Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorstw z Wielkopolski

Dziś, Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego rozmawiał z dr.Krzysztofem Urbaniakiem, Prezesem Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z COVID-19. Informujemy, iż Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP ma w ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ. To instrument, który jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.


Dla kogo POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA?


• dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
• dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
• dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować
• kwota pożyczki do 300.000,00 zł
• oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty
• nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy
• okres spłaty do 72 miesięcy
• karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
• możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące
• jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę
• dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie
• bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji
• pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.: kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku
• termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
• termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

Więcej szczegółów http://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/?fbclid=IwAR0b00SqbdHK2lkByqwXCp8TSSLPDQBJeGFA3mr6vvwt0hFJQmj0AxwGFNg

Przedszkola zamknięte – AKTUALIZACJA

Przedszkola w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski zostaną uruchomione od poniedziałku 25 maja. Taką decyzję podjął Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Szanowni Państwo!

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym po analizie sytuacji nasze przedszkole zostanie uruchomione od poniedziałku 25.05.2020r. Działanie placówki będzie opierało się na wytycznych GIS, MZ i MEN dlatego prowadzone będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. – czytamy w komunikacie Dyrektora Przedszkola “Parkowe Skrzaty”.

Aktualizacja z dnia 14.05.2020 r.

—————————————————————————————————————–

Przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski pozostaną na razie zamknięte. Dziś zapadła decyzja.
W związku z decyzją rządu, o dopuszczeniu od 6 maja możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli, koźmiński samorząd stanął przed dylematem, czy otwierać prowadzone przez gminę placówki. Już przed majowym weekendem burmistrz Maciej Bratborski konsultował z dyrektorami możliwość otwarcia przedszkoli. Dyrektorzy informowali burmistrza o stanie przygotowania do ewentualnego przyjęcia dzieci i zgłaszali zapotrzebowanie na niezbędne środki ochronne, dezynfekcyjne i higieniczne, by spełnić wymagania sanitarne i zapewnić bezpieczeństwo przedszkolakom. Szefowie placówek oświatowych przeprowadzili rozeznanie wśród rodziców, jakie jest zainteresowanie uruchomieniem przedszkoli. Maciej Bratborski konsultował swoje decyzje z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krotoszynie i włodarzami ościennych gmin. Dziś zapadła decyzja.

Nasze przedszkola są w stu procentach przygotowane do otwarcia i przyjęcia dzieci. Jednak na razie te placówki pozostaną zamknięte. – mówi burmistrz Maciej Bratborski. – Podjąłem taką decyzję, że względu na fakt, iż powiecie krotoszyńskim sytuacja epidemiologiczna jest szczególna i istnieje wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem. Jak wynika z informacji przedstawionej przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczne, powiat krotoszyński znajduje się na trzecim miejscu w kraju, pod względem liczby zakażonych koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. Ze względu na tę sytuację Sanepid rekomendował gminom, by wstrzymać się z decyzją o otwarciu przedszkoli.

Kiedy zatem koźmińskie przedszkola zostaną otwarte ? Sytuacja może zmienić się w ciągu kilku dni. Wpływ na dalsze decyzje samorządu będą miały wyniki testów przeprowadzanych wśród mieszkańców powiatu w Mobilnym Punkcie Pobrań w Krotoszynie oraz dalsze wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wniosek o emeryturę lub rentę możesz złożyć później

Osoby, które z różnych przyczyn, w okresie epidemii, nie mogą lub nie chcą składać wniosku o emeryturę, rentę lub o ich przeliczenie, mogą zrobić to w późniejszym terminie.  Jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie, nie stracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące.

W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 r.  Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej przed upływem 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na wskazany w oświadczeniu dzień, muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za  cały okres epidemii.

Jeśli dana osoba złoży wniosek o emeryturę np. w czerwcu, ale warunki do  emerytury spełni już w marcu, będzie miała prawo do świadczenia od marca, o ile, do składanego w czerwcu wniosku o emeryturę, dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie.

Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

Urząd Skarbowy zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z instytucją. W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadza możliwość wizyty w urzędzie przez 2 dni w tygodniu.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich
e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.
Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.
Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego w Krotoszynie
PIT – nr telefonu 691 570 150, 62 725 19 30, 62 725 19 69, 62 725 19 11
VAT – nr telefonu 62 725 19 11, 62 725 19 87, 697 710 029, 62 725 19 91
CIT – nr telefonu 784 007 610, 62 725 19 29
podatek akcyzowy – nr telefonu 784 007 610
spadki/darowizny – nr telefonu 666 016 379, 62 725 19 90
rejestracja podatników – nr telefonu 784 005 593, 62 725 19 94, 62 72519 95
egzekucja administracyjna – nr telefonu 605 906 650, 697 710 023
rachunkowość podatkowa – nr telefonu 62 725 19 85, 62 725 19 82, 62 725 19 81
komórka wierzycielska – nr telefonu 697 710 032, 62 72519 48
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.krotoszyn@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl
Więcej informacji na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

Wizyta w urzędzie

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 8 maja 2020 r. możliwa będzie wizyta w urzędzie skarbowym przez 2 dni w tygodniu:
• Środa od 9:00 do 15:00
• Piątek od 9:00 do 13:00
W pozostałe dni obsługa Klienta odbywa się w jednostkach KAS poprzez
e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Tekst: Katarzyna Zatorska, US Krotoszyn

Zwolnienia ze składek na blisko 591 mln złotych

ZUS zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec 2020 roku dla ponad 436 tysięcy płatników składek. Łączna kwota zwolnienia to blisko 591 mln złotych – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Prezes ZUS zaznaczyła, że pomimo ustawowych regulacji, które dają Zakładowi czas na rozpatrzenie wniosków (tj. 30 dni po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc podlegający zwolnieniu), są one już rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane. – Robimy wszystko, żeby pomoc dotarła tam, gdzie jest ona potrzebna. Wiemy jak bardzo jest to ważne dla przedsiębiorców. Dlatego rozpatrywanie wniosków o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej traktujemy priorytetowo – dodaje.

Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w najbliższych dniach. Aby odebrać odpowiedź z ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść w Dokumenty i wiadomości i w skrzynce odbiorczej przejść do dokumentów wymagających poświadczenia odbioru. Instrukcja znajduję się na stronie serwisu informacyjnego zus.pl instrukcja jak to zrobić krok po kroku, plik docx 326kb).

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Są jeszcze wolne miejsca w Mobilnym punkcie pobrań na krotoszyńskim targowisku

Na prośbę organizatorów Mobilnego Samochodowego Punktu pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU, który od dzisiaj do środy działa na krotoszyńskim targowisku, informujemy, że jest jeszcze możliwość
skorzystania z wykonania testów.

Aby skorzystać z Punktu, należy się wcześniej zgłosić telefonicznie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (tel. 61 656 80 75.)

Więcej informacji o Mobilnym Punkcie [kliknij]

Kasa KUK nieczynna

Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że kasa Spółki będzie NIECZYNNA do 15 maja 2020 r. Informujemy, że wszelkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej. Wszelkie pozostałe sprawy można załatwić telefonicznie pod numerem telefonu 62 721 67 51 lub mailowo na adres:  kuk@kuk.kozmin.pl.

Zarząd Spółki

Wielkopolskie placówki ZUS ponownie otwarte dla klientów

Od 4 maja 2020 r. przywracamy obsługę klientów w placówkach ZUS. U naszych pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na PUE.

“ZUS jako jeden z pierwszych urzędów podjął decyzję, aby ponownie otworzyć sale obsługi klientów. Wiemy jak bardzo jest to ważne dla osób, które szukają wszelkich informacji np. na temat rent i emerytur lub o tym w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Otwarcie naszych sal odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8.00 do godz. 18.00” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Ponadto, w placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których będzie można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.

Zachęcamy do zakładania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu, czyli przez internet – za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Można je założyć również korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów.

Ważne bezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo, prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne. Nasi klienci, do czasu obowiązywania wytycznych rządowych, powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta.

Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą zapraszani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.

Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, pełnomocnika lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Mobilny punkt pobrań na krotoszyńskim targowisku

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka publikujemy komunikat o Mobilnym Samochodowym Punkcie pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU w dniach 4-6 maja na krotoszyńskim targowisku. Przedsięwzięcie z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego organizuje 124 Batalion Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej ze Śremu wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Z punktu pobrań będzie można skorzystać po uprzedniej rejestracji telefonicznej czynnej od dnia 30.04.2020r. w godz. 10:00 – 16:00, pod numerem tel. 61 656 80 75.

Liczba testów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.