czerwiec
2018
18
poniedziałek
Elżbiety
Marka
Pauli

                          

  Strona główna

Po szkoleniu dla lokalnych stowarzyszeń

Dwadzieścia osób wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się 24 października w sali kameralnej kina "Mieszko". Tematyka szkolenia dotyczyła nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań w realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizatorem szkolenia była gmina Koźmin Wielkopolski. W grupie szkolących się znaleźli się zarówno przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, jak również pracownicy urzędów i instytucji współpracujących z ngo.

 

 

Sektor ngo podczas szkolenia reprezentowali: Andrzej Joachimiak - prezes Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp. i MUKS, Maria Kowańdy i Robert Idkowiak ze Stowarzyszenia "Razem w przyszłość" Wspólnie dla Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, Artur Minta i Michalina Maleszka - z Komendy Hufca im.Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907, Grażyna Cholewińska -Tacka - wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Koźminie, Ewa Tomaszewska - prezes koźmińskiego koła PTTK, Grzegorz Witczak i Lidia Ostojska - z zarządu KKS "BIały Orzeł", Agnieszka Flejsierowicz i Ewa Małecka  ze stowarzyszenia "Aktywny Koźmin Wielkopolski",  a także Piotr Marszałek i Bartosz Matysiak z zarządu OSP Koźmin Wlkp.  

Zebranych powitał organizator spotkania burmistrz Maciej Bratborski. Czterogodzinne warsztaty przeprowadziły:  Maria Lewandowska -Mika i Anna Mokrzecka - Bogucka z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Data publikacji 25.10.2016r.

Tekst i foto: af, UMiG

 

     

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn