Kupuj świadomie – Produkt Polski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. Znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jakim jest pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Link do strony internetowej kampanii

ARiMR informuje

Ze względu na uchylenie zawieszenia biegu terminów wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenia potwierdzające brak zmian można składać do dnia 8 czerwca 2020 r. Oświadczenie można: wysłać pocztą, wrzucić do urny przed placówką ARiMR lub wysłać przez ePUAP.

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności przez aplikacje eWniosekPlus. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Chrońmy pszczoły

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Komunikat

Deratyzacja 2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2020r.

Harmonogram deratyzacji:
– zakup trutki do 13.05.2020r.
– wyłożenie trutki w dniach 13.05.2020r. – 31.05.2020r.

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW – przedłużenie terminu składania wniosków w 2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Link na stronę MRiRW
www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-oraz-platnosci-obszarowe-prow–przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-2020-r?fbclid=IwAR1W3a7dmuTzPECt-F6708gnA-JH9lOuMoyS6XqZnLjCRn6w0SN7Eyh4u0s

WIR zaprasza…

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie przedstawia kilka przedsięwzięć skierowanych do rolników:

  • szkolenie dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny,
  • szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin z użyciem opryskiwaczy,
  •  wyjazd autokarowy dla rolników na targi FERMA w Łodzi.

Zaproszenie na szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koźminie Wielkopolskim zaprasza rolników z terenu miasta i gminy do udziału w jednodniowym szkoleniu uzupełniającym dotyczącym Stosowania środków ochrony roślin”, które odbędzie się 10.02.2020r. w sali mechanizacji przy ul . Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. (przy internacie).

Szkolenie jest przeznaczone dla tych osób, którym kończy się w najbliższym czasie ważność zaświadczenia.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się osobiście do biura przy ul. Strzeleckiej 2 (internat ZSP) lub telefonicznie na  nr 62 721 05 29 oraz 512 717 613.
Więcej informacji w biurze WODR.
Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

Zmiana terminu składania wniosków

Informujemy, że zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Źródło : ARiMR

Zaproszenie na szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koźminie Wielkopolskim zaprasza rolników z terenu miasta i gminy do udziału w jednodniowym szkoleniu uzupełniającym dotyczącym Stosowania środków ochrony roślin”, które odbędzie się 10.02.2020r. w sali mechanizacji przy ul . Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. (przy internacie).

Szkolenie jest przeznaczone dla tych osób, którym kończy się w najbliższym czasie ważność zaświadczenia.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się osobiście do biura przy ul. Strzeleckiej 2 (internat ZSP) lub telefonicznie na  nr 62 721 05 29 oraz 512 717 613.
Więcej informacji w biurze WODR.
Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

PTASIA GRYPA – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących drób) związane ze zwalczaniem wirusa Ptasiej grypy. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

——————————————————————————————————————–

31.01.2020

——————————————————————————————————————–

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

W związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w hodowli kur niosek w miejscowości Topola Osiedle (gmina Przygodzie, powiat ostrowski) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prosi hodowców drobiu o restrykcyjne przestrzeganie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
• zwiększona śmiertelność;
• znaczący spadek pobierania paszy i wody;
• objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
• duszność;
• sinica i wybroczyny;
• biegunka;
• nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
• wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
• nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

02.01.2020