kwiecień
2018
21
sobota
Jarosława
Konrada
Selmy

                                

  Strona główna

29Opowiedź na interpelację z dnia 15.02.2017r.

Pan

Jacek Zawodny
Radny Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.Odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 15.02.2017r.

    Informuję, że konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp., jednostkach organizacyjnych podległych Burmistrzowi oraz w Gminnym Zespole Instytucji Kultury odbyły się w następujących terminach:
1.    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 – 2002r. (Uchwała Nr 75/2002 Zarządu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)
2.    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. – 30.07.2008 r.
3.    Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach - 22.07.2011 r.
4.    Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach – 27.07.2007 r.
5.    Szkoła Podstawowa w Mokronosie – 30.07.2008 r.
6.    Szkoła Podstawowa w Starej Obrze – 11.07.2014 r.
7.    Przedszkole Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp. – 2002 r. (Uchwała Nr 75/2002 Zarządu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)
8.    Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. – 10.07.2012 r.
9.    Gminny Ośrodek Sportu – 20.10.2009 r.
10.    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12.10.2011 r.
11.    Zakład Aktywności Zawodowej – 03.10.2007 r.
12.    Gminny Zespół Instytucji Kultury – 05.01.2001r.
Ocena pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonywana jest co dwa lata na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 8/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie okresowej oceny pracownika. Ocena dyrektorów jednostek oświatowych dokonywana jest na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379). Prezes Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o. o. wybierany jest co dwa lata przez Radę Nadzorczą Spółki, która pełni również bezpośredni nadzór nad jej działalnością. Ostatni wybór miał miejsce w 2015r.

Do wiadomości:
1.    Justyn Zaradniak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
 
 
 
 
Koźmin Wlkp. 03.03.2017r.
Nr OSO.0003.3.2017

Pan

Karol Jankowiak

Radny Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
Odpowiedź na interpelacje zgłoszone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 15.02.2017r.

    Informuję, że wniosek dotyczący ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z ulicą Bernardyńską oraz dotyczący wprowadzenia możliwości poruszania się rowerzystów na ul. Targowej w kierunku od ul. Floriańskiej do ul. Klasztornej zostały przekazane pismem z dnia 20 lutego br. do Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.
    Z informacji uzyskanych od Dyrektora PZD wynika, że obecnie są one w procedurze rozpatrywania.

Do wiadomości:
1.    Justyn Zaradniak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn