Konkurs “Chronimy Zwierzynę Drobną”.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. “Chronimy Zwierzynę Drobną”.

Celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży m.in. poprzez zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną zwierzyny drobnej takiej jak zając, bażant, czy kuropatwa.

Konkursowe prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (max. arkusz A3) lub fotograficzną (max. 3 zdjęcia w formacie 21×25 cm). Na odwrocie prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwę placówki oświatowej, numer telefonu kontaktowego do nauczyciela (względnie dziecka).

Prace należy dostarczyć do dnia 14.02.2022 r. do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie (Rynek 1/Ratusz) lub do Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek nr 3, piętro II).

Szczególną uwagę komisja będzie zwracała na zgodność prac z tematyką konkursu oraz samodzielność ich wykonania.

Na uczestników konkursu czekają ciekawe atrakcje i nagrody!

O rozstrzygnięciu konkursu dzieci i młodzież zostaną wcześniej powiadomione i zaproszone na wręczenie nagród.

Tekst: WOŚRiL Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

Przypadek ASF w powiecie krotoszyńskim

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie publikujemy komunikat jaki został wydany dla hodowców trzody chlewnej z obszaru objętego ograniczeniami II w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) tj. gminy Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 .

KOMUNIKAT

W związku z objęciem miejscowości w gminie Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje hodowców trzody chlewnej, których gospodarstwa są położonej w strefie objętej ograniczeniami II (kolor różowy), że:

  1. Sprzedaż świń poza strefę objętą ograniczeniami II może odbywać się z gospodarstw, które posiadają zatwierdzony PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO;
  2. Przed każdą sprzedażą należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie co najmniej 5 dni przed planowanym przemieszczeniem świń do uboju, w celu wydania decyzji zezwalającej na dokonanie przemieszczenia;
  3. Zakład ubojowy musi posiadać wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem do uboju świń ze strefy objętej ograniczeniami II.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, można pobrać poniżej.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie – 62 725 32 23

Konkurs testowy dla rolników

Biuro Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiło II ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie pod hasłem „Rola rolnika by upadku unikał”.

Konkurs dotyczy zapobiegania najczęściej zgłaszanym wypadkom czyli upadkom i ma na celu upowszechnienie „zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków i chorób zawodowych.

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Udział w konkursie wymaga zarejestrowania się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnienia formularza a także zaakceptowania regulaminu i klauzuli RODO. Wówczas na podany adres e-mail przesłany zostanie link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu składającego się z 20 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią.

Konkurs trwa do 20 listopada.

Spośród uczestników zostanie wyłonionych 100 laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w jak najkrótszym czasie. Każdy z nich otrzyma nagrodę rzeczową – myjkę ciśnieniową o wartości ok. 500 zł brutto.

Zachęcamy do wzięcia udziału w teście, sprawdzenia swojej wiedzy, a może tej poszerzenia, i dania sobie szansy na wygraną.

Tekst: KRUS

Zaproszenie na bezpłatne webinarium “Dotacje dla rolnictwa”

W najbliższą środę 20 października 2021 r. (start godz. 11,00) odbędzie się webinarium informacyjne dla rolników „Dotacje dla rolnictwa”. Dotyczyć ono będzie możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR). Webinarium organizuje wspólnie ARiMR wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

W e-spotkaniu uczestniczyć będą eksperci z ARiMR, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grupy Azoty, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników.

Na powyższe webinarium można zalogować się na poniższym linku:

Link: https://webinar.arimr.gov.pl

Ponadto w Biurze Powiatowym ARiMR w Krotoszynie udostępnione będzie dla rolników którzy chcieliby uczestniczyć w webinarium a nie posiadają komputera, stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy oraz osobę która technicznie obsłuży ten sprzęt.

Plakat zapraszający na bezpłatny webinar informacyjny "Dotacje dla rolnictwa"

Szkolenie dla rolników

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie ze względu na objęcie terenu powiatu krotoszyńskiego suszą wg IUNG w Puławach organizuje szkolenie „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś Szkodę Rolniczą”.

Szkolenie odbędzie się 5 października 2021r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie (Rynek 3).

Szkolenie prowadzi Pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk, maseczki we własnym zakresie.

Kontakt do organizatora: Biuro Powiatowe WIR w Krotoszynie, telefon: 574 470 720, e-mail: wirkrotosz@wir.org.pl

Plakat informacyjny o szkoleniu