Balladyna w koźmińskim parku

W tym roku odbyła się 9. edycja Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP, a czytaną lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Koźmińska biblioteka publiczna, wzorem lat ubiegłych, wzięła udział w tej akcji. W piątkowe popołudnie, 4 września, na tle zieleni naszego parku, rozbrzmiały słowa dramatu Słowackiego. W role bohaterów wcielili się uczniowie szkół gminnych.

W przerwach między scenami czytanego utworu oraz na koniec zebrana widownia mogła posłuchać piosenek z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu Zbigniewa Iłowskiego, któremu akompaniował Dariusz Cetner.
Minikoncert zakończyła, zaśpiewana wraz z publicznością, piosenka „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty.

Tekst i foto: Katarzyna Ziętkiewicz, BPMiG

Polski Bon Turystyczny – dyżur ekspertów oddziału ZUS

Ostrowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 12 sierpnia w godz. od 10.00 do 13.00 będzie pełnił dyżur telefoniczny na temat bonu turystycznego.

Dyżur telefoniczny 12 sierpnia 2020 r., tel. 62 735 73 13
godz. 10:00 – 13:00

Dowiesz się:

  • Czym jest bon turystyczny?
  • Kto może otrzymać bon?
  • W jaki sposób można go wykorzystać?
  • Gdzie można go wykorzystać?
  • Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Chcesz zapytać o bon turystyczny, zadzwoń do eksperta ZUS.

Tekst: Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (drugi stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP) – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 r. (od godz. 00:01) do dnia 13 lipca 2020 r. (do godz. 23:59)

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Drugi stopień alarmowy BRAVO (BRAVO-CRP) można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO (BRAVO-CRP):

  • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
  • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji,
  • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Deratyzacja 2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2020r.

Harmonogram deratyzacji:
– zakup trutki do 13.05.2020r.
– wyłożenie trutki w dniach 13.05.2020r. – 31.05.2020r.

Są jeszcze wolne miejsca w Mobilnym punkcie pobrań na krotoszyńskim targowisku

Na prośbę organizatorów Mobilnego Samochodowego Punktu pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU, który od dzisiaj do środy działa na krotoszyńskim targowisku, informujemy, że jest jeszcze możliwość
skorzystania z wykonania testów.

Aby skorzystać z Punktu, należy się wcześniej zgłosić telefonicznie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (tel. 61 656 80 75.)

Więcej informacji o Mobilnym Punkcie [kliknij]

Złagodzenie zasad bezpieczeństwa dotyczących koronawirusa (aktualizacja)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o złagodzeniach zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.

Złagodzenie zasad bezpieczeństwa dotyczących koronawirusa

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o złagodzeniach zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.

Informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje o wprowadzonym od 16 kwietnia do odwołania przez Ministerstwo Zdrowia, obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Informacja dla osób przebywających w kwarantannie

Wojewoda Wielkopolski wraz z Wielkopolską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przekazują do zapoznania się informację dla osób będących w kwarantannie z powodu kontaktu z osobą z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa.

Informacja o koronawirusie – w języku migowym

Co musisz wiedzieć o koronawirusie ? – informacja z tłumaczeniem na język migowy

materiał z PFRON

Data publikacji: 14.03.2020