maj
2018
27
niedziela
Amandy
Jana
Juliana

                               

  Strona główna

Projekt pt. "Aktywny na rynku"

Projekt pt. "Aktywny na rynku"  jest realizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działania 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy".  Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie szkolą z powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego i ostrzeszowskiego. 

 

 W ramach projektu można skorzystać z:

  • indywidualnego wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy;
  • Szkoleń i kursów zawodowych: ECDL (e-obywatel),  język angielski, opiekun osób starszych, zależnych i chorych, doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I gr., sortowacz odpadów + magazynier z obsługą wózka jezdniowego, pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze,
  • stażów  zawodowych;
  • zwrotu kosztów dojazdu do pracy;
  • dodatku relokacyjny;
  • dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 700,76 PLN + podstawowe wsparcie pomostowe 1 750,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe/stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały pomocnicze na szkolenia, poczęstunek w formie cateringu!

 

Data publikacji 28.11.2016r.

Tekst: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn