Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o marznących opadach od godz. 13.00 dnia 24.01.2022. do godz. 02.00 dnia 25.01.2022. Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o gęstej mgle do godz. 07.00 dnia 24.01.2022. Obserwuje i prognozuje się wystąpienie gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 90%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o marznących opadach do godz. 14.00 dnia 23.01.2022. P Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 70%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o oblodzeniach do godz. 06.00 dnia 21.01.2022. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 85%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o oblodzeniach w godz. 10.30 – 16.00 dnia 20.01.2022. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 70%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym wietrze od godz. 03.00 dnia 20.01.2022. do godz. 16.00 dnia 20.01.2022. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W dzień możliwa burza. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 75%. oraz

o oblodzeniach od godz. 04.00 dnia 20.01.2022. do godz. 10.00 dnia 20.01.2022. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 85%.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 2234) wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP) na całym terytorium RP – obowiązujący od dnia 18 stycznia 2022 roku od godziny 23:59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godziny 23:59.

DLA PRZYPOMNIENIA:

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA (ALFA-CRP) – można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Zadania do realizacji po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA (ALFA-CRP):

  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym wietrze od godz. 00.00 dnia 17.01.2022. do godz. 16.00 dnia 17.01.2022. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wiatr północno- zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia. 2 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 90%.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o marznących opadach od godz. 20.00 dnia 12.01.2022. do godz. 10.00 dnia 13.01.2022. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo 80%

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o silnym wietrze w godz. 8.00 – 14.00 dnia 03.01.2022. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. 1 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.