Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Gminne Biuro Spisowe informuje, że od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu.

Treść obwieszczenia

Ogłoszenie na stronie internetowej UMWW w Poznaniu

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Informujemy, że od poniedziałku 09.11.2020 został skrócony czas na wypełnienie samospisu internetowego. Obecnie rolnik ma tylko 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (licząc od daty pierwszego skutecznego zalogowania).

Gminne Biuro Spisowe zwraca się do wszystkich rolników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zintensyfikowanie działań zmierzających do zrealizowania obowiązku spisowego.

“Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu. Dla użytkowników gospodarstw rolnych z powiatu krotoszyńskiego – 61 279-83-23, 571-508-035, 571-508-036.

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (3)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

  • konkurs “Statystycznie, najlepszy scenariusz”. Droga Nauczycielko/ Drogi Nauczycielu chcesz podjąć z nami kreatywne wyzwanie? To konkurs dla Ciebie ! Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Pokaż uczniom, że statystyka jest ciekawa i pasjonująca ! Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000, 2 500 i 3 000 zł. Termin nadsyłania prac do 30 listopada! Regulamin konkursu
  • konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Regulamin konkursu
Plakat informacyjny o konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym.
  • konkurs na wykonanie rękodzieła zawierającego napis „PSR 2020” w dowolnej technice, np. szydełko, druty, rzeźba, haft czy pieczywo. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, liczy się inwencja twórcza autorek. Trzy zdjęcia rękodzieła, w formacie JPEG, należy przesłać na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Laureatów konkursu – 3 koła gospodyń wiejskich, których prace będą najbardziej kreatywne, pomysłowe, oryginalne i estetyczne – wyłoni Komisja konkursowa w składzie: Anna Polińska, Jolanta Neyman, Agnieszka Ptak. Nagrodzone ciekawymi upominkami spisowymi zostaną wszystkie członkinie nagrodzonego koła. Konkurs trwa do 18 listopada 2020 r. Więcej informacji.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Gmina Koźmin Wlkp. częściowo w żółtej strefie ASF

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. wprowadzono strefę ochronną (żółtą) na części gminy Koźmin Wielkopolski położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę krajową nr 15.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady bioasekuracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

MAPA WYSTĘPOWANIA ASF

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Ogólnopolski konkurs dla rolników “Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

KAMPANIA INFORMACYJNA MRiRW „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl ma pomagać w rozwiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży i promocji swoich produktów na platformie będzie bezpłatne.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.