Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić do godz. 22:00 dnia 30.08. Obserwuje się i prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Zostało przedłużone do godz. 18:00 dnia 01.09.2019 ostrzeżenie o upałach z dnia. 25.08.2019. W dalszym ciągu prognozuje się upał. Temperatura maksymalna przejściowo w piątek od 27°C do 30°C, później od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Prawdopodobieństwo 90%, 2 stopień zagrożenia

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić od godz. 17:00 dnia 29.08. do godz. 01:00 dnia 30.08. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach z gradem, które mogą wystąpić od godz. 14:00 dnia 28.08. do godz. 00:00 dnia 29.08. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwy grad. Prawdopodobieństwo: 90%. 1 stopień zagrożenia.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) do dnia 3 września 2019 r. (do godz. 23:59)

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA (ALFA-CRP) – można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA (ALFA-CRP):

  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach, które mogą wystąpić od godz. 15:00 dnia 27.08. do godz. 00:00 dnia 28.08. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Uwaga na upały od godz. 14:00/26.08.2019 do godz. 18:00/29.08.2019 . Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. 2 stopień zagrożeniaOstrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych burzach, które mogą wystąpić od godz. 23:00 dnia 18.08. do godz. 05:00 dnia 19.08. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwym silnym deszczu z burzami, który może wystąpić od godz. 16:00 dnia 07.08. do godz. 00:00 dnia 08.08. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Największa intensywność zjawisk na południu i wschodzie województwa. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia.