Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o mgłach od godz. 22.00 dnia 30.10.2022r. do godz. 10.00 dnia 31.10.2022. Miejscami prognozuje się gęste mgły, ograniczające widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie około 50m. Prawdopodobieństwo 85%.

Kolejny nowy sprzęt w koźmińskiej OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim w ostatnich dniach wzbogaciła się o nowe hełmy oraz kolejne ubranie specjalne. Sprzęt będzie wykorzystywany przez koźmińskich druhów i druhny podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Hełmy oraz umundurowanie są zgodne z obecnie obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dotyczącymi umundurowania strażackiego.

W ramach projektu „Zakup hełmów oraz umundurowania specjalnego dla OSP Koźmin Wielkopolski (gm. Koźmin Wlkp )” OSP Koźmin Wlkp. zakupiła 16 hełmów oraz 1 ubranie specjalne 3-częściowe za łączną kwotę 26.116,72.

Zakupy udało się zrealizować dzięki pozyskanym przez OSP dotacjom – 20.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 6.116,72 zł z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski.

Druhowie OSP Koźmin Wlkp. serdecznie dziękują za udzieloną pomoc.

Foto i tekst: OSP Koźmin Wlkp.

Wojewódzki finał konkursu kronik OSP

W sobotę, 8 października gościliśmy w naszym mieście kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Wielkopolski. Okazją do tej wizyty był Finał XXIV Konkursu Kronik OSP Województwa Wielkopolskiego, którego współorganizatorem i gospodarzem był Koźmin Wielkopolski.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez uczestników hymnu strażaków ochotników „Rycerze Floriana”. Następnie gości powitał dh Piotr Marszałek, prezes OSP Koźmin Wlkp. Po powitaniu gości głos zabrał burmistrz Maciej Bratborski, który w swoim wystąpieniu podkreślił niezwykłą wartość kronik strażackich, które dla przyszłych pokoleń będą materialnym dziedzictwem i dowodem działalności ochotniczych straży pożarnych.

Najważniejszych punktem uroczystości było odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej i wręczenie laureatom dyplomów oraz nagród. Kronika koźmińskiej jednostki znalazła się w gronie laureatów.
Zdaniem jury kronika OSP Koźmin Wielkopolski uzyskała miano kroniki wyróżniającej. Nad kroniką OSP Koźmin Wielkopolski dzielnie czuwają: dh Agata Staszewska oraz dh Szymon Sikora, którzy dbają o staranność i wiarygodność przekazu kronikarskiego. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej jest prowadzona od 2015 roku, liczy już w tej chwili IV tomy.
Wszystkie najważniejsze wydarzenia są w niej opisane i udokumentowane.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrali zaproszeni goście : Jan Grzesiek – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Tomasz Niciejewski – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Grzegorz Marszałek wiceprezes Zarządu Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu . Każdy z przemawiających wskazywał wartości historyczne kronik i konieczność ich pisania w przyszłości.

Na koniec części oficjalnej uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem „W hołdzie Rzeczpospolitej i jej bohaterom w 100- lecie odzyskania niepodległości” i przespacerowali się po parku im. Powstańców Wielkopolskich. Kronikarze zwiedzili Muzeum Ziemi Koźmińskiej, po którym oprowadzał kustosz Michał Pietrowski oraz cmentarz żydowski o którym opowiadał prezes Stowarzyszenia Krotochwile Paweł Bajerlein.

Tekst: Adam Niedziela

Foto: Grzegorz Pierzchała

Foto: Szymon Sikora

Sikawki konne w Czarnym Sadzie

Jesteśmy już po zawodach sikawek. W minioną niedzielę, od godziny 13.00 na boisku sportowym w Czarnym Sadzie można było obserwować VIII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. W zmaganiach uczestniczyło 11 drużyn, w tym 2 kobiece. Na kibiców oprócz strażackiego widowiska czekał upał, który wszystkim bardzo doskwierał.

Klasyfikacja końcowa w kategorii męskiej:

 • I miejsce – OSP Dąbrowa (wynik 36,6),
 • II miejsce – OSP Baszków (38,5),
 • III miejsce – OSP Gościejew (38,8),
 • IV miejsce – OSP Kaniew (40,3),
 • V miejsce – OSP Sulmirzyce (43,5),
 • VI miejsce – OSP Tomnice (47,5),
 • VII miejsce – OSP Perzyce (51,2),
 • VIII miejsce – OSP Bożacin (55,8),
 • IX miejsce – OSP Grębów (56).

Klasyfikacja końcowa w kategorii kobiecej:

 • I miejsce – OSP Dąbrowa (wynik 45),
 • II miejsce OSP Grębów (49,3).

Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego chciałby podziękować za pomoc w organizacji zawodów:

 • Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski,
 • OSP Koźmin Wielkopolski,
 • OSP Czarny Sad,
 • OSP Kaniew,
 • OSP Gościejew,
 • OSP Borzęciczki,
 • OSP Wrotków,
 • Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim,
 • Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,
 • OSP Borzęcice,
 • OSP Mokronos,
 • OSP Wałków.

Życzenia dla strażaków

Życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o raz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z okazji Dnia Strażaka

Życzenia dla strażaków, dzień strażaka, święty Florian

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym wietrze od godz. 15.00 dnia 04.04. do godz. 01.00 dnia 05.04.2022. Prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.

Stop wypalaniu traw

Z uwagi na coraz częstsze w okresie wiosennym pożary traw, zarośli i innych terenów zielonych – przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Przepisy zakazujące

 • art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098): “Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”,
 • art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”,
 • art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672): „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia;
 • 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Kary

 • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2008) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.,
 • art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 2021 poz. 2345): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
plakat formacyjny, stop wypalaniu traw, czarne tło, po środku znak stop, wokół znaku wypisane negatywne skutki wypalania traw

Awaria numeru alarmowego 112

W związku z pojawiającymi się trudnościami w przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych przez operatorów numeru 112 wynikającymi z problemów technicznych, w komendzie powiatowej PSP w Krotoszynie uruchomiono doraźnie numer (47) 771 81 00, na który można kierować zgłoszenia alarmowe z terenu powiatu krotoszyńskiego.

V Strażackie Pogotowie Św. Mikołaja

Już piąta edycja Strażackiego Pogotowia Świętego Mikołaja za nami. W tym roku udało się zebrać wg szacunków zbierających ok. 2 ton żywności. Strażakom – z takiej ilości zebranych darów – udało się skompletować 71 paczek, które po terenie miasta i gminy rozwiozły 4 „zaprzęgi” koźmińskich pomocników św. Mikołaja.

Poświęcenia paczek dokonał ks. Marian Podlarz, który do każdego ze świątecznych pakunków dołożył opłatek.

W tym roku ofiarodawcy mogli swoje prezenty dostarczyć do remizy przy ul. Floriańskiej, ale strażacy zbierali również dary w marketach Dino i Biedronka. Żywność można było również zostawić w sklepach GS “Samopomoc Chłopska” na osiedlu Tysiąclecia i w Gościejewie.

W pomieszczeniu, na podłodze dary spakowane w kartony

W pomoc potrzebującym zaangażowała się również młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. uczestnicząc w III Charytatywnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

Nowością był Bieg Charytatywny „Pomaganie przez Bieganie”. 5 grudnia 2021r. o godz. 13.00 w Parku im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. wystartowała grupa 70 uczestników, którzy na start biegu przynieśli produkty spożywcze, konserwy, środki czystości itp.

Przy wyborze osób do których trafiła pomoc, strażacy współpracowali z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

W akcji aktywnie uczestniczyli następujący druhny i druhowie: Przemysław Pieniężny, Mariusz Błaszczyk, Marcelina Frąckowiak, Agata Staszewska, Szymon Sikora, Artur Grzesiak, Błażej Świętek, Dominik Kowalewski, Łukasz Frąckowiak, Katarzyna Gąsiorowska, Andrzej Kurkowiak, Ania Wojciechowska i Wiesław Michał Głuszek.

Zdjęcie grupowe, na pierwszym planie strażacy, którzy rozwozili dary, dalej samochody oraz budynek remizy OSP Koźmin Wlkp.

Koźmińscy druhowie serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Strażackie Pogotowie Świętego Mikołaja w reportażu Telewizji PROART.

VOD – wideo na życzenie :: Telewizja Proart (tvproart.pl)

Zawyją syreny…

W poniedziałek, 27 grudnia, o godz. 16:40 w mieście i gminie Koźminie Wielkopolskim, podobnie jak w całej Polsce zawyją syreny. W ten sposób uczczona zostanie 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Syreny zawyją dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę – na zasadach realizacji głośnej próby syren.