Zmiana terminu składania wniosków

Informujemy, że zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Źródło : ARiMR

Zaproszenie na szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koźminie Wielkopolskim zaprasza rolników z terenu miasta i gminy do udziału w jednodniowym szkoleniu uzupełniającym dotyczącym Stosowania środków ochrony roślin”, które odbędzie się 10.02.2020r. w sali mechanizacji przy ul . Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. (przy internacie).

Szkolenie jest przeznaczone dla tych osób, którym kończy się w najbliższym czasie ważność zaświadczenia.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się osobiście do biura przy ul. Strzeleckiej 2 (internat ZSP) lub telefonicznie na  nr 62 721 05 29 oraz 512 717 613.
Więcej informacji w biurze WODR.
Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

PTASIA GRYPA – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących drób) związane ze zwalczaniem wirusa Ptasiej grypy. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

——————————————————————————————————————–

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

W związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w hodowli kur niosek w miejscowości Topola Osiedle (gmina Przygodzie, powiat ostrowski) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prosi hodowców drobiu o restrykcyjne przestrzeganie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
• zwiększona śmiertelność;
• znaczący spadek pobierania paszy i wody;
• objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
• duszność;
• sinica i wybroczyny;
• biegunka;
• nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
• wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
• nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

02.01.2020

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin informuje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że w dniu 12 grudnia wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozpowszechniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Dz.U. z 2018r., poz. 692 z późn. zm.)

W rozporządzeniu dodano zapisy dotyczące między innymi podmiotów, które kupują bulwy ziemniaka inne niż sadzeniaki w celu ich wprowadzenia do obrotu, przeznaczenia do przemysłowego przetworzenia, skarmienia zwierząt lub wykorzystywania w zakładzie zbiorowego żywienia.

UWAGA ROLNICY

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Prosimy rolników z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zainteresowanych bezpłatną utylizacją odpadów rolniczych o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej sołtysowi lub do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim – Punkt Informacyjny najpóźniej do dnia 22.11.2019 r.
Ankiety zostaną dostarczone rolnikom przez sołtysów lub można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy – Punkt Informacyjny.


Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Rolników, którzy jeszcze nie odebrali protokołów z oszacowania szkód zapraszamy do Punktu Informacyjnego UMiG.

Informacja www.arimr.gov.pl

Uwaga rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistej

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa Wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonalizacji tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W celu przygotowania ww uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, niezbędne jest uzyskanie m.in. z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2020 roku.

Na zgłoszenia zainteresowanych rolników, zawierające wielkości planowanych powierzchni pod te uprawy czekamy do dnia 22.11.2019r.(piątek)

Poszukiwana jałówka

Poszukiwana jest jałówka, która uciekła właścicielowi z terenu gospodarstwa. Ktokolwiek widział zwierzę proszony jest o kontakt pod nr 600-955-654. Jałówka ostatnio była widziana w okolicach wsi Kaniew – Dębiogóra.

Uwaga: zdjęcie poglądowe – nie przedstawia zwierzęcia, które uciekło.