Wnioski o dopłaty bezpośrednie wyłącznie elektronicznie

Przypominamy, że do 17 maja br. włącznie trwa kampania składania wniosków o płatności obszarowe.

 • Należy pamiętać, że w bieżącym roku rolnicy nie otrzymają, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, listu z papierowym, spersonalizowanym wnioskiem obszarowym, wraz z załącznikami graficznymi;
 • Od bieżącego roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia, zastępującego wniosek o przyznanie płatności, ani też przesłania spersonalizowanego formularza wniosku, wraz z materiałem graficznym, w wersji papierowej.
 • Wnioski o płatności obszarowe należy składać wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez Internet, w aplikacji eWniosekPlus, udostępnionej przez ARiMR.

W związku z powyższym apelujemy, aby nie odkładać decyzji o złożeniu wniosku do ostatniej chwili. Może to bowiem spowodować znaczące obciążanie, zarówno pracowników ARiMR, doradców rolniczych, jak i systemu informatycznego w ostatnich tygodniach trwania naboru.

 • Wszelkich informacji na temat bieżącej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe udzielają biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Rolnicy mogą również zgłaszać się o pomoc do biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, których adresy dostępne są na stronie: www.wir.org.pl oraz do jednostek doradztwa rolniczego.

WODR zaprasza na badania okresowe opryskiwaczy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na badania okresowe opryskiwaczy polowych. Profesjonalny przegląd techniczny opryskiwaczy wykonujemy w miejscu wskazanym przez klienta po uzgodnieniu z diagnostą.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub u doradcy w gminie.
Biuro: ul. Strzelecka 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski tel.: 512 717 613.
Diagnosta: Wacław Biadała tel.: 797 501 71

Rolniku pamiętaj!
Opryskiwacz polowy to sprzęt podlegający obowiązkowej, okresowej kontroli technicznej.
Sprawny opryskiwacz jest warunkiem skutecznego i bezpiecznego zabiegu ochrony roślin.

Ogłoszenie o możliwości przeprowadzenia przeglądu opryskiwaczy rolniczych

Zaproszenie na konferencję “Droga do sukcesu w produkcji rolniczej – Wiosna 2021”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w konferencji online „Droga do sukcesu w produkcji rolniczej – Wiosna 2021”, która odbędzie się 11 kwietnia 2021 roku.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15. Aby wziąć udział, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Wydarzenia”, wybierając „Szkolenia”;
 • za pomocą aplikacji mobilnej EPSU Mobilne;
 • telefonicznie u najbliższego doradcy.

Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma link, w który trzeba będzie kliknąć, by wziąć udział w konferencji.

Program konferencji – webinarium:

11.00 – 11.15 Uroczyste otwarcie konferencji (Iwona Perońska),
11.15 – 11.30 Marszewskie targi od zawsze w roli propagatora wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich (Robert Cichy),
11.30 – 12.00 Zadbamy o Twoje plony – Zakłady Chemiczne Siarkopol (Jarosław Sołtysiński),
12.00 – 12.40 Zmiany w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowo- klimatycznych, ekologicznych, dobrostanowych oraz zmiany wdrożone w aplikacji eWniosekPlus w roku 2021 (Krzysztof Kaliński, zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
12.40 – 13.00 Rola i znaczenie owadów zapylających w rolnictwie (Dorota Piękna Paterczyk),
13.00 – 13.15 Ochrona roślin w oparciu o system wspomagania decyzji eDWIN (Lidia Spychalska),
13.15 – 13.30 Przerwa
13.30 – 13.45 Wdrażanie e-usług za pomocą dronów dla małych i średnich gospodarstw – projekt SmartAgriHubs i Flagowe Eksperymenty Innowacyjne (Maciej Zacharczuk),
13.45 – 14.00 Lokalne partnerstwa do spraw wody (Michał Sosiński),
14.00 – 14.15 Wykorzystanie krzemu w uprawach rolniczych (dr Jan Golba, PERMA- GUARD),
14.15 – 14.30 Kwasy humusowe w uprawach rolniczych (Łukasz Basiak, AGRAPLANT),
14.30 – 14.45 Dlaczego atestacja opryskiwaczy jest tak ważna? (Wacław Biadała),
14.45 – 15.00 Dyskusja.

Biuro Powiatowe WIR zaprasza na szkolenie.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie tradycyjnie w okresie wiosennym zamierza zorganizować szkolenia dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy polowych w zakresie podstawowym (2-dniowe) oraz uzupełniającym
(1-dniowe).

Wielkopolska Izba Rolnicza za pośrednictwem firmy ROL-WIR zamierza zorganizować szkolenie PODSTAWOWE (2-dniowe) i UZUPEŁNIAJĄCE (1-dniowe) z zakresu stosowania środków ochrony roślin z użyciem opryskiwaczy.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu przyjmuje Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 pod nr telefonu 574 470 720 lub adresem e-mail: wirkrotosz@wir.org.pl

Po zakończeniu szkolenia wydane zostaną ważne przez okres 5 lat zaświadczenia !

Szczegóły zostaną podane po zapisaniu się zainteresowanych oraz zebraniu grupy szkoleniowej.

Graficzne ogłoszenie o szkoleniu. Treść tożsama z tekstem artykułu.

Ptasia grypa niedaleko Koźmina.

Na początku marca stwierdzono ognisko wirusa ptasiej grypy w hodowli kaczek rzeźnych w miejscowości Szkurłaty (gmina Żelazków, powiat kaliski). W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina osobom utrzymującym drób o restrykcyjnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
 • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.
Infografika przedstawiająca bioasekurację dotyczącą ptasiej grypy

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące ptasiej grypy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego – przypomnienie

Przypominamy, że tylko do 11 grudnia osoby zainteresowane mogą składać uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego (UMWW) oraz umieszczony na stronie internetowej UMWW w Poznaniu.

Treść obwieszczenia

Ogłoszenie na stronie internetowej UMWW w Poznaniu

Obwieszczenie Marszałka na stronie www.kozminwlkp.pl

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Gminne Biuro Spisowe informuje, że od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu.

Treść obwieszczenia

Ogłoszenie na stronie internetowej UMWW w Poznaniu

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Informujemy, że od poniedziałku 09.11.2020 został skrócony czas na wypełnienie samospisu internetowego. Obecnie rolnik ma tylko 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (licząc od daty pierwszego skutecznego zalogowania).

Gminne Biuro Spisowe zwraca się do wszystkich rolników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zintensyfikowanie działań zmierzających do zrealizowania obowiązku spisowego.

“Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu. Dla użytkowników gospodarstw rolnych z powiatu krotoszyńskiego – 61 279-83-23, 571-508-035, 571-508-036.

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (3)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

 • konkurs “Statystycznie, najlepszy scenariusz”. Droga Nauczycielko/ Drogi Nauczycielu chcesz podjąć z nami kreatywne wyzwanie? To konkurs dla Ciebie ! Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Pokaż uczniom, że statystyka jest ciekawa i pasjonująca ! Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000, 2 500 i 3 000 zł. Termin nadsyłania prac do 30 listopada! Regulamin konkursu
 • konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Regulamin konkursu
Plakat informacyjny o konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym.
 • konkurs na wykonanie rękodzieła zawierającego napis „PSR 2020” w dowolnej technice, np. szydełko, druty, rzeźba, haft czy pieczywo. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, liczy się inwencja twórcza autorek. Trzy zdjęcia rękodzieła, w formacie JPEG, należy przesłać na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Laureatów konkursu – 3 koła gospodyń wiejskich, których prace będą najbardziej kreatywne, pomysłowe, oryginalne i estetyczne – wyłoni Komisja konkursowa w składzie: Anna Polińska, Jolanta Neyman, Agnieszka Ptak. Nagrodzone ciekawymi upominkami spisowymi zostaną wszystkie członkinie nagrodzonego koła. Konkurs trwa do 18 listopada 2020 r. Więcej informacji.