Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić do godz. 05.00 dnia 02.07.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 2 stopień zagrożenia

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który mogą wystąpić od godz. 18.00 dnia 01.07 do godz. 05.00 dnia 02.07.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który może wystąpić w godz. 14.00 – 23.00 dnia 28.06.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 1 stopień zagrożenia.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (drugi stopień BRAVO-CRP na całym terytorium RP) – obowiązujące od dnia 26 czerwca 2020 r. (od godz. 00:01) do dnia 29 czerwca 2020 r. (do godz. 23:59)

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Drugi stopień alarmowy BRAVO (BRAVO-CRP) można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO (BRAVO-CRP):

  • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
  • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji,
  • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który mogą wystąpić od godz. 15.00 dnia 25.06.2020 do godz. 24.00 dnia 26.06.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który mogą wystąpić do godz. 23.00 dnia 21.06.2020. Miejscami występują i nadal występować będą burze z opadami deszczu, miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który może wystąpić w godz. 11.00 – 23.00 dnia 19.06.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 2 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, który może wystąpić w godz. 11.00 – 23.00 dnia 18.06.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 1 stopień zagrożenia.