W sierpniu można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Continue reading

Piknik “Śniadanie na trawie” w miejskim parku

Już po raz kolejny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci wraz z rodzicami na piknik rodzinny “Śniadanie na trawie”. Impreza odbędzie się w miejskim parku, 25 lipca w godz. od 10.00 do 12.00. Cele spotkania jest wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu i rodzinne malowanie. Organizator zapewnia sztalugi, farby i kredki. Uczestnicy są proszeni o zabranie prowiantu i kocy.   

Marzenia się spełniają – pracownicy ZAZ-u w Ziemi Świętej!

Po oficjalnych obchodach 10-lecia Zakładu Aktywności Zawodowej, jego pracownicy udali się na wycieczkę do Ziemi Świętej. Grupa 38 osób – od 2 do 9 czerwca – mieszkała w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie, prowadzonym przez polskie siostry elżbietanki. Wśród uczestników wycieczki znalazły się m.in osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich i  niewidomi. Celem wyjazdu było odwiedzenie najważniejszych miejsc dla religii chrześcijańskiej oraz poznanie miejsc związanych z kulturą żydowską. Wycieczka była gestem podziękowania za 10 lat istnienia zakładu. Siostry elżbietanki przygotowały dla swoich gości bogaty program zwiedzania.

Continue reading

Sprawdź, ile masz na koncie w ZUS!

ZUS rozpoczął wysyłkę blisko 20 mln listów! Każdy, kto ma odłożoną choćby złotówkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce „Informację o stanie konta ubezpieczonego”. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wartość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę. W Wielkopolsce informacja taka trafi do prawie 2 mln osób. Całość korespondencji ma być rozesłana do końca sierpnia.

Continue reading

Taryfy za wodę i ścieki po nowemu

Koźmińskie usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – WR.RET.070.286.2018.PK z 29 maja 2018 roku, dnia 30 czerwca 2018 roku zostają wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Koźmin Wlkp. na kolejne 3 lata.

Continue reading

Sukces piłkarzy z Borzęciczek

8 maja – w powiatowym finale IX edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika – reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Borzęciczkach zajęła II miejsce . Aby zakwalifikować się do etapu powiatowego Wielkopolskiego Turnieju Orlika młodzi piłkarze musieli zwycięsko przebrnąć przez eliminacje gminne, które odbyły się 11 kwietnia. Gratulujemy!

EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI

Od kwietnia do czerwca 2018 r. na terenie całej Polski będzie przeprowadzane Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). W celu zrealizowania wywiadów, ankieterzy z urzędów statystycznych we wszystkich województwach odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe.  Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są stronie www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia

 

Społeczny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego obradował

9 marca w magistracie odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Komitet wybrał logo obchodów, zaprojektowane przez koźmińską plastyczkę Iwonę Cyunczyk. Ustalono wstępny harmonogram gminnego świętowania setnych rocznic Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Continue reading

Z sołtysami o planach na 2018 rok

10 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odbyło się coroczne spotkanie burmistrza Macieja Bratborskiego z sołtysami. Włodarz podziękował sołtysom za  dobrą współpracę  z samorządem w minionym roku, a także przedstawił najważniejsze założenia budżetu i kierunki działania gminy Koźmin Wielkopolski w 2018 r.  Spotkanie było także okazją do rozmowy o bieżących problemach sołectw.

Continue reading