grudzień
2018
10
poniedziałek
Danieli
Bohdana
Julii

                 

  Strona główna

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na rok 2018, dotyczących wykonania usługi  demontażu i  usunięcia lub tylko usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości, wcześniej zdemontowanych i zabezpieczonych na swojej posesji.

 

 

 

 


Do wniosku należy dołączyć :
1)   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2)   dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy,

 

W przypadku złożenia wniosku na demontaż i usunięcie należy dodatkowo do wniosku dołączyć:
- kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachowego lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i utylizację.

Planowany termin realizacji zadania czerwiec – wrzesień 2018r..

Wnioski można pobrać i składać w biurze nr 5 UMiG Koźmin Wlkp. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

Data publikacji

23.10.2017 r.

Tekst: Maciej Woźny, UMiG 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn