ograniczeniami II (kolor różowy), że:

 1. Sprzedaż świń poza strefę objętą ograniczeniami II może odbywać się z gospodarstw, które posiadają zatwierdzony PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO;
 2. Przed każdą sprzedażą należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie co najmniej 5 dni przed planowanym przemieszczeniem świń do uboju, w celu wydania decyzji zezwalającej na dokonanie przemieszczenia;
 3. Zakład ubojowy musi posiadać wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem do uboju świń ze strefy objętej ograniczeniami II.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, można pobrać poniżej.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie – 62 725 32 23

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o marznących opadach do godz. 15.00 dnia 29.12.2021. Nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo 80%

Boże Narodzenie 2021

Na środku tekst życzeń, w lewym rogu gałązki świerku udekorowane ozdobami świątecznymi.

Samorządy wsparły zakup radiowozu dla Policji

W krotoszyńskiej komendzie odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu i pomocy profilaktycznej – Autochodzik wraz z zestawem edukacyjnym „Bezpieczne dziecko”. Zakup oznakowanego radiowozu Kia Sportage był możliwy dzięki dofinansowaniu lokalnych samorządów oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

9 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie odbyło się uroczyste przekazanie nowego oznakowanego radiowozu oraz pomocy profilaktycznej – Autochodzik. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów – Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego Maciej Bratborski, Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki oraz Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie insp. Mariusz Jaśniak.

Zakup pojazdu jak i zestawu pomocy profilaktycznej Miasteczka Drogowego – Autochodziki wraz z tablicami edukacyjnymi „Bezpieczne dziecko” był możliwy dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z lokalnymi samorządami. Zakup Kia Sportage dofinansowały lokalne samorządy w systemie 50 na 50, z czego Starostwo Krotoszyńskie wsparło kwotą – 20 tys. zł, Miasto i Gmina Krotoszyn – 25 tys. zł., Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. – 10 tys. zł. i Gmina Rozdrażew – 2,5 tys. zł., Miasto Sulmierzyce – 5 tys. zł. Miasto i Gmina Zduny – 2,5 tys. zł. oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Radiowóz z otrwartym przednim bagażnikiem.

Komendant Powiatowy insp. Mariusz Jaśniak zaznaczył, że nowe nabytki dla policjantów to bardzo ważna kwestia. Mają one służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego naszego powiatu. Policjanci, aby sprostać wyzwaniom przestępczości, by móc skutecznie nieść pomoc ludziom znajdującym się w określonym zagrożeniu muszą posiadać przyzwoite środki lokomocji oraz narzędzia profilaktyczne. Jednocześnie komendant podziękował za okazane wsparcie, jakiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa udzielają samorządy.

Sześciu męzczyzn na drugim planie stoi , na pierwszym planie atrapy samchodów słóżb ratowniczych.

Tekst i foto: asp. sztab. Piotr Szczepaniak

Specjalista do spraw prasowo-informacyjnych

KPP Krotoszyn

XXXVI sesja Rady Miejskiej

21 grudnia o godz. 15.15 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2031,
c) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2022-2031,
e) budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022:
· odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną
· odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
· przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO
· odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
· przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych
· odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu
· przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały
· dyskusja nad projektem budżetu
· głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
· głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
· głosowanie uchwały.
f) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”,
g) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2022 roku (2 projekty uchwał),
h) przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego realizacji niektórych spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych oraz niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Koźmin Wielkopolski w 2022 r.
i) rozpatrzenia skargi,
j) zamiany nieruchomości gruntowych

5.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6.Wolne głosy i wnioski.
7.Zakończenie obrad XXXVI sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obraz sesji Rady Miejskiej

http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,72,transmisje-z-sesji-rady-miejskiej

Tekst: Monika Bartkowiak, UMiG

Informacja NFZ

W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.

W czasie IV fali pandemii WOW NFZ uruchamia kolejne punkty pobrań, a w dotychczas działających wydłużane są godziny pracy.

Trzy nowe punkty zostały otwarte w ostatnim czasie w Poznaniu, od 1 grudnia zaczyna przyjmować pacjentów dodatkowy punkt w Lesznie przy ul. Niepodległości 49.

Wykaz miejsc w Wielkopolsce, do których można zgłosić się na pobranie wymazu do testu w kierunku obecności koronawirusa znajduje się na stronie internetowej: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15939/

Na bezpłatne pobranie wymazu w punkcie pobrań mogą zgłosić się osoby, które posiadają zlecenie na test w kierunku Sars-Cov-2. Zlecenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. wieczorynki), a także lekarz, który nie posiada umowy z NFZ. Zlecenie może zostać wystawione w trakcie teleporady. Pacjent otrzymuje wtedy numer skierowania, z którym może zgłosić się do dowolnego punktu pobrań.

Osoby, które podejrzewają u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem, mogą wypełnić formularz on-line i jeśli ryzyko wystąpienia COVID-19 zostanie określone jako wysokie, automatycznie takiej osobie zostanie wystawione zlecenie wykonania testu. W takim przypadku termin oraz adres najbliższego punktu pobrań zostaną podane w SMS-ie. W wiadomości znajdzie się także link do strony internetowej, na której można dokonać zmiany wskazanego pierwotnie terminu.

Przypominamy, że testy w kierunku koronawirusa są bezpłatne dla osób posiadających zlecenie. Koszty takiego badania pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przypominamy, że po wystawieniu zlecenia testu obowiązuje kwarantanna, którą można opuścić na czas dojazdu do punktu pobrań i powrotu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, zwolnienie z kwarantanny jest automatyczne. W przypadku wyniku pozytywnego, kwarantanna automatycznie zostaje zmieniona na izolację.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Aby dobrze przygotować się do pobrania wymazu, minimum 2 godziny przed badaniem nie należy:

 • spożywać posiłków i napojów
 • żuć gumy
 • płukać jamy ustnej i nosa
 • myć zębów
 • przyjmować leków
 • palić papierosów.

Po wykonaniu testu, jego wynik można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Niektóre laboratoria udostępniają pacjentom własny system elektroniczny, w którym można sprawdzić swój wynik. Dane do logowania otrzymamy wtedy w punkcie pobrań. Jeśli wykonanie testu zlecił lekarz rodzinny, powinien on poinformować swoich pacjentów o wyniku. Jeśli wynik testu okaże się pozytywne, z taką osobą skontaktuje się pracownik sanepidu, który przeprowadzi wywiad epidemiologiczny i poinformuje o dokładnym czasie izolacji.

Przypominamy, aby osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, uważnie obserwowały swoje objawy, a w momencie pogorszenia się samopoczucia natychmiast skontaktowały się ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoniły na numer 112.

Tekst: WOW NFZ

Bieg charytatywny “Pomaganie przez bieganie”

5 grudnia w koźmińskim parku odbył się charytatywny bieg “Pomaganie przez bieganie”. Była to jedna z inicjatyw podjętych przez koźmińskich strażaków w ramach tegorocznego, V Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

O godzinie 13.00 w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich wystartowała grupa 70 uczestników, którzy w aktywny sposób włączyli się w tę szczytną akcję.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Przed biegiem można było przekazać koźmińskim druhom produkty spożywcze, słodycze, konserwy, środki czystości, które przed świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

W biegu udział wzięli również podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. w ramach realizacji projektów „Żyję bezpiecznie, bezpieczni wychowankowie” i „MOW Koźmin biega”.

Na mecie, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i kubek cieplej herbaty na rozgrzanie.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Druhowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom biegu za udział, a za pomoc przy organizacji biegu dziękują:

 • Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Koźminie Wlkp.,
 • Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.,
 • Grupie “Koźmin Biega”,
 • Panu Robertowi Idkowiakowi,
 • Panu Sławomirowi Paradysz,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Sadzie.

Tekst i foto: OSP Koźmin Wlkp.

Benefis Zbigniewa Cyunczyka

17 listopada w sali kinowo-widowiskowej “Mieszko” odbył się benefis koźmińskiego muzyka Zbigniewa Cyunczyka. Koncert, który zorganizowali przyjaciele artysty, zgromadził tłumy widzów.

Zbigniew Cyunczyk jest znany w naszym środowisku z miłości do muzyki i wieloletniej współpracy artystycznej z seniorami. Od 25 lat współpracuje przy organizacji “Koźmińskiej Biesiady Seniora” . Od kilku lat jest instruktorem muzycznym zespołu wokalnego “Przyjaciele”, kształci również seniorów- solistów. Komponuje i wykonuje muzykę do spektakli koźmińskiego Teatru Seniora “Radość”, którego założycielką i kierownikiem artystycznym jest jego żona Jolanta.

Za działalność artystyczną – na wniosek Komitetu Organizacyjnego Benefisu Zbigniewa Cyunczyka – 27 października – Rada Miejska, przyznała mu odznakę “Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”. To wyróżnienie wręczyli świętującemu artyście podczas koncertu burmistrz Maciej Bratborski i Justyn Zaradniak, Przewodniczący Rady Miejskiej.

W koncercie zorganizowanym na cześć muzyka wystąpił zespół wokalny “Przyjaciele”, soliści z nim współpracujący, a także zaprzyjaźnieni muzycy: zespół Cool Country Band, Darek Rupociński z Anną Parużyńską, Adam Parzysz, “Kapela znad Orli”, zespół Rho oraz syn muzyka. Publiczność wspaniale się bawiła. Konferansjerzy wręcz zasypywali widzów anegdotami z życia Zbigniewa Cyunczyka, a wykonawcy zadbali o wspaniałe aranżacje prezentowanych utworów.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Foto: Agnieszka Flejsierowicz, Iwona Cyunczyk