czerwiec
2018
18
poniedziałek
Elżbiety
Marka
Pauli

                          

  Strona główna

Zapraszamy na XXIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Zapraszamy na  XXIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 27 marca 2017r., godz. 13.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9. 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,

c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku,

d)      wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

e)      uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019,

f)       zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

g)      Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

h)      usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski,

i)        zmiany nazwy ulicy,

j)        nadania nazwy drodze wewnętrznej,

k)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

l)        określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

m)    ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

n)      nabycia nieruchomości.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad XXIX sesji.

 

Data publikacji:

20.03.2017r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn