Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (drugi stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP) – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 r. (od godz. 00:01) do dnia 13 lipca 2020 r. (do godz. 23:59)

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Drugi stopień alarmowy BRAVO (BRAVO-CRP) można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO (BRAVO-CRP):

  • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
  • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji,
  • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Deratyzacja 2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2020r.

Harmonogram deratyzacji:
– zakup trutki do 13.05.2020r.
– wyłożenie trutki w dniach 13.05.2020r. – 31.05.2020r.

Są jeszcze wolne miejsca w Mobilnym punkcie pobrań na krotoszyńskim targowisku

Na prośbę organizatorów Mobilnego Samochodowego Punktu pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU, który od dzisiaj do środy działa na krotoszyńskim targowisku, informujemy, że jest jeszcze możliwość
skorzystania z wykonania testów.

Aby skorzystać z Punktu, należy się wcześniej zgłosić telefonicznie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (tel. 61 656 80 75.)

Więcej informacji o Mobilnym Punkcie [kliknij]

ARIMR zaprasza na spotkanie w sprawie suszy

Biuro Powiatowe ARiMR w Krotoszynie zaprasza rolników na spotkanie pt. „ SUSZA – Zapobieganie i niwelowanie skutków. Formy wsparcia z ARiMR”, które odbędzie się w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzupi, 7 października 2019 roku o godz. 10.00.

Ponadto informujemy o przedłużonym czasie pracy Biur Powiatowych ARiMR w Wielkopolsce w tym także w Krotoszynie w dniach od 3 do 12 października 2019 r.

Tekst: Biuro Terenowe ARiMR