Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”. Jest ona kontynuacją kampanii „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu, powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

 • ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej, biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
 • drożności,
 • prawidłowości przebiegu,
 • wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
 • grubości przegród,
 • kształtu i wymiarów,
 • stanu powierzchni przewodów kominowych,
 • odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
 • szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 • wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych, 
 • wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
 • wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
 • efektywnej wysokości,
 • prawidłowości ciągu,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
 • warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcję, wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie.  Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o intensywnych opadach deszczu od godz. 18.00 dnia 30.08.2020 do godz.18.00 dnia 31.08.2020. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 45 mm., lokalnie opady do 50 mm. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o wietrze

Ostrzegamy o silnym wietrze od godz.11.00 do godz.18.00 dnia 27 sierpnia 2020 r.Przewidywane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach 80 km/h, z zachodu.

Ostrzegamy o silnym wietrze

Ostrzegamy o silnym wietrze od godz. 13:00 dnia 26.08.2020 do godz. 05:00 dnia 27.08.2020. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h,w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h, południowo-zachodniego i zachodniego.

Ostrzegamy o burzach z gradem

Ostrzegamy o burzach z gradem, od godz. 13:00 do godz. 17.00 dnia 26.08.2020. Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 15 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Na wschodzie regionu istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia
porywów wiatru do 100 km/h.

Ostrzegamy o burzach z gradem

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić w godz. 11.00 – 22.00 dnia 22.08.2020. Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. 2 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o upałach

Ostrzegamy o upałach, które mogą wystąpić od godz. 12.00 dnia 21.08 do godz. 18.00 dnia 22.08.2020. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C. 2 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić w godz. 11.00 – 22.00 dnia 19.08.2020. Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo: 85%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić w godz. 17.10 – 20.10 dnia 18.08.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 85%. 2 stopień zagrożenia.

Ostrzeżenie wydano w związku z przejściowym wzrostem natężenia zjawiska. Nie odwołuje ono ostrzeżenia wydanego wcześniej na to samo zjawisko, jedynie przejściowo je zastępuje.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić w godz. 11.00 – 23.00 dnia 18.08.2020. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 85%. 1 stopień zagrożenia. Stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.