Dodatkowe obostrzenia

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 8 sierpnia Ministerstwo Zdrowia w związku z wzrastającą ilością potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wprowadziło dodatkowe obostrzenia. Zostały wprowadzone trzy strefy różniące się zakresem obostrzeń – gmina Koźmin Wlkp. została objęta najłagodniejszą strefą zieloną.

Regionalne obostrzenia związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Przedsiębiorcy, których obroty spadły w związku z COVID-19, mogą skorzystać z pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne – w tym również dane z deklaracji VAT.


W związku z uruchomieniem rozwiązań finansowych w ramach Tarczy Antykryzysowej, w wielkopolskich urzędach skarbowych utworzone zostały specjalne infolinie. Jeśli przedsiębiorca ma pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych związanych z procedurą przyznania subwencji, może skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym. Numery infolinii związanych z programem pomocowym w ramach Tarczy Finansowej dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego można znaleźć w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Krotoszynie

Dodatkowo, 7 lipca zapraszamy na webinar „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z resortem finansów. Tematem konferencji on-line będą ułatwienia podatkowe w Tarczy Antykryzysowej, a nasi eksperci będą odpowiadać na pytania przedsiębiorców, przesłane za pośrednictwem strony PARP.


Więcej informacji o wideokonferencjach dla przedsiębiorców na stronie PARP.


Z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.
Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS). Deklaracja przedsiębiorcy dotycząca obrotów firmy jest konfrontowana z danymi pochodzącymi z deklaracji VAT. Pamiętaj zatem, aby złożyć deklarację VAT przed złożeniem wniosku o pomoc z PFR – pozwoli to na prawidłową weryfikację. Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. możesz składać od 1 kwietnia 2020 r., a deklarację VAT-7 za kwiecień – od 1 maja 2020 r.
Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. Więcej na temat skutków podatkowych otrzymanego wsparcia finansowego znajdziesz w komunikacie na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.
Kompendium informacji o rozwiązaniach podatkowych w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Tekst: Krajowa Administracja Skarbowa

Przywrócenie funkcjonowania targowiska w pełnym zakresie

Licząc na odpowiedzialność kupujących i sprzedawców Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski postanowił przywrócić funkcjonowanie targowiska miejskiego z dniem 1 czerwca 2020 r. w pełnym zakresie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

Informujemy, że:

 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są zasłaniać nos i usta,
 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są nosić podczas zakupu towarów rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk,
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych,
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie
 • podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • z toalety znajdującej się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska;


Decyzja o funkcjonowaniu targowiska uzależniona jest od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte.

Tekst: GCZK

W czerwcu nie stracisz na emeryturze

Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu tego roku, w ten sam sposób, jak emeryturę majową.


W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc otrzymywały podwyższoną kwotę emerytury z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek.


Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć wniosek już w czerwcu
– informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, tym powinna być ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że w związku z epidemią, wniosek o emeryturę można złożyć do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy, w dołączonym do wniosku oświadczeniu, wskazać chęć ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty od wcześniejszego miesiąca, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do emerytury.

Przed złożeniem wniosku, osoby zainteresowane mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. Mogą też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.

Tekst: Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Radni podsumowali działania związane z koronawirusem

28 maja odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działań podjętych na terenie naszej gminy w walce z epidemią koronawirusa.

Informację o działalności samorządu i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił burmistrz Maciej Bratborski. Już od końca lutego urząd ostrzegał i informował mieszkańców o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także przekazywał wskazówki, jak zapobiegać COVID 19. Został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego, który koordynował działania.

Początek marca był niezwykle trudny, gdyż okazało się, że wybuch epidemii nastąpił w naszej gminie i powiecie krotoszyńskim. Skala zjawiska była tak duża, ze podjąłem decyzję o ograniczeniu od 16 marca pracy Urzędu Miasta i Gminy. Urząd nie był dostępny dla petentów, a dostarczanie dokumentów i załatwianie spraw urzędowych odbywało się przez tzw. bezpieczną strefę. Sukcesywnie podejmowaliśmy inne działania lokalne oraz koordynowane centralnie, takie jak : zamknięcie placówek oświatowych, Klubu Seniora, placów zabaw, obiektów sportowych, targowiska miejskiego i inne. – mówił Maciej Bratborski.

Gmina przeprowadziła akcję rozdawania mieszkańcom maseczek ochronnych, których w sumie było 18.600 sztuk. Zorganizowano pomoc dla seniorów, zakupiono środki do dezynfekcji , regularnie odkażano przestrzeń publiczną itp. Urząd informował na bieżąco o działaniach i aktualnej sytuacji epidemiologicznej za pośrednictwem strony internetowej www.kozminwlkp.pl i profilu Koronawirus – komunikaty, apele wyjaśnienia

Wszystkie działania przeprowadzone dotychczas w walce z COVID 19 kosztowały gminę Koźmin Wielkopolski około 105 tys. zł. Nie jest to jednak kwota ostateczna, gdyż niektóre usługi nie zostały jeszcze rozliczone.

Burmistrz Maciej Bratborski i skarbnik Andrzej Serek zwracali uwagę radnych na negatywne skutki epidemii i ich wpływ na finanse gminy. W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku o kwotę 1, 2 mln zł mniej wpłynęło do gminnej kasy z budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT.

Musimy liczyć się z tym, że nie wystarczy nam pieniędzy na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych. – mówił wprost Andrzej Serek.

Podczas komisji radni dyskutowali nad przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem, a także rozmawiali o bieżących sprawach.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG


Od środy można zwiedzać muzeum

Muzeum Ziemi Koźmińskiej zostanie otwarte w najbliższą środę, 27 maja. Będzie ono czynne w środy od godz.9 00 do godz.10. 30 i od godz.16 00 do godz. 18 00. Kustosz muzeum zaprasza do zwiedzania także w niedzielę 21 czerwca w godzinach w godz.14 00 do 16 00. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostały wprowadzone następującej procedury:

 • obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu lub posiadania rękawiczek ochronnych i osłonki zakrywającej usta i nos,
 • zwiedzanie tylko pod opieką pracownika muzeum w grupie liczącej do 5 osób,
 • czasowe zawieszenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych,
 • organizację sposobu korzystania z muzeum z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry).

Urząd Miasta i Gminy przywraca bezpośrednią obsługę obywateli

Z dniem 25 maja 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Osoby wchodzące do Urzędu jako interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki jednorazowej lub materiałowej lub przyłbicy.

Wchodząc do Urzędu interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk. Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk zamontowane są przy każdym wejściu do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Kasy Urzędu będą czynne od godz. 8:00 do godz. 15:00 – ograniczony czas pracy kas spowodowany jest godzinami otwarcia banku obsługującego UMiG.

ARiMR informuje

Ze względu na uchylenie zawieszenia biegu terminów wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenia potwierdzające brak zmian można składać do dnia 8 czerwca 2020 r. Oświadczenie można: wysłać pocztą, wrzucić do urny przed placówką ARiMR lub wysłać przez ePUAP.

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności przez aplikacje eWniosekPlus. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.