ARIMR zaprasza na spotkanie w sprawie suszy

Biuro Powiatowe ARiMR w Krotoszynie zaprasza rolników na spotkanie pt. „ SUSZA – Zapobieganie i niwelowanie skutków. Formy wsparcia z ARiMR”, które odbędzie się w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzupi, 7 października 2019 roku o godz. 10.00.

Ponadto informujemy o przedłużonym czasie pracy Biur Powiatowych ARiMR w Wielkopolsce w tym także w Krotoszynie w dniach od 3 do 12 października 2019 r.

Tekst: Biuro Terenowe ARiMR

Przetarg na dzierżawę gruntów

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę na okres 5 lat niżej wymienionych gruntów ornych stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

Borzęcice działka nr 16 o pow. 0,42 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 0,42 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,27 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.00.

Sapieżyn działka nr 110 o pow. 0,83 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 0,83 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 5,35 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.30.

Wałków część działka nr 304 o pow. 1,00 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 1,00 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 6,45 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.00.

Wałków działka nr 205/3 o pow. 0,53 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 0,53 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,42 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.30.

Borzęciczki działka nr 26 o pow. 2,4964 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 1,6191 ha, rola kl. V 0,8773 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 10,67 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.00.

Wrotków działka nr 170/1 o pow. 1,33 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 1,33 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 8,58 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.30.

Wyrębin część działki nr 110/1 o pow. 1,00ha wg klas i użytków rola kl. IIIa –1,00ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 6,45 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.00.

Józefów działka nr 23/5 o pow. 2,37 ha wg klas i użytków rola kl. IIIa – 2,15 ha, rola kl. IVa 0,22 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 14,82 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.30.

Lipowiec działka nr 58 o pow. 1,95 ha wg klas i użytków rola kl. IVa – 1,95 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 8,48 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.00.

Stara Obra część działki nr 37/1 o pow. 1,3854 ha wg klas i użytków rola kl. V – 1,2520 ha, rola kl. VI 0,1334 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,91 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.30.

Nowa Obra część działki nr 86/3 o pow. 1,00 ha wg klas i użytków rola kl. IIIb – 1,00 ha,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 5,40 q ziarna żyta rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na sali sesyjnej (budynek od ul. Przyjemskich) w dniu 10 września 2019 r. o godz. 14.00.

Uwagi:
Wydzierżawiający zastrzega, że nie będzie ponosił kosztów ewentualnego ustalenia granic i pomiaru wydzierżawionych gruntów. Powierzchnia działek wykazanych do dzierżawy jest zgodna ze stanem z ewidencji gruntów.
Do przetargów mogą przystąpić rolnicy nie posiadający zaległości finansowych względem Gminy Koźmin Wlkp.
Oprócz czynszu najmu Dzierżawcy uiszczać będą na rzecz Gminy podatek rolny.
Dodatkowe informacje na temat gruntów objętych przetargami można uzyskać w Urzędzie MiG Stary Rynek 11 pok. nr 8 tel. 7219351.

Koźmin Wlkp. dnia 09.08.2019 r.

63. numer “Szkiców Koźmińskich”

Ukazał się 63 numer „Szkiców Koźmińskich”. W najnowszym numerze przeczytamy następujące artykuły:

1.Michał Pietrowski, Obchody 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości i 100-nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w mieście i gminie Koźmin Wlkp.

2.Magdalena Dąbrowska, Przyjemscy w poezji okolicznościowej. Część I

3.Daniel Szczepaniak, Wystawa ogrodnicza w Koźminie w 1935 r.

4.Władysław Bąk, Historia szpitala w Koźminie

5.Bolesław Kasprzak, Kalendarium za 2018 r.

6.Michał Pietrowski, Powstańcy wielkopolscy: Stanisław Antoniewicz (1876-1960), Antoni Foltynowicz (1891-?), Franciszek Foltynowicz (1899-?), Jan Foltynowicz (1899-?), Wojciech Foltynowicz (1893-1967), Ignacy Półtoraczyk (1900-1968)

7.Andrzej Joachimiak, Z życia TMKW

8.Recenzje: Maria Lewandowicz, Koźmińskie drogi ku niepodległości, Koźmin Wlkp. 2018, s.112

9.Biografie: Daniel Szczepaniak, Jan Nowaczyk (1909-1976)

10.Z żałobnej karty:
prof. dr hab. Tadeusz Kolendowicz (1922-2018)
prof. dr hab. Andrzej Wędzki (1927-2017)

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.05.2019 r. do 31.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub wydzierżawienia na terenie miasta Koźmina Wlkp. i w Wałkowie.

90 lat OSP Borzęcice


W niedzielne popołudnie odbył się jubileusz 90-lecia OSP Borzęcice połączony z Miejsko- Gminnym Dniem Strażaka.
Jak co roku uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św., którą w intencji druhów OSP Borzęcice i innych OSP z terenu gminy Koźmin Wlkp. odprawił ksiądz kanonik Jacek Pochanke.


Po nabożeństwie strażacy i ich goście przemaszerowali na plac przy świetlicy wiejskiej w Borzęcicach.


Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jacek Wybierała powitał przybyłych gości. Następnie prezes OSP Borzęcice dh Józef Terakowski odczytał krótką historię OSP i poprosił o pożegnanie starego sztandaru. Po pożegnaniu, dh Janusz Karczmarek przeczytał Akt Fundacji nowego sztandaru i poprosił gości do wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru, po czym ksiądz proboszcz Jacek Pochanke dokonał poświęcenia nowego sztandaru.

Następnie dh Jacek Wybierała odczytał aktu nadania sztandaru i wręczył nowy sztandar prezesowi OSP Borzęcice.

Ponadto trzech strażaków z OSP Borzęcice: dh Marek Domagała, dh Miłosz Maciejewski, dh Adrian Balcer zostało wyróżnionych odznaką „Wzorowy Strażak”.

Z kolei wyróżnienia Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminie Wielkopolski otrzymali członkowie Kompanii Reprezentacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: dh Zenobiusz Bałoniak, dh Błażej Świętek, dh Paweł Łąkowski, dh Tomasz Walczak – Pluta, dh Wojciech Gola, dh Ryszard Zawodny, dh Marek Domagała, dh Adrian Balcer, dh Marcin Leśniak, dh Błażej Stachowiak, dh Andrzej Wasielak, dh Wojciech Szymczak, dh Jarosław Podziemek, dh Stanisław Stasik, dh Józef Bałoniak, dh Mariusz Błaszczyk, dh Bartłomiej Marzęcki, dh Łukasz Frackowiak, dh Daniel Zajączkowski, dh Dominik Kowalewski, dh Dariusz Kołaczkowski, dh Mirosław Paterek, dh Michał Stencel, dh Marek Zawodny, dh Marcin Zmyślony, dh Patryk Gola, dh Eugeniusz Mikołajczyk, dh Roman Kuś, dh Emil Wawrzyniak, dh Kacper Bruder, dh Marcin Krawiec.

Strażacy z OSP Borzęcice wręczyli okolicznościowe podziękowania osobom zasłużonym dla ich OSP i podziękowania otrzymali: Janusz Kaczmarek, Felicja Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Antoni Zaworski, Czesław Udzik, Marek Pestka, Władysław Teodorczyk, Krystyna Grzemska, Jan Adamiak, Jan Kaczmarek i Stanisław Grzesiek.

Życzenia oraz podziękowania strażakom złożyli m.in. :
Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Jan Dziedziczak – poseł na Sejm VIII kadencji,
asp. szt. Sławomir Poduch reprezentujący st. bryg. Jacka Strużyńskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie,
Andrzej Wichłacz – reprezentujący Stanisława Szczotkę – Starostę Krotoszyńskiego,
Sławomir Gruchała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp.
Roman Marszałek – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZYSZŁOŚC w Starej Obrze.

Na sam koniec dh Jacek Wybierała odczytał życzenia przesłane przez Andrzej Dudę – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dh Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP i dh Grzegorza Marszałka – v-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Tekst: Adam Niedziela,

Foto: Szymon Sikora