czerwiec
2018
21
czwartek
Alicji
Alojzego
Rudolfa

                          

  Strona główna

Nowe ulice i nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Podczas sesji, 27 marca koźmińscy radni jednogłośnie przyjęli nowe stawki opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 1 maja 2017r. Rada zgodnie zagłosowała za zmianą nazwy ulicy 40-lecia PRL w Starej Obrze na Leśną. Nie było zgodności, co do nazwy drogi wewnętrznej Cudne Manowce w Koźminie Wielkopolskim. Za taką nazwą nowej ulicy opowiedziała się jednak większość radnych i ta propozycja także została przyjęta.

 

 

 

 Na początku sesji, radni otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  pisemną odpowiedź na interpelacje wniesione na poprzedniej sesji, 15 lutego. Treść  odpowiedzi czytaj

Dwie nowe interpelacje złożyli radni: Tomasz Grzesiak z Białego Dworu i Jacek Zawodny. Tomasz Grzesiak zawnioskował o zmianę godzin dowozu do szkół dzieci z Białego Dworu, gdyż obecnie uczniowie z tej wsi rano muszą wstać bardzo wcześnie, by zdążyć na autobus szkolny. Radny Jacek Zawodny zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z zapytaniem dotyczącym budowy nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w mieście i gminie Koźmin Wlkp.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017. Radni m.in. wygospodarowali pieniądze na zakup nowych gablot do Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Ponadto Rada przeznaczyła 40 tys. zł na dofinansowanie wspólnej z powiatem i ościennymi gminami realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016 – 2032”. Do skorzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będą uprawnione osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego z całego powiatu, w tym z terenu naszej gminy.

Rada wyraziła zgodę na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, powołanej w 2004r. w celu wybudowania dla gmin zakładu zagospodarowania odpadów. Problemy lokalizacyjne oraz zmiany przepisów prawa w okresie działania Związku przyczyniły się do sytuacji, że wspólna inwestycja nie została zrealizowana i spółka jest przeznaczona do likwidacji.

Radni zatwierdzili przedstawione przez spółkę Koźmińskie Usługi Komunlane nowe  stawki opłat  za wodę i ścieki.

Radni dokonali zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL  w Starej Obrze na ul. Leśną. Nazwę ulicy zaproponowali jej mieszkańcy na prośbę burmistrza, który wystąpił do sołtysa sołectwa Stara Obra z wnioskiem o przedstawienie, po konsultacji z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL, propozycji nowej nazwy ulicy.

Przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących się radni nadali drodze wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w pobliżu ul. Cieszyńskiego nazwę ulica Cudne Manowce. O taką nazwę tej ulicy wnioskowali jej mieszkańcy.

Ponadto podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (po pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i ZNP),
nabycia nieruchomości, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031, uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019, Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,  usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski.

Data publikacji

30.03.2017r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn