Chrońmy pszczoły

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Komunikat

Deratyzacja 2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2020r.

Harmonogram deratyzacji:
– zakup trutki do 13.05.2020r.
– wyłożenie trutki w dniach 13.05.2020r. – 31.05.2020r.

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW – przedłużenie terminu składania wniosków w 2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Link na stronę MRiRW
www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-oraz-platnosci-obszarowe-prow–przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-2020-r?fbclid=IwAR1W3a7dmuTzPECt-F6708gnA-JH9lOuMoyS6XqZnLjCRn6w0SN7Eyh4u0s

WIR zaprasza…

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie przedstawia kilka przedsięwzięć skierowanych do rolników:

  • szkolenie dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny,
  • szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin z użyciem opryskiwaczy,
  •  wyjazd autokarowy dla rolników na targi FERMA w Łodzi.

Zaproszenie na szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koźminie Wielkopolskim zaprasza rolników z terenu miasta i gminy do udziału w jednodniowym szkoleniu uzupełniającym dotyczącym Stosowania środków ochrony roślin”, które odbędzie się 10.02.2020r. w sali mechanizacji przy ul . Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. (przy internacie).

Szkolenie jest przeznaczone dla tych osób, którym kończy się w najbliższym czasie ważność zaświadczenia.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się osobiście do biura przy ul. Strzeleckiej 2 (internat ZSP) lub telefonicznie na  nr 62 721 05 29 oraz 512 717 613.
Więcej informacji w biurze WODR.
Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

Zmiana terminu składania wniosków

Informujemy, że zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Źródło : ARiMR

Zaproszenie na szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koźminie Wielkopolskim zaprasza rolników z terenu miasta i gminy do udziału w jednodniowym szkoleniu uzupełniającym dotyczącym Stosowania środków ochrony roślin”, które odbędzie się 10.02.2020r. w sali mechanizacji przy ul . Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. (przy internacie).

Szkolenie jest przeznaczone dla tych osób, którym kończy się w najbliższym czasie ważność zaświadczenia.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się osobiście do biura przy ul. Strzeleckiej 2 (internat ZSP) lub telefonicznie na  nr 62 721 05 29 oraz 512 717 613.
Więcej informacji w biurze WODR.
Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

PTASIA GRYPA – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących drób) związane ze zwalczaniem wirusa Ptasiej grypy. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

——————————————————————————————————————–

31.01.2020

——————————————————————————————————————–

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

W związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w hodowli kur niosek w miejscowości Topola Osiedle (gmina Przygodzie, powiat ostrowski) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prosi hodowców drobiu o restrykcyjne przestrzeganie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
• zwiększona śmiertelność;
• znaczący spadek pobierania paszy i wody;
• objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
• duszność;
• sinica i wybroczyny;
• biegunka;
• nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
• wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
• nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

02.01.2020

ASF – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących trzodę chlewną) związane ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Mapa występowania ASF na terytorium Polski kliknij

Informacje o ASF na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń kliknij

13.12.2019

——————————————————————————————————————–

Apel Wojewody Wielkopolskiego do hodowców ws. ASF [kliknij]

06.12.2019

——————————————————————————————————————–

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie województwa lubuskiego należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych w województwie wielkopolskim.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika należy pilnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel. 694-454-829), najbliższego Posterunku Policji (tel. 62 725 53 40), Leśnictwa lub Urzędu Miasta i Gminy (tel. 664-970-684)

Zwłok nie wolno dotykać !

29.11.2019