maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 12 maja 2017r., o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9 w Koźminie Wielkopolskim. 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,

c)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych,

d)     uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2021,

e)      przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XXXI sesji.

 

Data publikacji

8.05.2017r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn