Sikawki konne w Czarnym Sadzie

Jesteśmy już po zawodach sikawek. W minioną niedzielę, od godziny 13.00 na boisku sportowym w Czarnym Sadzie można było obserwować VIII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. W zmaganiach uczestniczyło 11 drużyn, w tym 2 kobiece. Na kibiców oprócz strażackiego widowiska czekał upał, który wszystkim bardzo doskwierał.

Klasyfikacja końcowa w kategorii męskiej:

 • I miejsce – OSP Dąbrowa (wynik 36,6),
 • II miejsce – OSP Baszków (38,5),
 • III miejsce – OSP Gościejew (38,8),
 • IV miejsce – OSP Kaniew (40,3),
 • V miejsce – OSP Sulmirzyce (43,5),
 • VI miejsce – OSP Tomnice (47,5),
 • VII miejsce – OSP Perzyce (51,2),
 • VIII miejsce – OSP Bożacin (55,8),
 • IX miejsce – OSP Grębów (56).

Klasyfikacja końcowa w kategorii kobiecej:

 • I miejsce – OSP Dąbrowa (wynik 45),
 • II miejsce OSP Grębów (49,3).

Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego chciałby podziękować za pomoc w organizacji zawodów:

 • Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski,
 • OSP Koźmin Wielkopolski,
 • OSP Czarny Sad,
 • OSP Kaniew,
 • OSP Gościejew,
 • OSP Borzęciczki,
 • OSP Wrotków,
 • Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim,
 • Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,
 • OSP Borzęcice,
 • OSP Mokronos,
 • OSP Wałków.

Życzenia dla strażaków

Życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o raz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z okazji Dnia Strażaka

Życzenia dla strażaków, dzień strażaka, święty Florian

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym wietrze od godz. 15.00 dnia 04.04. do godz. 01.00 dnia 05.04.2022. Prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.

Stop wypalaniu traw

Z uwagi na coraz częstsze w okresie wiosennym pożary traw, zarośli i innych terenów zielonych – przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Przepisy zakazujące

 • art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098): “Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”,
 • art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”,
 • art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672): „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia;
 • 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Kary

 • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2008) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.,
 • art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 2021 poz. 2345): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
plakat formacyjny, stop wypalaniu traw, czarne tło, po środku znak stop, wokół znaku wypisane negatywne skutki wypalania traw

Awaria numeru alarmowego 112

W związku z pojawiającymi się trudnościami w przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych przez operatorów numeru 112 wynikającymi z problemów technicznych, w komendzie powiatowej PSP w Krotoszynie uruchomiono doraźnie numer (47) 771 81 00, na który można kierować zgłoszenia alarmowe z terenu powiatu krotoszyńskiego.

V Strażackie Pogotowie Św. Mikołaja

Już piąta edycja Strażackiego Pogotowia Świętego Mikołaja za nami. W tym roku udało się zebrać wg szacunków zbierających ok. 2 ton żywności. Strażakom – z takiej ilości zebranych darów – udało się skompletować 71 paczek, które po terenie miasta i gminy rozwiozły 4 „zaprzęgi” koźmińskich pomocników św. Mikołaja.

Poświęcenia paczek dokonał ks. Marian Podlarz, który do każdego ze świątecznych pakunków dołożył opłatek.

W tym roku ofiarodawcy mogli swoje prezenty dostarczyć do remizy przy ul. Floriańskiej, ale strażacy zbierali również dary w marketach Dino i Biedronka. Żywność można było również zostawić w sklepach GS “Samopomoc Chłopska” na osiedlu Tysiąclecia i w Gościejewie.

W pomieszczeniu, na podłodze dary spakowane w kartony

W pomoc potrzebującym zaangażowała się również młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. uczestnicząc w III Charytatywnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

Nowością był Bieg Charytatywny „Pomaganie przez Bieganie”. 5 grudnia 2021r. o godz. 13.00 w Parku im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. wystartowała grupa 70 uczestników, którzy na start biegu przynieśli produkty spożywcze, konserwy, środki czystości itp.

Przy wyborze osób do których trafiła pomoc, strażacy współpracowali z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

W akcji aktywnie uczestniczyli następujący druhny i druhowie: Przemysław Pieniężny, Mariusz Błaszczyk, Marcelina Frąckowiak, Agata Staszewska, Szymon Sikora, Artur Grzesiak, Błażej Świętek, Dominik Kowalewski, Łukasz Frąckowiak, Katarzyna Gąsiorowska, Andrzej Kurkowiak, Ania Wojciechowska i Wiesław Michał Głuszek.

Zdjęcie grupowe, na pierwszym planie strażacy, którzy rozwozili dary, dalej samochody oraz budynek remizy OSP Koźmin Wlkp.

Koźmińscy druhowie serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Strażackie Pogotowie Świętego Mikołaja w reportażu Telewizji PROART.

VOD – wideo na życzenie :: Telewizja Proart (tvproart.pl)

Zawyją syreny…

W poniedziałek, 27 grudnia, o godz. 16:40 w mieście i gminie Koźminie Wielkopolskim, podobnie jak w całej Polsce zawyją syreny. W ten sposób uczczona zostanie 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Syreny zawyją dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę – na zasadach realizacji głośnej próby syren.

Bieg charytatywny “Pomaganie przez bieganie”

5 grudnia w koźmińskim parku odbył się charytatywny bieg “Pomaganie przez bieganie”. Była to jedna z inicjatyw podjętych przez koźmińskich strażaków w ramach tegorocznego, V Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

O godzinie 13.00 w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich wystartowała grupa 70 uczestników, którzy w aktywny sposób włączyli się w tę szczytną akcję.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Przed biegiem można było przekazać koźmińskim druhom produkty spożywcze, słodycze, konserwy, środki czystości, które przed świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

W biegu udział wzięli również podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. w ramach realizacji projektów „Żyję bezpiecznie, bezpieczni wychowankowie” i „MOW Koźmin biega”.

Na mecie, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i kubek cieplej herbaty na rozgrzanie.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Druhowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom biegu za udział, a za pomoc przy organizacji biegu dziękują:

 • Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Koźminie Wlkp.,
 • Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.,
 • Grupie “Koźmin Biega”,
 • Panu Robertowi Idkowiakowi,
 • Panu Sławomirowi Paradysz,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Sadzie.

Tekst i foto: OSP Koźmin Wlkp.

Kolejny nowy sprzęt dla koźmińskich strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim w ostatnim miesiącu zakupiła kolejne mundury, które będą wykorzystywane podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Umundurowanie trzyczęściowe składające się z kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej i spodni są zgodne z obecnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi umundurowania strażackiego.

Zakupy udało się zrealizować dzięki pozyskanym przez OSP dotacjom.

W ramach projektu ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim w umundurowanie bojowe’’ zrealizowano zakup siedmiu ubrań specjalnych 3-częściowych za łączną kwotę 28.630,00. Środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst i foto: OSP Koźmin Wlkp.

V edycja Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja

Właśnie ruszyła piąta już edycja akcji “Strażackie Pogotowie św.Mikołaja”, której celem jest pomoc starszym i samotnym mieszkańcom naszej gminy.

Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp. stwierdziła, że w tym roku również przeprowadzi Strażackie Pogotowie.
Tak, jak w poprzednich edycjach koźmińscy strażacy zbierają m.in.: żywność długoterminową, słodycze, konserwy, środki czystości, koce.

Dary można przynosić bezpośrednio do remizy OSP w godzinach od 8.00 do 16.00 lub skontaktować się ze strażakami w celu ew. odbioru darów. Kontakt: Mariusz – 880 371 829, Piotr – 509 495 320, Przemysław – 728 547 478

W soboty: 11 i 19 grudnia w godzinach 9.00 – 13.00 strażacy przeprowadzą zbiórkę w sklepach DINO i BIEDRONKA.
Dary można również zostawić w sklepach GS “Samopomoc Chłopska” na osiedlu Tysiąclecia i w Gościejewie.

Prosimy, aby tegoroczne dary były w opakowaniach, które można w łatwy sposób zdezynfekować.

I co najważniejsze: przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego !!!

Plakat informujący o V Strażackim Pogotowiu Świętego Mikołaja