lipiec
2018
16
poniedziałek
Eustachego
Mariki
Mirelli

                                

  Strona główna

W Cegielni rozpoczęły się obchody Święta Patrona Ziemi Koźmińskiej

10 sierpnia w Cegielni zainaugurowano obchody 20-lecia patronatu św. Wawrzyńca nad miastem i gminą Koźmin Wielkopolski. W tym dniu we wsi odbyła się msza polowa przy odnowionej figurze św.Wawrzyńca, w której uczestniczyli przedstawiciele władz  samorządowych - powiatowych i gminnych, a także księża z parafii położonych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski i okolicznych miejscowości. Remont przydrożnej figury został przeprowadzony z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

Figura św. Wawrzyńca w Cegielni została ufundowana przez mieszkańców w 1927 r. W dokumencie fundacyjnym czytamy, że ufundowano ją  "na większą chwałę bożą i na uproszenie błogosławieństwa niebios". Na przestrzeni lat postument z wizerunkiem patrona, kilkukrotnie uległ zniszczeniom m.in. podczas II wojny światowej, ale zawsze staraniem mieszkańców przywracano mu dawny blask.

 

 

Uroczystość poświęcenia odnowionej figury św.Wawrzyńca to był dla mieszkańców Cegielni wyjątkowy dzień. Proboszcz parafii św. Wawrzyńca, ksiądz kanonik Zygmunt Lewandowski, który koncelebrował mszę św. poświęcił przy tej okazji również drogę przez wieś, która w ostatnich latach została wyremontowana. Imieniny św. Wawrzyńca były także okazją do podziękowania za zebrane plony.

 

 

Po nabożeństwie mieszkańcy i zaproszeni goście wysłuchali prelekcji na temat możliwości realizacji projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Sołtys Sławomir Szyszka, który jest prezesem Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" przestawił swoje doświadczenie w tym zakresie na przykładzie remontu figury św. Wawrzyńca.

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii.

Data publikacji

11.08.2017r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG  

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn