WODR zaprasza na badania okresowe opryskiwaczy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na badania okresowe opryskiwaczy polowych. Profesjonalny przegląd techniczny opryskiwaczy wykonujemy w miejscu wskazanym przez klienta po uzgodnieniu z diagnostą.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub u doradcy w gminie.
Biuro: ul. Strzelecka 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski tel.: 512 717 613.
Diagnosta: Wacław Biadała tel.: 797 501 71

Rolniku pamiętaj!
Opryskiwacz polowy to sprzęt podlegający obowiązkowej, okresowej kontroli technicznej.
Sprawny opryskiwacz jest warunkiem skutecznego i bezpiecznego zabiegu ochrony roślin.

Ogłoszenie o możliwości przeprowadzenia przeglądu opryskiwaczy rolniczych

Brązowa medalistka z wizytą u burmistrza

Brązowa medalistka Paulina Stempniak była gościem burmistrza Macieja Bratborskiego. Spotkanie odbyło się 4 marca w sali sesyjnej. Burmistrz zaprosił do Ratusza również rodziców młodej lekkoatletki i trenera.

Burmistrz Koźmina Wlkp. pogratulował koźminiance sukcesu – zajęcia III miejsca podczas Halowych Mistrzostw Polski U 18 U 20, które odbyły się w w Toruniu w dniach od 12 do 14 lutego tego roku. Maciej Bratborski pogratulował również rodzicom Pauliny oraz podziękował im za wsparcie i pomoc w rozwijaniu kariery sportsmenki.

Na zdjęciu burmistrz Koźmina Wielkopolskiego gratuluje lekkoatletce.

Do sukcesu koźminianki przyczynił się także – obecny na spotkaniu Dariusz Maciejewski – który, w zastępstwie trenera, przygotowywał ją do ostatnich zawodów.

Spotkanie było okazją do wręczenia brązowej medalistce statuetki za osiągnięcia sportowe w 2020 r. , gdyż w tym roku ze względu na pandemię nie odbyła się Koźmińska Gala Sportu. Statuetkę wręczył Sławomir Gruchała, dyrektor GOS.

Na zdjęciu dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu wręcza statuetkę lekkoatletce, brązowej medalistce.

Tekst i foto: AFUMiG

Boże Narodzenie 2020

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (3)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

 • konkurs “Statystycznie, najlepszy scenariusz”. Droga Nauczycielko/ Drogi Nauczycielu chcesz podjąć z nami kreatywne wyzwanie? To konkurs dla Ciebie ! Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Pokaż uczniom, że statystyka jest ciekawa i pasjonująca ! Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000, 2 500 i 3 000 zł. Termin nadsyłania prac do 30 listopada! Regulamin konkursu
 • konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Regulamin konkursu
Plakat informacyjny o konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym.
 • konkurs na wykonanie rękodzieła zawierającego napis „PSR 2020” w dowolnej technice, np. szydełko, druty, rzeźba, haft czy pieczywo. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, liczy się inwencja twórcza autorek. Trzy zdjęcia rękodzieła, w formacie JPEG, należy przesłać na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Laureatów konkursu – 3 koła gospodyń wiejskich, których prace będą najbardziej kreatywne, pomysłowe, oryginalne i estetyczne – wyłoni Komisja konkursowa w składzie: Anna Polińska, Jolanta Neyman, Agnieszka Ptak. Nagrodzone ciekawymi upominkami spisowymi zostaną wszystkie członkinie nagrodzonego koła. Konkurs trwa do 18 listopada 2020 r. Więcej informacji.

Ogłoszono kolejne obostrzenia

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że powiat krotoszyński pozostał w czerwonej strefie COVID 19. Nowo wprowadzone zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 17 października 2020 r., tylko ograniczenia dotyczące organizacji imprez zaczną obowiązywać od poniedziałku, 19 października 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji od dnia 19.10.2020 r.;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 7m2, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;
 • w lokalach gastronomicznych – zajęty może być co drugi stolik, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika; klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos, lokale czynne w godz. 6:00 – 21:00, po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, udostępnianie co czwartego miejsca na widowni – w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zgromadzenia – liczba uczestników nie może przekroczyć 10 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadza się minimalna odległość pomiędzy zgromadzeniami, która wynosi co najmniej 100 m;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność;
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

informacje pochodzą: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dia-wybranych-powiatow (stan na 16.10.2020r. godz. 20:58)

Graficzne zestawienie obostrzeń jakie zostały wprowadzone 17 października 2020 roku

Balladyna w koźmińskim parku

W tym roku odbyła się 9. edycja Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP, a czytaną lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Koźmińska biblioteka publiczna, wzorem lat ubiegłych, wzięła udział w tej akcji. W piątkowe popołudnie, 4 września, na tle zieleni naszego parku, rozbrzmiały słowa dramatu Słowackiego. W role bohaterów wcielili się uczniowie szkół gminnych.

W przerwach między scenami czytanego utworu oraz na koniec zebrana widownia mogła posłuchać piosenek z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu Zbigniewa Iłowskiego, któremu akompaniował Dariusz Cetner.
Minikoncert zakończyła, zaśpiewana wraz z publicznością, piosenka „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty.

Tekst i foto: Katarzyna Ziętkiewicz, BPMiG

Polski Bon Turystyczny – dyżur ekspertów oddziału ZUS

Ostrowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 12 sierpnia w godz. od 10.00 do 13.00 będzie pełnił dyżur telefoniczny na temat bonu turystycznego.

Dyżur telefoniczny 12 sierpnia 2020 r., tel. 62 735 73 13
godz. 10:00 – 13:00

Dowiesz się:

 • Czym jest bon turystyczny?
 • Kto może otrzymać bon?
 • W jaki sposób można go wykorzystać?
 • Gdzie można go wykorzystać?
 • Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Chcesz zapytać o bon turystyczny, zadzwoń do eksperta ZUS.

Tekst: Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (drugi stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP) – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 r. (od godz. 00:01) do dnia 13 lipca 2020 r. (do godz. 23:59)

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Drugi stopień alarmowy BRAVO (BRAVO-CRP) można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO (BRAVO-CRP):

 • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
 • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji,
 • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Deratyzacja 2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2020r.

Harmonogram deratyzacji:
– zakup trutki do 13.05.2020r.
– wyłożenie trutki w dniach 13.05.2020r. – 31.05.2020r.

Są jeszcze wolne miejsca w Mobilnym punkcie pobrań na krotoszyńskim targowisku

Na prośbę organizatorów Mobilnego Samochodowego Punktu pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU, który od dzisiaj do środy działa na krotoszyńskim targowisku, informujemy, że jest jeszcze możliwość
skorzystania z wykonania testów.

Aby skorzystać z Punktu, należy się wcześniej zgłosić telefonicznie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (tel. 61 656 80 75.)

Więcej informacji o Mobilnym Punkcie [kliknij]