maj
2018
28
poniedziałek
Augustyna
Ingi
Jaromira

                               

  Strona główna

Konsultacje projektu uchwały w sprawie usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski

Na podstawie art. 83f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały w sprawie usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższym dokumentem, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp., ul. Stary Rynek 11, pok. nr 25 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kozminwlkp.pl

 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 01.03.2017r., elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, Koźmin Wlkp., lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Data publikacji: 6.02.2017r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn