maj
2018
28
poniedziałek
Augustyna
Ingi
Jaromira

                               

  Strona główna

Zapraszamy na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Zapraszamy na  XXVIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się  15 lutego 2017r., godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.


 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

3.        Informacja na temat zmian ustawy o ochronie przyrody.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2016r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2017.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,

b)      projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c)      szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

d)     ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedli,

e)      nabycia nieruchomości.

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad XXVIII sesji.

 

Data publikacji 8.02.2017r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn