Poszukiwana jałówka

Poszukiwana jest jałówka, która uciekła właścicielowi z terenu gospodarstwa. Ktokolwiek widział zwierzę proszony jest o kontakt pod nr 600-955-654. Jałówka ostatnio była widziana w okolicach wsi Kaniew – Dębiogóra.

Uwaga: zdjęcie poglądowe – nie przedstawia zwierzęcia, które uciekło.

Złóż wniosek o zwrot akcyzy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi sumę:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych na dzień 1 luty 2019
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2018 roku

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

Producent rolny, który w I terminie (luty 2019) ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła przy składaniu wniosku w II terminie (sierpień 2019) zobowiązany jest do ponownego dołączenia do wniosku oryginału dokumentu wydanego przez kierownika ARiMR o liczbie DJP w 2018 roku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1-31 października 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

Tekst: Patrycja Pietrala, UMiG

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) opublikował kolejny raport (stan na dzień 30.06.) w którym został rozszerzony zakres upraw i kategorii glebowych dla gminy Koźmin Wielkopolski.

Zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Koźmin Wielkopolski dotyczy zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i zielonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych na glebach kategorii I oraz zbóż ozimych i jarych, rzepaki i rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach kategorii II.

Przypominamy, że IUNG na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Szacowanie strat  przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

Raporty – http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012033/

Mapa – http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Określenie kategorii glebowych – http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacyjnym UMiG lub poniżej ze strony internatowej

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

W rolnictwie jest to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci

Wyrażam przekonanie, że szeroka popularyzacja załączonego apelu może
przyczynić się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku.

Wierzę, że przesłany apel do rolników będzie pomocny w popularyzacji
podstawowych zasad, także związanych z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach, a przestrzeganie zaleceń przyczyni się do tego, aby tegoroczne żniwa minęły bezpiecznie.

Informacja dla rolników

W związku z długotrwałym brakiem opadów i sygnałami od rolników o szkodach w uprawach spowodowanych przez suszę  informujemy, że podstawą do podjęcia jakiegokolwiek szacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego jest stwierdzenie „zagrożenia wystąpienia suszy” przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG).

Instytut na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Raporty – http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012033/

Mapa – http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Na dzień dzisiejszy tj. 28.06.2019 „zagrożenie wystąpienia suszy” na terenie gminy Koźmin Wielkopolski dotyczy tylko zbóż jarych na glebach kategorii I.

Określenie kategorii glebowych – http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/