maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

KONKURS PLASTYCZNY "BOŻONARODZENIOWA OZDOBA CHOINKOWA "

Ośrodek kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą "Bożonarodzeniową ozdobę choinkową". Prace należy składać do 6 grudnia w siedzibie ośrodka kultury przy ul. Floriańskiej 18 a w Koźminie Wielkopolskim. Najpiękniejsze ozdoby wybierze jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

Celem konkursu jest:

 * kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
 * prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
 * stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie  sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
 * poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
- prace dostarczone po terminie nie będą oceniane w konkursie
- Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na   gałązce choinki.
                                                                                             

Technika prac:
Technika wykonywania prac jest dowolna, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych.

Kategorie wiekowe:
  I    Kategoria ~ do 6 lat
 II    Kategoria ~ 7 – 10 lat
III    Kategoria ~ 11 – 14 lat
IV    Kategoria ~ 15 lat i więcej

Zasady opisywania prac konkursowych:

Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem / klasa/, imieniem                  i nazwiskiem opiekuna ,  adresem szkoły oraz koniecznie numerem telefonu w celu powiadomienia nagrodzonych osób.
    
Termin i miejsce składania prac: Prace należy dostarczyć do:
Ośrodek Kultury
63-720 Koźmin Wlkp. - ul. Floriańska 18 A do wtorku 6 grudnia 2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017
Prace stanowią własność organizatorów.

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Data publikacji 3.11.2016r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn