maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Po sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


Stawki podatków lokalnych na 2017r. oraz zmiany w strefie płatnego parkowania to najważniejsze uchwały podjęte przez koźmińskich radnych, 25 października podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

 


Po otwarciu obrad  i powitaniu zebranych przez Justyna Zaradniaka Przewodniczącego Rady Miejskiej, zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych przez gminę przetargów w okresie międzysesyjnym. Odbyły się dwa przetargi na: przebudowę drogi gminnej we wsi Wałków oraz kompleksową dostawę gazu ziemnego dla gminy Koźmin Wlkp. w okresie od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2017r.

 

W punkcie interpelacje radny Karol Jankowiak zwrócił się z prośbą o informację, czy gmina Koźmin Wielkopolski rozważa budowę nowych mieszkań i przystąpienie do rządowego Programu Mieszkanie Plus? Tę interpelację radny złożył w imieniu swoim oraz radnych  Marcina Leśniaka i Bartłomieja Szymczaka. Cztery interpelacje skierował do burmistrza radny Jacek Zawodny: czy istnieje możliwość zwiększenia ścieżek rowerowych na terenie gminy Koźmin Wlkp., czy w 2017 r. będzie wprowadzony budżet obywatelski w gminie Koźmin Wlkp., czy istnieje możliwość nadania nazwy ulicy imieniem Janusza Podlewskiego – zasłużonego obywatela, byłego burmistrza, czy istnieje możliwość wprowadzenia w strefie płatnego parkowania czasowego postoju dla osób prowadzących działalność gospodarczą ( np. poprzez postawienie zakazu postoju z możliwością zatrzymania się na 5-10 min)?

 

Rada uchwaliła stawki podatków na 2017r. od  nieruchomości i środków transportowych, a także stawki czynszu za najem lokali gminnych. W przyszłym roku stawki podatków i opłat nie wzrosną, utrzymają się na poziomie tegorocznym z niewielkimi obniżkami.

Radni miejscy zmienili uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania, obniżając niektóre opłaty obowiązujące w strefie. Uchwała była odpowiedzią wnioski i uwagi mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. Więcej

 

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:  zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031, wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.  Rada określiła zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Koźmin Wielkopolski, a także wyraziła zgodę na  przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu realizacji projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”, nabycia i zbycia nieruchomości, a także zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz odniósł się do interpelacji złożonych na początku sesji. Maciej Bratborski zapewnił, że gmina Koźmin Wielkopolski rozważy możliwość przystąpienia  do rządowego programu Mieszkanie Plus, jeśli będą znane wytyczne tego programu i gmina spełni kryteria. W odniesieniu do interpelacji dotyczącej budżetu obywatelskiego burmistrz poinformował, że ze względu na reformę oświaty i koszty, jakie w związku z tym będzie musiała ponieść gmina, wprowadzenie budżetu obywatelskiego zostanie przesunięte na 2018 rok. Burmistrz zapewnił, że od dawna rozważa możliwość nadania nazwy ulicy im. J. Podlewskiego, jednak nie bez znaczenia jest lokalizacja takiej ulicy.

 

Data publikacji 3.11.2016r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

 

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn