maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Nabór wniosków na usuwanie azbestu


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na rok 2017 dotyczących wykonania usługi  demontażu i  usunięcia lub tylko usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości, wcześniej zdemontowanych i zabezpieczonych na swojej posesji.

 

 

 

 


Do wniosku należy dołączyć :
1)   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2)   dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy,

W przypadku złożenia wniosku na demontaż i usunięcie należy dodatkowo do wniosku dołączyć:
- kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachowego lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i utylizację.

Planowany termin realizacji zadania maj – wrzesień 2017r.

Wnioski można pobrać i składać w biurze nr 5 UMiG Koźmin Wlkp. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Data publikacji 15.11.2016r.

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn